tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1966 | Hungthinhreals

tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1966 | HungThinhReals

tử vi phong thủy nhà đẹp cho những người dân có năm sinh 1966 ( Bính Ngọ )

Tư vấn tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1966. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh vào năm 1966 nằm trong vận thứ 6 ( 1964-1983 ) Trung Nguyên. có Thiên Can là “Bính” và Địa Chi là “Ngọ” tức là con Rắn. Người sinh vào năm 1966 có phiên phiên bản mệnh ngũ hành là “Thiên Hà Thủy ” là Nước trên trời. Người sinh vào năm 1966 so với Nam có cung mệnh là cung Đoài thuộc Tây Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Cấn thuộc Tây Tứ Trạch.

thumb (5)
Phong thúy nhà đẹp tuổi Bính Ngọ

Trong tử vi phong thủy nhà đẹp người tuổi Ngọ, khi xây một ngôi nhà nên tránh trong thời gian Tam Tai, đó là năm: Thân, Dậu, Tuất.Và tránh trong thời gian kim lâu, những tuổi sau phạm vào kim lâu  :12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75 nếu (lấy tuổi dương lịch + 1) nhưng trùng với những số trên thì là phạm vào kim lâu.

sinh vào năm 1966 mệnh gì?

tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Bính Ngọ (Nam)  có Cung Đoài

phiên phiên bản mệnh của quả đât phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên phiên bản mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1966 (Bính Ngọ)  Nam có cung mệnh là Đoài thì:

– Năm sinh dương lịch: 1966

– Năm âm lịch : Bính Ngọ

– Ngũ hành(phiên phiên bản mệnh): Thiên Hà Thủy tức Nước trên Trời

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Đoài Kim

+ Hướng tốt: tây-nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị); tây-bắc (Sinh Khí); hướng đông bắc (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Nam (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Lục Sát); Đông (Tuyệt Mệnh); Bắc (Hoạ Hại)

doai
Bát Trạch cho mẫu nhà đẹp hướng Tây

tính phía hướng nhà đẹp cho tuổi Bính Ngọ so với phái nam rất nên phải ghi nhận được những hướng tốt và những hướng xấu với phiên phiên bản Mệnh của tớ. Việc tóm gọn được một phần kiến thức và kỹ năng tử vi phong thủy, rất có lợi trong việc thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp…Những vị trí cung tốt nên được đặt phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được đặt vị trí phòng bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Bính Ngọ (Nữ)  có Cung Cấn

phiên phiên bản mệnh của quả đât phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên phiên bản mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1966 (Bính Ngọ)  Nữ có cung mệnh là Cấn :

– Năm sinh dương lịch: 1966

– Năm âm lịch : Bính Ngọ

– Ngũ hành(phiên phiên bản mệnh): Thiên Hà Thủy tức Nước trên Trời

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Cấn Thổ

+ Hướng tốt: tây-bắc (Thiên Y); hướng đông bắc (Phục Vị); tây-nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)

caan
Bát Trạch cho mẫu nhà đẹp phía hướng đông bắc

Trong việc thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp… Những vị trí cung tốt nên được đặt phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được đặt vị trí phòng bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

phong cách thiết kế nhà đẹp về kiểu cách sắp xếp tính năng chính trong ngôi nhà đẹp

–  Hướng cửa cái: Thiết kế nhà đẹp ứng với gia chủ là phái nam sinh vào năm 1966 thì hướng tốt để sắp xếp cho cửa cái là: tây-bắc (cung Sinh Khí); hướng đông bắc (cung Phước Đức); tây-nam (cung Thiên Y); Tây (cung Phục Vị)

. trái lại, những hướng xấu là Bắc (cung Hoạ Hại); Đông (cung Tuyệt Mệnh); Đông Nam (cung Lục Sát); Nam (cung Ngũ Quỷ)

–  Hướng ban thờ: hướng tốt để tại vị ban thờ là tây-bắc (cung Sinh Khí); hướng đông bắc (cung Phước Đức); tây-nam (cung Thiên Y); Tây (cung Phục Vị)

–  hướng nhà phòng bếp: Đặt tại cung xấu nhìn về phía tốt. phòng bếp nên được đặt tại phía bắc (cung Hoạ Hại); Đông (cung Tuyệt Mệnh); Đông Nam (cung Lục Sát); Nam (cung Ngũ Quỷ) để chấn hướng xấu cho ngôi nhà.

–  Vị trí đặt khu vệ sinh: thiết kế phong cách thiết kế nên được đặt vệ sinh tại vị trí hướng xấu trong tổng thể ngôi nhà đó là những hướng như phía bắc (cung Hoạ Hại); Đông (cung Tuyệt Mệnh); Đông Nam (cung Lục Sát); Nam (cung Ngũ Quỷ)

*Tư vấn tử vi phong thủy – Phương hướng xây nhà ở :

– Chủ mạng Đoài tính phía hướng Đoài (Chính Tây ) để quan hệ việc xây nhà ở  : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Phục Vị là quẻ Đoài Vi Trạch trong Kinh chu dịch. phía này gia chủ tăng tuổi thọ, tăng phú quý. Thứ cát.

– Chủ mạng Đoài tính phía hướng Càn (tây-bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Sinh Khí là quẻ Trạch Thiên Quải trong Kinh chu dịch. phía này theo lý thuyết gia chủ sẽ tiến hành thượng cát (tốt) nhưng tránh việc sử dụng. Vì Sinh Khí thuộc sao Tam Lang, Dương Mộc. Còn cung Càn thuộc Dương Kim ( Kim khắc Mộc ). Có hại cho gia chủ.

– Chủ mạng Đoài tính phía hướng Khảm (Chính Bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Hoạ Hại là quẻ Thuỷ Khốn trong Kinh chu dịch. gia chủ bị nhiều chuyện thị phi, kiện tụng ( quân sự ), tổn thương nhân khẩu.

– Chủ mạng Đoài tính phía hướng Cấn (hướng đông bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Diên Niên là Sơn Hàm trong Kinh chu dịch. gia chủ được ban tong phú ( giàu sang phi lý), sống lâu, đắc tài. Thứ cát.

– Chủ mạng Đoài tính phía hướng Chấn (Chính Đông) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Tuyệt mạng là quẻ Trạch Tuỳ trong Kinh chu dịch. gia chủ tuyệt tự (không tồn tại con nối dõi), chết yểu, bệnh tật liên miên. Đại hung.

– Chủ mạng Đoài tính phía hướng Tốn (Đông Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Lục Sát là quẻ Trạch Phong Địa trong Kinh chu dịch. gia chủ bị thất tài (rất ít tiền bạc), khẩu thiệt, mang tăm tiếng. Đại hung.

– Chủ mạng Đoài tính phía hướng Ly (Chính Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Ngũ Quỷ là quẻ Trạch Hoả Cách trong Kinh chu dịch. gia chủ hoả tai (tai nạn về lửa, cháy nhà…), khẩu thiệt (mang lời ăn tiếng nói). Đại hung.

– Chủ mạng Đoài tính phía hướng Khôn (tây-nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Thiên Y là quẻ Trạch Địa Tụng trong Kinh chu dịch. gia chủ sung túc, trong nhà không bệnh tật, môi trường sống thường ngày yên lành. Thượng cát.

* Mầu sắc cho ngôi nhà:

Tư vấn tử vi phong thủy , gia chủ sinh vào năm 1966 thuộc phiên phiên bản mệnh Thiên Hà Thủy tức (Nước trên Trời) do đó khi thiết kế phong cách thiết kế, mầu sắc cho ngôi nhà nên lựa chọn mầu thiên về mầu trắng hoặc những gam sáng mầu tương ứng với mệnh Thủy. Theo quan hệ sinh khắc: Kim sinh Thủy và Thủy sinh Mộc.  Người mang mệnh Thủy nên lựa chọn những mầu: trấng, xanh nước hồ, đen,  làm chủ yếu cho mầu sơn thiết kế bên ngoài hay mầu sắc thiết kế bên trong trong tòa nhà đất của tớ. việc này làm cho ngôi nhà đẹp và bạn có 1 tòa nhà hợp tử vi phong thủy hơn.

so với mỗi phiên phiên bản thiết kế phong cách thiết kế, việc quan tâm không phải chỉ là yếu tố về thiên nhiên và môi trường xung quanh sống, về tính chất thẩm mỹ và làm đẹp, nhưng yếu tố về tử vi phong thủy cũng luôn luôn luôn được quan tâm. Do đó xây đắp Việt xin đưa ra những phân tích cơ phiên phiên bản nhất về tử vi phong thủy ứng với từng độ tuổi để quý người chi tiêu và sử dụng xem thêm trước lúc ra quyết định hành động thiết kế phong cách thiết kế để xây dựng tòa nhà đất của tớ.

Keyword: tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1966 | HungThinhReals
Tham Gia đồng chí BĐS Nhà Đất Hưng Thịnh

💝 những Dự Án BĐS Dự Án BĐS khu công trình BĐS Nhà Đất Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư BĐS Nhà Đất Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm kiến thức và kỹ năng tử vi phong thủy tại : https://hungthinhreals.com/phong-thuy/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
0937 00 59 68