tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1967 | Hungthinhreals

tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1967 | HungThinhReals

tử vi phong thủy nhà đẹp cho những người dân có năm sinh 1967 (Đinh Mùi )

Tư vấn tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1967. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh vào năm 1967 nằm trong vận thứ 6 ( 1964-1983 ) Trung Nguyên. có Thiên Can là “Đinh” và Địa Chi là “Mùi” tức là con Dê. Người sinh vào năm 1967 có phiên bạn dạng mệnh ngũ hành là “Thiên Hà Thủy ” là Nước trên trời. Người sinh vào năm 1967 so với Nam có cung mệnh là cung Càn thuộc Tây Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Ly thuộc Đông Tứ Trạch.

thumb (6)
tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Đinh Mùi

Trong tử vi phong thủy nhà đẹp người tuổi Mùi, khi xây một ngôi nhà nên tránh trong thời gian Tam Tai, đó là năm: Tỵ, Ngọ, Mùi.Và tránh trong thời gian kim lâu, những tuổi sau phạm vào kim lâu :12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75 nếu (lấy tuổi dương lịch + 1) nhưng mà trùng với những số trên thì là phạm vào kim lâu.

sinh vào năm 1967 mệnh gì?

tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Đinh Mùi (Nam)  có Cung Càn

phiên bạn dạng mệnh của trái đất phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1967 (Đinh Mùi)  Nam có cung mệnh là Càn :

– Năm sinh dương lịch: 1967

– Năm âm lịch : Đinh Mùi

– Ngũ hành(phiên bạn dạng mệnh): Thiên Hà Thủy tức Nước trên Trời

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Càn Kim

+ Hướng tốt: tây-nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí); Đông Bắc (Thiên Y); tây-bắc (Phục Vị)

+ Hướng xấu: Nam (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Hoạ Hại); Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ)

can
Bát Trạch cho mẫu nhà đẹp hướng Tây Bắc

tính phía hướng nhà đẹp cho tuổi Đinh Mùi so với phái mạnh nên biết được những hướng tốt và những hướng xấu với phiên bạn dạng Mệnh của tớ. Việc tóm gọn được một phần kỹ năng tử vi phong thủy, rất có lợi trong việc thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp…Những vị trí cung tốt nên được sắp xếp phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác làm việc, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được sắp xếp phòng bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Đinh Mùi (Nữ)  có Cung Ly

phiên bạn dạng mệnh của trái đất phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1967 (Đinh Mùi)  Nữ  có cung mệnh là Ly :

– Năm sinh dương lịch: 1967

– Năm âm lịch : Đinh Mùi

– Ngũ hành(phiên bạn dạng mệnh): Thiên Hà Thủy tức Nước trên Trời

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Ly Hỏa

+Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)

+ Hướng xấu: tây-bắc (Tuyệt Mệnh); phía đông bắc (Hoạ Hại); tây-nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

ly
Bát Trạch cho mẫu nhà đẹp phía nam

Trong việc thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp… Những vị trí cung tốt nên được sắp xếp phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác làm việc, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được sắp xếp phòng bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

Thiết kế nhà đẹp về kiểu cách sắp xếp tính năng chính trong ngôi nhà hợp tử vi phong thủy

–  Hướng cửa cái: Thiết kế bản vẽ xây dựng ứng với gia chủ là phái mạnh sinh vào năm 1967 thì hướng tốt để sắp xếp cho cửa cái là: tây-bắc (cung Phục Vị); phía đông bắc (cung Thiên Y); tây-nam (cung Phước Đức); Tây (cung Sinh Khí)

. trái lại, những hướng xấu là Bắc (cung Lục Sát); Đông (cung Ngũ Quỷ); Đông Nam (cung Hoạ Hại); Nam (cung Tuyệt Mệnh)

–  Hướng ban thờ: hướng tốt để tại vị ban thờ là tây-bắc (cung Phục Vị); phía đông bắc (cung Thiên Y); tây-nam (cung Phước Đức); Tây (cung Sinh Khí)

–  hướng nhà phòng bếp: Đặt tại cung xấu nhìn về phía tốt. phòng bếp nên được sắp xếp tại phía bắc (cung Lục Sát); Đông (cung Ngũ Quỷ); Đông Nam (cung Hoạ Hại); Nam (cung Tuyệt Mệnh) để chấn hướng xấu cho ngôi nhà.

–  Vị trí đặt khu vệ sinh: thiết kế bản vẽ xây hình thành đặt vệ sinh tại vị trí hướng xấu trong tổng thể ngôi nhà đó là những hướng như phía bắc (cung Lục Sát); Đông (cung Ngũ Quỷ); Đông Nam (cung Hoạ Hại); Nam (cung Tuyệt Mệnh)

*Tư vấn tử vi phong thủy – Phương hướng xây nhà ở :

– Tư vấn tử vi phong thủy , chủ mạng Càn tính phía hướng Càn (tây-bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Phục Vị là quẻ Kiều Vi Thiên trong Kinh chu dịch. gia chủ tiểu phú ( khá giả ), trung thọ. Thứ cát.

– Chủ mạng Càn tính phía hướng Khảm (Chính Bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Lục Sát là quẻ Thiên Thủy Tụng trong Kinh chu dịch. gia chủ mang lời ăn tiếng nói, tiền bạc hao hụt, thất bại về việc trồng trọt, chăn nuôi, thương nhân khẩu. Thứ hung.

– Chủ mạng Càn tính phía hướng Cấn (phía đông bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Thiên Y là quẻ Thiên Sơn Độn trong Kinh chu dịch. gia chủ giàu sang tột bậc, tiền của chất đống, chi tiêu và sử dụng không hết, trong nhà mọi người không bệnh tật. Thượng cát.

– Chủ mạng Càn tính phía hướng Chấn (Chính Đông) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Ngũ Quỷ là quẻ Thiên Lôi Vô Vong trong Kinh chu dịch. gia chủ bị khẩu thiệt ( mang lời ăn tiếng nói ), tán tài ( tiền bạc hao hụt ), tổn thương nhân khẩu, hoả tai. Đại hung.

– Chủ mạng Càn tính phía hướng Tốn (Đông Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Hoạ Hại là quẻ Thiên Phong Câu trong Kinh chu dịch. gia chủ bị tán tài ( tiền bạc hao hụt ), thị phi, kiện tụng. Thứ hung.

– Chủ mạng Càn tính phía hướng Ly (Chính Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Tuyệt Mạng là quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân trong Kinh chu dịch. gia chủ bị nhiều bệnh tật, tiền bạc hao hụt, không sống lâu. Đại hung.

– Chủ mạng Càn tính phía hướng Khôn (tây-nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Diên Niên là quẻ Thiên Địa Bỉ trong Kinh chu dịch. gia chủ khá giả, sống lâu, nhiều của cải. Thứ cát.

– Chủ mạng Càn tính phía hướng Đoài (Chính Tây) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Sinh Khí là quẻ Thiên Trạch Lý trong Kinh chu dịch. Theo lý thuyết thì hướng nhà này la thượng cát nhưng thực tiễn kỵ tránh việc sử dụng. Vì Sinh Khí thuộc sao Tham Lang, Dương Mộc, cung Đoài thuộc âm Kim ( Dương Tinh khắc âm cung, Kim khắc Mộc ), bất lợi cho phụ nữ út.

* Mầu sắc cho ngôi nhà:

gia chủ sinh vào năm 1967 thuộc phiên bạn dạng mệnh Thiên Hà Thủy tức (Nước trên Trời) do đó khi thiết kế bản vẽ xây dựng, mầu sắc cho ngôi nhà nên lựa chọn mầu thiên về mầu trắng hoặc những gam sáng mầu tương ứng với mệnh Thủy. Theo quan hệ sinh khắc: Kim sinh Thủy và Thủy sinh Mộc.  Người mang mệnh Thủy nên lựa chọn những mầu: trấng, xanh nước hồ, đen,  làm chủ yếu cho mầu sơn thiết kế bên ngoài hay mầu sắc thiết kế bên trong trong tòa nhà đất của tớ. điều này làm cho ngôi nhà đẹp và bạn có 1 tòa nhà hợp tử vi phong thủy hơn.

so với mỗi phiên bạn dạng thiết kế nhà đẹp , việc quan tâm không phải chỉ là yếu tố về môi trường tự nhiên thiên nhiên sống, về tính chất thẩm mỹ và làm đẹp, nhưng mà yếu tố về tư vấn tử vi phong thủy cũng luôn luôn luôn được quan tâm. Do đó thiết kế Việt xin đưa ra những phân tích cơ phiên bạn dạng nhất về tử vi phong thủy ứng với từng độ tuổi để quý quý khách tìm hiểu thêm trước lúc ra quyết định hành động xây dựng tòa nhà đất của tớ.

Keyword: tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1967 | HungThinhReals
Tham Gia bạn hữu Nhà Đất Hưng Thịnh

💝 những Dự Án BĐS Dự Án BĐS khu công trình Nhà Đất Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư Nhà Đất Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm kỹ năng tử vi phong thủy tại : https://hungthinhreals.com/phong-thuy/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
0937 00 59 68