tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1963 | Hungthinhreals

tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1963 | HungThinhReals

tử vi phong thủy nhà đẹp cho những người dân có năm sinh 1963 ( Quý Mão )

Tư vấn tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1963. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh vào năm 1963 ở phía trong vận thứ 5 ( 1944-1963 ) Trung Nguyên. có Thiên Can là “Quý” và Địa chi là “Mão” tức là con Mèo. Người sinh vào năm 1963 có bạn dạng mệnh ngũ hành là “Kim Bạch Kim ” là vàng pha bạc. tử vi phong thủy nhà đẹp người sinh vào năm 1963 so với Nam có cung mệnh là cung Khảm thuộc Đông Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Đoài thuộc Tây Tứ Trạch.

thumb (2)
tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Quý Mão

Trong tử vi phong thủy nhà đẹp người tuổi Mão trước lúc xây một ngôi nhà, nên tránh trong những năm Tam Tai, đó là năm: Tỵ , Ngọ, Mùi.Và tránh trong những năm kim lâu, những tuổi sau phạm vào kim lâu  :12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75 nếu (lấy tuổi dương lịch + 1) nhưng mà trùng với những số trên thì là phạm vào kim lâu.

tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Quý Mão (Nam)  có Cung Khảm

bạn dạng mệnh của quả đât phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1963 (Quý Mão)  Nam  có cung mệnh là Khảm :

– Năm sinh dương lịch: 1963

– Năm âm lịch : Quý Mão

– Ngũ hành(bạn dạng mệnh): Kim Bạch Kim tức Vàng pha Bạc

– so với Nam; quẻ mệnh(trạch mệnh): Khảm Thủy

+ Hướng tốt: Nam (Phước Đức); Đông Nam (Sinh Khí); Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y)

+Hướng xấu: tây-nam (Tuyệt Mệnh); Tây (Hoạ Hại); phía đông bắc (Ngũ Quỷ); tây-bắc (Lục Sát)

kham
Bát Trạch cho mẫu nhà đẹp hướng Bắc

Trong việc thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp… Những vị trí cung tốt nên được đặt phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được đặt vị trí nhà bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Quý Mão (Nữ)  có Cung Đoài

bạn dạng mệnh của quả đât phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1963 (Quý Mão)  Nữ có cung mệnh là Đoài:

– Năm sinh dương lịch: 1963

– Năm âm lịch : Quý Mão

– Ngũ hành(bạn dạng mệnh): Kim Bạch Kim tức Vàng pha Bạc

– so với Nữ; quẻ mệnh(trạch mệnh): Đoài Kim

+ Hướng tốt: phía đông bắc (Phước Đức); Tây  Bắc (Sinh Khí); Tây (Phục Vị); tây-nam (Thiên Y)

+Hướng xấu: Đông (Tuyệt Mệnh); Bắc(Hoạ Hại); Nam (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Lục Sát)

doai
Bát Trạch cho mẫu nhà đẹp hướng Tây

Trong việc thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp… Những vị trí cung tốt nên được đặt phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được đặt vị trí nhà bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

Tư vấn tử vi phong thủy về kiểu cách sắp xếp tác dụng chính trong ngôi nhà đẹp

–  Hướng cửa cái: Thiết kế bản vẽ xây dựng ứng với gia chủ là phái mạnh sinh vào năm 1963 thì hướng tốt để sắp xếp cho cửa cái là: Bắc (cung Phục Vị); Đông (cung Thiên Y); Đông Nam (cung Sinh Khí); Nam (cung Phước Đức) trái lại, những hướng xấu là tây-bắc (cung Lục Sát); phía đông bắc (cung Ngũ Quỷ); tây-nam (cung Tuyệt Mệnh); Tây (cung Hoạ Hại)

–  Hướng ban thờ: hướng tốt để tại vị ban thờ là phía Bắc (cung Phục Vị); Đông (cung Thiên Y); Đông Nam (cung Sinh Khí); Nam (cung Phước Đức)

–  hướng phòng nhà bếp: Đặt tại cung xấu nhìn về phía tốt. nhà bếp nên được đặt tại hướng tây-bắc (cung Lục Sát); phía đông bắc (cung Ngũ Quỷ); tây-nam (cung Tuyệt Mệnh); Tây (cung Hoạ Hại) để chấn hướng xấu cho ngôi nhà.

–  Vị trí đặt khu vệ sinh: thiết kế bản vẽ xây dựng nhà đẹp nên được đặt vệ sinh tại vị trí hướng xấu trong tổng thể ngôi nhà đó là những hướng như hướng tây-bắc (cung Lục Sát); phía đông bắc (cung Ngũ Quỷ); tây-nam (cung Tuyệt Mệnh); Tây (cung Hoạ Hại)

Nhà đẹp – Phương hướng xây nhà ở đẹp

– Chủ mạng Khảm tính hướng Khảm (Chính Bắc) để quan hệ việc xây nhà ở: Theo Bát quái đồ số thuộc cung Phục Vị là quẻ Khảm Vi Thuỷ trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình có nhiều của, nhiều con cháu.

– Chủ mạng Khảm tính hướng Cấn (phía đông bắc) để quan hệ việc xây nhà ở: Theo Bát quái đồ số thuộc cung Ngũ Quỉ là quẻ Thuỷ Sơn Kiểu trong Kinh chu dịch.mái ấm gia đình ly tán, từng người một nơi tự mưu sinh. Đại hung.

– Chủ mạng Khảm tính hướng Chấn (Chính Đông) để quan hệ việc xây nhà ở: Theo Bát quái đồ số thuộc cung Thiên Y là quẻ Thuỷ Lôi Truân trong Kinh chu dịch. Theo lý thuyết, hướng nhà này thượng cát nhưng thực tiễn kỵ tránh việc sử dụng. Tại Sao vì Thiên Y thuộc sao Cự Môn. Dương thổ cung Chấn thuộc Mộc. Mộc khắc Thổ có hại cho đàn ông trưởng.

– Chủ mạng Khảm tính hướng Tốn (Đông Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Sinh Khí là quẻ Thuỷ Phong Tinh trong Kinh chu dịch. gia chủ phát đạt tài, đại phú qúy. Con cháu đông đúc. Thượng cát.

– Chủ mạng Khảm tính hướng Ly (Chính Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Chân Niêm là quẻ Thuỷ Hoả Tế trong Kinh chu dịch. gia chủ giàu sang, thứ cát.

– Chủ mạng Khảm tính hướng Khôn (tây-nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Tuyệt Mạng là quẻ Thuỷ Địa Tỷ trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình hao tán, thiếu trước hụt sau, Thứ hung.

– Chủ mạng Khảm tính hướng Đoài (Chính Tây) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Hoạ Hại là quẻ Thủy Trạch Tiết trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình hao tán, thiếu trước hụt sau, Thứ hung.

– Chủ mạng Khảm tính hướng Càn (tây-bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Lục Sát là quẻ Thủy Thiên Thu trong Kinh chu dịch. gia chủ bị thất tài, mang tăm tiếng. Thứ hung.

Mầu sắc cho ngôi nhà đẹp

Theo quan hệ sinh khắc: Thổ sinh Kim và Kim khắc Môc.  Người mang tính chất kim nên lựa chọn những mầu: vàng, nâu, kem, mầu xanh , trắng, làm chủ yếu cho mầu sơn thiết kế bên ngoài hay mầu sắc thiết kế bên trong trong tòa nhà đất của tôi. việc đó làm cho ngôi nhà đẹp và bạn có 1 tòa nhà hợp tử vi phong thủy hơn.

so với mỗi bạn dạng thiết kế bản vẽ xây dựng, việc quan tâm không phải chỉ là yếu tố về môi trường tự nhiên thiên nhiên sống, về tính chất thẩm mỹ và làm đẹp, nhưng mà yếu tố về tử vi phong thủy cũng luôn luôn luôn được quan tâm. Do đó thi công Việt xin đưa ra những tư vấn tử vi phong thủy cơ bạn dạng nhất về tử vi phong thủy ứng với từng độ tuổi để quý quý khách tìm hiểu thêm trước lúc đưa ra quyết định hành động xây dựng tòa nhà đất của tôi.

Keyword: tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1963 | HungThinhReals
Tham Gia bè cánh Nhà Đất BĐS Hưng Thịnh

💝 những Dự Án BĐS Dự Án BĐS khu công trình BĐS Nhà Đất Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư Nhà Đất BĐS Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm kiến thức và kỹ năng tử vi phong thủy tại : https://hungthinhreals.com/phong-thuy/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
0937 00 59 68