tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1964 | Hungthinhreals

tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1964 | HungThinhReals

tử vi phong thủy nhà đẹp cho toàn bộ những người dân có năm sinh 1964 ( Giáp Thìn )

Tư vấn tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1964. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh vào năm 1964 mở đầu xộc vào vận thứ 6 ( 1964-1983 ) Trung Nguyên. có Thiên Can là “Giáp” và Địa Chi là “Thìn” tức là con Rồng. Người sinh vào năm 1964 có phiên bạn dạng mệnh ngũ hành là “Phúc Đăng Hỏa ” là lửa ngọn đèn. Người sinh vào năm 1964 so với Nam có cung mệnh là cung Ly thuộc Đông Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Càn thuộc Tây Tứ Trạch.

thumb (3)
tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Giáp Thìn

Trong tử vi phong thủy nhà đẹp người tuổi Thìn, khi xây một ngôi nhà nên tránh trong thời gian Tam Tai, đó là năm: Dần, Mão, Thìn.Và tránh trong thời gian kim lâu, những tuổi sau phạm vào kim lâu  :12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75 nếu (lấy tuổi dương lịch + 1) nhưng trùng với những số trên thì là phạm vào kim lâu.

tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Giáp Thìn (Nam)  có Cung Ly

phiên bạn dạng mệnh của toàn thế giới phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1964 (Giáp Thìn)  Nam  có cung mệnh là Ly ì:

– Năm sinh dương lịch: 1964

– Năm âm lịch : Giáp Thìn:

– Ngũ hành(phiên bạn dạng mệnh): Phúc Đăng Hỏa tức Lửa ngọn đèn

– so với Năm; Quẻ mệnh(trạch mệnh): Ly Hỏa

+ Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)

+ Hướng xấu: tây-bắc (Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (Hoạ Hại); tây-nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

ly
Bát Trạch cho mẫu nhà đẹp hướng phía nam

tính phía hướng nhà đẹp cho tuổi Giáp Thìn so với phái mạnh rất nên phải ghi nhận được những hướng tốt và những hướng xấu với phiên bạn dạng Mệnh của tôi. Việc tóm gọn được một phần kỹ năng và kiến thức tử vi phong thủy, rất có lợi trong việc thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp…Những vị trí cung tốt nên được đặt phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được đặt phía phòng bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Giáp Thìn (Nữ)  có Cung Càn

phiên bạn dạng mệnh của toàn thế giới phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1964 (Giáp Thìn)  Nữ có cung mệnh là Càn thì:

– Năm sinh dương lịch: 1964

– Năm âm lịch : Giáp Thìn:

– Ngũ hành(phiên bạn dạng mệnh): Phúc Đăng Hỏa tức Lửa ngọn đèn

– so với Nữ; Quẻ mệnh(trạch mệnh): Càn Kim

+ Hướng tốt: tây-nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí); hướng đông bắc (Thiên Y); tây-bắc (Phục Vị)

+ Hướng xấu: Nam (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Hoạ Hại); Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ)

can
Bát Trạch cho mẫu nhà đẹp hướng Tây Bắc

Trong việc thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp… Những vị trí cung tốt nên được đặt phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được đặt phía phòng bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

Tư vấn tử vi phong thủy cơ phiên bạn dạng về kiểu cách sắp xếp tác dụng chính trong ngôi nhà đẹp

–  Hướng cửa cái: Thiết kế phong cách thiết kế ứng với gia chủ là phái mạnh sinh vào năm 1964 thì hướng tốt để sắp xếp cho cửa cái là: Bắc (cung Phước Đức); Đông (cung Sinh Khí); Đông Nam (cung Thiên Y); Nam (cung Phục Vị). trái lại, những hướng xấu là tây-bắc (cung Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (cung Hoạ Hại); tây-nam (cung Lục Sát); Tây (cung Ngũ Quỷ)

–  Hướng ban thờ: hướng tốt để tại vị ban thờ là phía Bắc (cung Phước Đức); Đông (cung Sinh Khí); Đông Nam (cung Thiên Y); Nam (cung Phục Vị)

–  hướng phòng phòng bếp: Đặt tại cung xấu nhìn về phía tốt. phòng bếp nên được đặt tại hướng tây-bắc (cung Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (cung Hoạ Hại); tây-nam (cung Lục Sát); Tây (cung Ngũ Quỷ) để chấn hướng xấu cho ngôi nhà.

–  Vị trí đặt khu vệ sinh: thiết kế phong cách thiết kế nên được đặt vệ sinh tại vị trí hướng xấu trong tổng thể ngôi nhà đó là những hướng như hướng tây-bắc (cung Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (cung Hoạ Hại); tây-nam (cung Lục Sát); Tây (cung Ngũ Quỷ)

Tư vấn tử vi phong thủy – Phương hướng xây nhà ở đẹp

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Ly (Chính Nam) để quan hệ việc xây nhà ở đẹp : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Phục Vị là quẻ Ly Vi Hoả trong Kinh chu dịch. phía này theo lý thuyết gia chủ sẽ tiến hành thứ cát nhưng thực tiễn kỵ tránh việc sử dụng. Vì Phục Vị thuộc sao Tả Bồ, âm Thuỷ, còn cung Ly thuộc âm Hỏa, hại phụ nữ thứ.

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Khôn (tây-nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Lục Sát là quẻ Hỏa Địa Tấn trong Kinh chu dịch. gia chủ kỵ vạ miệng (khẩu thiệt), tiền bạc hao hụt. Thứ hung.

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Đoài (Chính Tây) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Ngũ Quỷ là quẻ Hỏa Trạch Khúc trong Kinh chu dịch. gia chủ bị hoả tai, bệnh tật, hao tán. Đại hung.

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Càn (tây-bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Tuyệt Mạng là quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu trong Kinh chu dịch. gia chủ bị mưu hại, tổn thọ. Đại hung.

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Khảm (Chính Bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Diên Niên là quẻ Hỏa Thuỷ Vị Tế trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình vợ ông xã sống hoà thuận, ui vẻ, tăng phú quý, nhưng cũng không nêm dùng hướng nhà này. Vì Diên Niên thuộc sao Vũ Khúc, Dương Kim. Còn cung Khảm thuộc dương Thuỷ. Có hại cho đàn ông thứ.

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Cấn (hướng đông bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Hoạ Hại là quẻ Sơn Lữ trong Kinh chu dịch. gia chủ bị suy bại, thua kiện. Thứ hung.

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Chấn (Chính Đông) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Sinh Khí là quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp trong Kinh chu dịch. gia chủ đại phú quý, nhiều tài lộc. Thượng cát

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Tốn (Đông Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Thiên Y là quẻ Hỏa Phong Đỉnh trong Kinh chu dịch. gia chủ no ấm, vô bệnh tật, đa tài lộc.  Thượng cát.

Mầu sắc cho ngôi nhà đẹp

Tư vấn tử vi phong thủy , gia chủ sinh vào năm 1964 thuộc phiên bạn dạng mệnh Phúc Đăng Hỏa (Lửa ngọn đèn) do đó khi thiết kế phong cách thiết kế, mầu sắc cho ngôi nhà nên lựa chọn mầu thiên về mầu nâu tương ứng với mệnh Hỏa. Theo quan hệ sinh khắc: Mộc sinh Hỏa và Hỏa Khắc Kim. Người mang mệnh Hỏa nên lựa chọn những mầu: trắng, đỏ, hồng. xanh làm chủ yếu cho mầu sơn thiết kế bên ngoài hay mầu xắc thiết kế bên trong trong tòa nhà đất của tôi. việc đó làm cho ngôi nhà đẹp và bạn có 1 tòa nhà hợp tử vi phong thủy hơn

Thiết kế nhà đẹp không riêng gì là vì vì đồ thiết kế bên trong nó tân tiến hay ngoài thất của nó to hoành tráng nhưng nó còn tùy theo thật nhiều những yếu tố và yếu tố trọng yếu nhất nhưng Shop chúng tôi muốn hướng tới người chi tiêu và sử dụng đó là yếu tố tử vi phong thủy. 

Keyword: tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1964 | HungThinhReals
Tham Gia tập thể Nhà Đất Bất Động Sản Hưng Thịnh

💝 những dự án Nhà Đất Bất Động Sản dự án Nhà Đất Bất Động Sản khu công trình BĐS Nhà Đất Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư Nhà Đất Bất Động Sản Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm kỹ năng và kiến thức tử vi phong thủy tại : https://hungthinhreals.com/phong-thuy/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
0937 00 59 68