tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1965 | Hungthinhreals

tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1965 | HungThinhReals

tử vi & phong thủy nhà đẹp cho những người dân có năm sinh 1965 ( Ất Tỵ )

Tư vấn tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1965. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh vào năm 1965 nằm trong vận thứ 6 ( 1964-1983 ) Trung Nguyên. có Thiên Can là “Ất” và Địa Chi là “Tỵ” tức là con Rắn. Người sinh vào năm 1965 có bạn dạng mệnh ngũ hành là “Phúc Đăng Hỏa ” là lửa ngọn đèn. Người sinh vào năm 1965 so với Nam có cung mệnh là cung Cấn thuộc Tây Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Đoài thuộc Tây Tứ Trạch.

thumb (4)
tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi Ất Tỵ

Trong tử vi & phong thủy nhà đẹp người tuổi Tỵ, khi xây một ngôi nhà nên tránh trong thời gian Tam Tai, đó là năm: Hợi, Tý, Sửu.Và tránh trong thời gian kim lâu, những tuổi sau phạm vào kim lâu  :12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75 nếu (lấy tuổi dương lịch + 1) nhưng trùng với những số trên thì là phạm vào kim lâu.

tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi Ất Tỵ (Nam)  có Cung Cấn

bạn dạng mệnh của quả đât phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1965 (Ất Tỵ)  Nam  có cung mệnh là Cấn thì:

– Năm sinh dương lịch: 1965

– Năm âm lịch : Ất Tỵ

– Ngũ hành(bạn dạng mệnh): Phúc Đăng Hỏa tức Lửa ngọn đèn

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Cấn Thổ

+ Hướng tốt: tây-bắc (Thiên Y); hướng đông bắc (Phục Vị); tây-nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)

caan
Bát Trạch cho mẫu nhà đẹp phía hướng đông bắc

tính hướng nhà đẹp cho tuổi Ất Tỵ so với phái mạnh rất nên phải ghi nhận được những hướng tốt và những hướng xấu với bạn dạng Mệnh của tớ. Việc tóm gọn được một phần kiến thức và kỹ năng tử vi & phong thủy, rất có lợi trong việc thiết kế tử vi & phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp…Những vị trí cung tốt nên được sắp xếp phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được sắp xếp phòng bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi Ất Tỵ (Nữ)  có Cung Đoài

bạn dạng mệnh của quả đât phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1965 (Ất Tỵ)  Nữ có cung mệnh là Đoài :

– Năm sinh dương lịch: 1965

– Năm âm lịch : Ất Tỵ

– Ngũ hành(bạn dạng mệnh): Phúc Đăng Hỏa tức Lửa ngọn đèn

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Đoài Kim

+ Hướng tốt: tây-nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị); tây-bắc (Sinh Khí); hướng đông bắc (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)

doai
Bát Trạch cho mẫu nhà đẹp hướng Tây

Trong việc thiết kế tử vi & phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp… Những vị trí cung tốt nên được sắp xếp phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được sắp xếp phòng bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

bản vẽ xây dựng nhà đẹp – cách sắp xếp tác dụng chính trong ngôi nhà đẹp

–  Hướng cửa cái: Thiết kế bản vẽ xây dựng ứng với gia chủ là phái mạnh sinh vào năm 1965 thì hướng tốt để sắp xếp cho cửa cái là: tây-bắc (cung Thiên Y); hướng đông bắc (cung Phục Vị); tây-nam (cung Sinh Khí); Tây (cung Phước Đức). trái lại, những hướng xấu là Bắc (cung Ngũ Quỷ); Đông (cung Lục Sát); Đông Nam (cung Tuyệt Mệnh); Nam (cung Hoạ Hại)

–  Hướng ban thờ: hướng tốt để tại vị ban thờ là phía tây-bắc (cung Thiên Y); hướng đông bắc (cung Phục Vị); tây-nam (cung Sinh Khí); Tây (cung Phước Đức)

–  hướng phòng phòng bếp: Đặt tại cung xấu nhìn về phía tốt. phòng bếp nên được sắp xếp tại hướng phía bắc (cung Ngũ Quỷ); Đông (cung Lục Sát); Đông Nam (cung Tuyệt Mệnh); Nam (cung Hoạ Hại) để chấn hướng xấu cho ngôi nhà.

–  Vị trí đặt khu vệ sinh: thiết kế bản vẽ xây dựng nhà đẹp nên được sắp xếp vệ sinh tại vị trí hướng xấu trong tổng thể ngôi nhà đó là những hướng như hướng phía bắc (cung Ngũ Quỷ); Đông (cung Lục Sát); Đông Nam (cung Tuyệt Mệnh); Nam (cung Hoạ Hại)

Tư vấn tử vi & phong thủy – Phương hướng xây nhà ở đẹp

– Chủ mạng Cấn tính hướng Cấn (hướng đông bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Phục Vị là quẻ Cấn Vi Sơn trong Kinh chu dịch. phía này theo lý thuyết gia chủ sẽ tiến hành thứ cát nhưng thực tiễn kỵ tránh việc sử dụng. Vì Phục Vị sao Tả Bồ, âm Thuỷ, còn cung Cấn thuộc Dương Thổ ( Thổ khắc Thuỷ ), không thích phù hợp với nam nhi út.

– Chủ mạng Cấn tính hướng Chấn (Chính Đông) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Lục Sát là quẻ Sơn Lôi Di trong Kinh chu dịch. gia chủ tiền tài bị hao hụt, khẩu thiệt. Thứ hung.

– Chủ mạng Cấn tính hướng Tốn (Đông Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Tuyệt Mạng là quẻ Sơn Phong Cổ trong Kinh chu dịch. gia chủ bị mưu hại, tổn thọ, không tồn tại con nối dõi. Đại hung.

– Chủ mạng Cấn tính hướng Ly (Chính Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Hoạ Hại là quẻ Sơn Hoả Bí trong Kinh chu dịch. gia chủ bị thị phi, kiện tụng, thương nhân khẩu. Thứ hung.

– Chủ mạng Cấn tính hướng Khôn (tây-nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Sinh Khí là quẻ Sơn Địa Bác trong Kinh chu dịch. Theo lý thuyết hướng nhà này là thượng cát, nhưng thực tiễn tránh việc sử dụng vì Sinh Khí thuộc sao Tham Lang, Dương Mộc. Còn cung Khôn thuộc âm Thổ. Có hại tới bổn mạng mẹ hoặc vợ.

– Chủ mạng Cấn tính hướng Đoài (Chính Tây) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Diên Niên là quẻ Sơn Trạch Tổn trong Kinh chu dịch. gia chủ phong túc vào hạng bậc trung, có tiền bạc dồi dào, sống thọ. Thứ cát.

– Chủ mạng Cấn tính hướng Càn (tây-bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Thiên Y là quẻ Sơn Thiên Đại Súc trong Kinh chu dịch. gia chủ phú quý, trong nhà ít có người mang bệnh tật. Thượng cát

– Chủ mạng Cấn tính hướng Khảm (Chính Bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Ngũ Qủy là quẻ Sơn Thủy Mông trong Kinh chu dịch. gia chủ bị hỏa tai, bệnh tật, khẩu thiệt. Đại hung.

Mầu sắc cho ngôi nhà đẹp

Để thiết kế bản vẽ xây dựng , gia chủ sinh vào năm 1965 thuộc bạn dạng mệnh Phúc Đăng Hỏa tức (Lửa ngọn đèn) do đó khi thiết kế bản vẽ xây dựng, mầu sắc cho ngôi nhà nên lựa chọn mầu trắng sáng tương ứng với mênh Hỏa. Theo quan hệ sinh khắc: Mộc sinh Hỏa và Hỏa Khắc Kim. Người mang mệnh Hỏa nên lựa chọn những mầu: trắng, đỏ, hồng. xanh làm chủ yếu cho mầu sơn thiết kế bên ngoài hay mầu xắc thiết kế bên trong trong tòa nhà đất của tớ. việc đó làm cho ngôi nhà đẹp và bạn có 1 tòa nhà hợp tử vi & phong thủy hơn

so với mỗi bạn dạng thiết kế bản vẽ xây dựng, việc quan tâm không phải chỉ là yếu tố về môi trường tự nhiên thiên nhiên sống, về tính chất thẩm mỹ và làm đẹp, nhưng yếu tố về tử vi & phong thủy cũng luôn luôn luôn được quan tâm. Do đó xây cất Việt xin đưa ra những phân tích cơ bạn dạng nhất về tử vi & phong thủy ứng với từng độ tuổi để quý người chi tiêu và sử dụng xem thêm trước lúc đưa ra quyết định hành động xây dựng tòa nhà đất của tớ.

Keyword: tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1965 | HungThinhReals
Tham Gia bằng hữu Nhà Đất Bất Động Sản Hưng Thịnh

💝 những Dự Án BĐS khu công trình xây dựng BĐS Nhà Đất Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư Nhà Đất Bất Động Sản Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm kiến thức và kỹ năng tử vi & phong thủy tại : https://hungthinhreals.com/phong-thuy/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
0937 00 59 68