tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1969 | Hungthinhreals

tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1969 | HungThinhReals

tử vi & phong thủy nhà đẹp cho những người dân có năm sinh 1969 (Kỷ Dậu )

Tư vấn tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1969. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh vào năm 1969 nằm trong vận thứ 6 ( 1964-1983 ) Trung Nguyên. có Thiên Can là “Kỷ” và Địa Chi là “Dậu” tức là con Gà. Người sinh vào năm 1969 có phiên bạn dạng mệnh ngũ hành là “Đại Trạch Thổ ” là đất trống nhà. Người sinh vào năm 1969 so với Nam có cung mệnh là cung Tốn thuộc Đông Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Khôn thuộc Tây Tứ Trạch.

thumb (8)
tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi Kỷ Dậu

Trong tử vi & phong thủy nhà đẹp người tuổi Dậu, khi xây một ngôi nhà nên tránh trong thời hạn Tam Tai, đó là năm: Hợi, Tý, Sửu.Và tránh trong thời hạn kim lâu, những tuổi sau phạm vào kim lâu :12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75 nếu (lấy tuổi dương lịch + 1) nhưng trùng với những số trên thì là phạm vào kim lâu.

sinh vào năm 1969 mệnh gì?

tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi Kỷ Dậu (Nam)  có Cung Tốn

phiên bạn dạng mệnh của loài người phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1969 (Kỷ Dậu)  Nam có cung mệnh là Tốn :

– Năm sinh dương lịch: 1969

– Năm âm lịch : Kỷ Dậu

– Ngũ hành(phiên bạn dạng mệnh): Đại Trạch Thổ tức đất trống Nhà

– Quẻ mệnh (Trạch Mệnh): Tốn Mộc

– Hướng tốt: Bắc (Sinh Khí); Đông (Phước Đức); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y)

– Hướng xấu: tây-bắc (Hoạ Hại); hướng đông bắc (Tuyệt Mệnh); tây-nam (Ngũ Quỷ); Tây  (Lục Sát)

ton
Bát Trạch cho mẫu nhà đẹp hướng phía đông Nam

tính hướng nhà đẹp cho tuổi Kỷ Dậu, so với phái nam nên biết được những hướng tốt và những hướng xấu với phiên bạn dạng Mệnh của tớ. Việc tóm gọn được một phần kỹ năng tử vi & phong thủy, rất có lợi trong việc thiết kế tử vi & phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp…Những vị trí cung tốt nên được đặt phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác làm việc, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được đặt vị trí nhà bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi Kỷ Dậu (Nữ)  có Cung Khôn

phiên bạn dạng mệnh của loài người phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1969 (Kỷ Dậu)  Nữ có cung mệnh là Khôn :

– Năm sinh dương lịch: 1969

– Năm âm lịch : Kỷ Dậu

– Ngũ hành(phiên bạn dạng mệnh): Đại Trạch Thổ tức đất trống Nhà

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Khôn Thổ

+ Hướng tốt: tây-bắc (Phước Đức); hướng đông bắc (Sinh Khí); tây-nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)

+Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

 

khon
Bát Trạch cho mẫu nhà đẹp hướng Tây Nam

Trong việc thiết kế tử vi & phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp… Những vị trí cung tốt nên được đặt phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác làm việc, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được đặt vị trí nhà bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

Tư vấn tử vi & phong thủy về kiểu cách sắp xếp tác dụng chính trong ngôi nhà đẹp

–  Hướng cửa cái: Thiết kế phong cách thiết kế nhà đẹp ứng với gia chủ là phái nam sinh vào năm 1969 thì hướng tốt để sắp xếp cho cửa cái là: Bắc (cung Sinh Khí); Đông (cung Phước Đức); Đông Nam (cung Phục Vị); Nam (cung Thiên Y)

. trái lại, những hướng xấu là tây-bắc (cung Hoạ Hại); hướng đông bắc (cung Tuyệt Mệnh); tây-nam (cung Ngũ Quỷ); Tây (cung Lục Sát)

–  Hướng ban thờ: hướng tốt để tại vị ban thờ là Bắc (cung Sinh Khí); Đông (cung Phước Đức); Đông Nam (cung Phục Vị); Nam (cung Thiên Y)

–  hướng nhà nhà bếp: Đặt tại cung xấu nhìn về phía tốt. nhà bếp nên được đặt tại hướng tây-bắc (cung Hoạ Hại); hướng đông bắc (cung Tuyệt Mệnh); tây-nam (cung Ngũ Quỷ); Tây (cung Lục Sát) để chấn hướng xấu cho ngôi nhà.

–  Vị trí đặt khu vệ sinh: thiết kế phong cách thiết kế nên được đặt vệ sinh tại vị trí hướng xấu trong tổng thể ngôi nhà đó là những hướng như hướng tây-bắc (cung Hoạ Hại); hướng đông bắc (cung Tuyệt Mệnh); tây-nam (cung Ngũ Quỷ); Tây (cung Lục Sát)

*Thiết kế phong cách thiết kế – Phương hướng xây nhà ở :

– Chủ mạng Tốn tính hướng Tốn (Đông Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Phục Vị là quẻ Vi Phong Kinh trong Kinh chu dịch. gia chủ sẽ lợi về của cải, tiền bạc, nhiều con cháu. Thứ cát.

– Chủ mạng Tốn tính hướng Ly (Chính Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Thiên Y là quẻ Phong Hoả Gia Nhân trong Kinh chu dịch. Theo lý thuyết hướng nhà này là thượng cát nhưng thực tiễn kỵ tránh việc sử dụng vì Thiên Y thuộc sao Cự Môn, Dương Thổ, còn cung Ly thuộc âm Hỏa. Có hại cho phụ nữ thứ.

– Chủ mạng Tốn tính hướng Khôn (tây-nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Ngũ Quỷ là quẻ Phong Địa Quán trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình ly tán, từng người tự đi tìm sinh kế, lưu lạc khắp nơi. Đại hung.

– Chủ mạng Tốn tính hướng Càn (tây-bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Họa Hại là quẻ Phong Thiên Tiểu Súc trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình bị nhiều hao tán. Thứ hung.

– Chủ mạng Tốn tính hướng Khảm (Chính Bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Sinh Khí là quẻ Phong Thuỷ Hoán trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình phát đạt tài, phú quý. Thượng cát.

– Chủ mạng Tốn tính hướng Cấn (hướng đông bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Tuyệt Mạng là quẻ Phong Sơn Tiệm trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình mất người, mất của. Đại hung.

– Chủ mạng Tốn tính hướng Chấn (Chính Đông ) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Diên Niên là quẻ Phong Lôi ích trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình giáu sang, thứ cát nhưng cũng lại kỵ vì Diên Niên thuộc sao Vũ Khúc, Dương Kim. Còn cung Chấn thuộc Mộc Kim (Kim khắc Mộc), có hại cho nam nhi lớn.

– Chủ mạng Tốn tính hướng Đoài (Chính Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Lục Sát là  Trạch Trung Phu trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình tiền bạc bị sa sút, mang nhiều lời ăn tiếng nói. Thứ hung.

Mầu sắc cho ngôi nhà đẹp

gia chủ sinh vào năm 1969 thuộc phiên bạn dạng mệnh Đại Trạch Thổ tức (đất trống Nhà) do đó khi thiết kế nhà đẹp, mầu sắc cho ngôi nhà nên lựa chọn mầu thiên về đỏ hoặc những mầu vàng. Theo quan hệ sinh khắc: Hỏa sinh Thổ và Thỏ khắc Thủy. Người mang mệnh Thổ nên lựa chọn những mầu: trắng,hồng, đỏ, mầu xanh nước đại dương, mầu đen, làm chủ yếu cho mầu sơn thiết kế bên ngoài hay mầu sắc thiết kế bên trong trong tòa nhà đất của tớ. điều này làm cho ngôi nhà đẹp và bạn có 1 tòa nhà hợp tử vi & phong thủy hơn.

so với mỗi phiên bạn dạng thiết kế phong cách thiết kế, việc quan tâm không phải chỉ là yếu tố về thiên nhiên và môi trường xung quanh sống, về tính chất thẩm mỹ và làm đẹp, nhưng yếu tố về tử vi & phong thủy cũng luôn luôn luôn được quan tâm. Do đó xây cất Việt xin đưa ra những tư vấn tử vi & phong thủy cơ phiên bạn dạng nhất về tử vi & phong thủy ứng với từng độ tuổi để quý người chi tiêu và sử dụng tìm hiểu thêm trước lúc đưa ra quyết định hành động xây dựng tòa nhà đất của tớ.

Keyword: tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1969 | HungThinhReals
Tham Gia bè bạn Bất Động Sản Nhà Đất Hưng Thịnh

💝 những Dự Án BĐS Dự Án BĐS khu công trình BĐS Nhà Đất Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư Bất Động Sản Nhà Đất Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm kỹ năng tử vi & phong thủy tại : https://hungthinhreals.com/phong-thuy/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
0937 00 59 68