tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1973 | Hungthinhreals

tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1973 | HungThinhReals

tử vi & phong thủy nhà đẹp cho toàn bộ những người dân có năm sinh 1973 (Quý Sửu)

Tư vấn tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1973. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh vào năm 1973 nằm trong vận thứ 6 ( 1964-1983 ) Trung Nguyên. có Thiên Can là “Quý” và Địa Chi là “Sửu” tức là con Trâu. Tư vấn tử vi & phong thủy người sinh vào năm 1973 có phiên phiên bản mệnh ngũ hành là “Tang Đồ Mộc” là Gỗ cây Dâu. Người sinh vào năm 1973 so với Nam có cung mệnh là cung Ly thuộc Đông Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Càn thuộc Tây Tứ Trạch.

thumb (1)
tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi Quý Sửu

Trong tử vi & phong thủy nhà đẹp người tuổi Sửu trước lúc xây một ngôi nhà, nên tránh trong thời gian Tam Tai, đó là năm: Hợi, Tý, Sửu.Và tránh trong thời gian kim lâu, những tuổi sau phạm vào kim lâu  :12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75 nếu (lấy tuổi dương lịch + 1) nhưng mà trùng với những số trên thì là phạm vào kim lâu.

sinh vào năm 1973 mệnh gì?

tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi Quý Sửu (Nam)  có Cung Ly

phiên phiên bản mệnh của trái đất phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên phiên bản mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1973 (Quý Sửu)  Nam  có cung mệnh là Ly :

– Năm sinh dương lịch: 1973

– Năm âm lịch : Quý Sửu

– Ngũ hành(phiên phiên bản mệnh): Tang Đồ Mộc Tức Gỗ cây Dâu

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Ly Hỏa

+Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)

+ Hướng xấu: tây-bắc (Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (Hoạ Hại); tây-nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

ly
Bát Trạch cho mẫu nhà đẹp phía nam

tính phía hướng nhà đẹp cho tuổi Quý Sửu so với phái mạnh cần Theo tin tức được biết được những hướng tốt và những hướng xấu với phiên phiên bản Mệnh của tớ. Việc tóm gọn được một phần kiến thức và kỹ năng tử vi & phong thủy, rất có lợi trong việc thiết kế tử vi & phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp…Những vị trí cung tốt nên được đặt phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác làm việc, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được đặt vị trí phòng bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi Quý Sửu (Nữ)  có Cung Càn

phiên phiên bản mệnh của trái đất phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên phiên bản mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1973 (Quý Sửu)  Nữ có cung mệnh là Càn :

– Năm sinh dương lịch: 1973

– Năm âm lịch : Quý Sửu

– Ngũ hành(phiên phiên bản mệnh): Tang Đồ Mộc Tức Gỗ cây Dâu

– so với Nữ; Quẻ mệnh(trạch mệnh): Càn Kim

+ Hướng tốt: tây-nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí); Đông Bắc (Thiên Y); tây-bắc (Phục Vị)

+ Hướng xấu: Nam (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Hoạ Hại); Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ)

can
Bát Trạch cho mẫu nhà đẹp hướng Tây Bắc

Trong việc thiết kế tử vi & phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp… Những vị trí cung tốt nên được đặt phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác làm việc, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được đặt vị trí phòng bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

Tư vấn tử vi & phong thủy cơ phiên phiên bản về kiểu cách sắp xếp tác dụng chính trong ngôi nhà đẹp

–  Hướng cửa cái: Thiết kế phong cách xây dựng ứng với gia chủ sinh vào năm 1973 thì hướng tốt để sắp xếp cho cửa cái là: Bắc (cung Phước Đức); Đông (cung Sinh Khí); Đông Nam (cung Thiên Y); Nam (cung Phục Vị). trái lại, những hướng xấu là tây-bắc (cung Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (cung Hoạ Hại); tây-nam (cung Lục Sát); Tây (cung Ngũ Quỷ)

–  Hướng ban thờ: hướng tốt để tại vị ban thờ là phía Bắc (cung Phước Đức); Đông (cung Sinh Khí); Đông Nam (cung Thiên Y); Nam (cung Phục Vị)

–  hướng phòng phòng bếp: Đặt tại cung xấu nhìn về phía tốt. phòng bếp nên được đặt tại hướng tây-bắc (cung Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (cung Hoạ Hại); tây-nam (cung Lục Sát); Tây (cung Ngũ Quỷ) để chấn hướng xấu cho ngôi nhà.

–  Vị trí đặt khu vệ sinh: thiết kế phong cách xây hình thành đặt vệ sinh tại vị trí hướng xấu trong tổng thể ngôi nhà đó là những hướng như hướng tây-bắc (cung Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (cung Hoạ Hại); tây-nam (cung Lục Sát); Tây (cung Ngũ Quỷ)

*Tư vấn tử vi & phong thủy – Phương hướng xây nhà ở :

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Ly (Chính Nam) để quan hệ việc xây nhà ở đẹp : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Phục Vị là quẻ Ly Vi Hoả trong Kinh chu dịch. phía này theo lý thuyết gia chủ sẽ tiến hành thứ cát nhưng thực tiễn kỵ tránh việc sử dụng. Vì Phục Vị thuộc sao Tả Bồ, âm Thuỷ, còn cung Ly thuộc âm Hỏa, hại phụ nữ thứ.

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Khôn (tây-nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Lục Sát là quẻ Hỏa Địa Tấn trong Kinh chu dịch. gia chủ kỵ vạ miệng (khẩu thiệt), tiền bạc hao hụt. Thứ hung.

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Đoài (Chính Tây) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Ngũ Quỷ là quẻ Hỏa Trạch Khúc trong Kinh chu dịch. gia chủ bị hoả tai, bệnh tật, hao tán. Đại hung.

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Càn (tây-bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Tuyệt Mạng là quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu trong Kinh chu dịch. gia chủ bị mưu hại, tổn thọ. Đại hung.

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Khảm (Chính Bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Diên Niên là quẻ Hỏa Thuỷ Vị Tế trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình vợ ck sống hoà thuận, ui vẻ, tăng phú quý, nhưng cũng không nêm dùng hướng nhà này. Vì Diên Niên thuộc sao Vũ Khúc, Dương Kim. Còn cung Khảm thuộc dương Thuỷ. Có hại cho đàn ông thứ.

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Cấn (hướng đông bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Hoạ Hại là quẻ Sơn Lữ trong Kinh chu dịch. gia chủ bị suy bại, thua kiện. Thứ hung.

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Chấn (Chính Đông) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Sinh Khí là quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp trong Kinh chu dịch. gia chủ đại phú quý, nhiều tài lộc. Thượng cát

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Tốn (Đông Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Thiên Y là quẻ Hỏa Phong Đỉnh trong Kinh chu dịch. gia chủ phú quý, vô bệnh tật, đa tài lộc.  Thượng cát.

* Mầu sắc cho ngôi nhà:

Tư vấn tử vi & phong thủy , gia chủ sinh vào năm 1973 thuộc phiên phiên bản mệnh Tang Đồ Mộc (tức mệnh Mộc) do đó khi thiết kế phong cách xây dựng, mầu sắc cho ngôi nhà nên lựa chọn mầu thiên về mầu nâu tương ứng với mệnh Mộc. Theo quan hệ sinh khắc: Thủy sinh Mộc và Mộc khắc Thổ. Người mang mệnh Mộc nên lựa chọn những mầu: xanh nước hồ, đen, ghi xám, xanh, nâu, vàng, làm chủ yếu cho mầu sơn thiết kế bên ngoài hay mầu xắc thiết kế bên trong trong tòa nhà đất của tớ. việc này làm cho ngôi nhà đẹp và bạn có 1 tòa nhà hợp tử vi & phong thủy hơn.

Thiết kế nhà đẹp không riêng gì có chính vì vì đồ thiết kế bên trong nó tiến bộ hay ngoài thất của nó to hoành tráng nhưng mà nó còn tùy theo thật nhiều những yếu tố và yếu tố quan trọng nhất nhưng mà Doanh Nghiệp chúng tôi muốn hướng tới người chi tiêu và sử dụng đó là yếu tố tử vi & phong thủy. 

Keyword: tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1973 | HungThinhReals
Tham Gia đàn Bất Động Sản Nhà Đất Hưng Thịnh

💝 những Dự Án BĐS khu công trình xây dựng Bất Động Sản Nhà Đất Nhà Đất Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư Bất Động Sản Nhà Đất Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm kiến thức và kỹ năng tử vi & phong thủy tại : https://hungthinhreals.com/phong-thuy/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
0937 00 59 68