tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1974 | Hungthinhreals

tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1974 | HungThinhReals

tử vi phong thủy nhà đẹp cho toàn bộ những người dân có năm sinh 1974 (Giáp Dần)

Tư vấn tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1974. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh vào năm 1974 nằm trong vận thứ 6 ( 1964-1983 ) Trung Nguyên. có Thiên Can là “Giáp” và Địa Chi là “Dần” tức là con Hổ. Người sinh vào năm 1974 có phiên phiên bản mệnh ngũ hành là “Đại Khê Thủy” là Nước khe lớn. Người sinh vào năm 1974 so với Nam có cung mệnh là cung Cấn thuộc Tây Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Đoài thuộc Tây Tứ Trạch.

thumb (11)
tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Giáp Dần

Trong tử vi phong thủy nhà đẹp người tuổi Dần trước lúc xây một ngôi nhà, nên tránh trong thời gian Tam Tai, đó là năm:Thân, Dậu, Tuất..Và tránh trong thời gian kim lâu, những tuổi sau phạm vào kim lâu  :12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75 nếu (lấy tuổi dương lịch + 1) nhưng trùng với những số trên thì là phạm vào kim lâu.

sinh vào năm 1974 mệnh gì?

tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Giáp Dần (Nam)  có Cung Cấn

phiên phiên bản mệnh của quả đât phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên phiên bản mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1974 (Giáp Dần)  Nam  có cung mệnh là Cấn :

– Năm sinh dương lịch: 1974

– Năm âm lịch : Giáp Dần

– Ngũ hành(phiên phiên bản mệnh): Đại Khê Thủy tức nước khe lớn

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Cấn Thổ

+ Hướng tốt: tây-bắc (Thiên Y); hướng đông bắc (Phục Vị); tây-nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)

caan
Bát Trạch cho mẫu nhà đẹp hướng phía hướng đông bắc

tính hướng nhà đẹp cho tuổ Giáp Dần so với phái nam cần Được biết thêm được những hướng tốt và những hướng xấu với phiên phiên bản Mệnh của tớ. Việc tóm gọn được một phần kỹ năng và kiến thức tử vi phong thủy, rất có lợi trong việc thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp…Những vị trí cung tốt nên được sắp xếp phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được sắp xếp nhà bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Giáp Dần (Nữ)  có Cung Đoài

phiên phiên bản mệnh của quả đât phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên phiên bản mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1974 (Giáp Dần)  Nữ có cung mệnh là Đoài :

– Năm sinh dương lịch: 1974

– Năm âm lịch : Giáp Dần

– Ngũ hành(phiên phiên bản mệnh): Đại Khê Thủy tức nước khe lớn

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Đoài Kim

+ Hướng tốt: tây-nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị); tây-bắc (Sinh Khí); hướng đông bắc (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Nam (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Lục Sát); Đông (Tuyệt Mệnh); Bắc (Hoạ Hại)

doai
Bát Trạch cho mẫu nhà đẹp hướng Tây

Trong việc thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp… Những vị trí cung tốt nên được sắp xếp phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được sắp xếp nhà bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

Tư vấn tử vi phong thủy về kiểu cách sắp xếp tác dụng chính trong ngôi nhà đẹp

–  Hướng cửa cái: Thiết kế phong cách thiết kế ứng với gia chủ là phái nam sinh vào năm 1974 thì hướng tốt để sắp xếp cho cửa cái là: Bắc (cung Phục Vị); Đông (cung Thiên Y); Đông Nam (cung Sinh Khí); Nam (cung Phước Đức) trái lại, những hướng xấu là tây-bắc (cung Lục Sát); hướng đông bắc (cung Ngũ Quỷ); tây-nam (cung Tuyệt Mệnh); Tây (cung Hoạ Hại)

–  Hướng ban thờ: hướng tốt để tại vị ban thờ là phía Bắc (cung Phục Vị); Đông (cung Thiên Y); Đông Nam (cung Sinh Khí); Nam (cung Phước Đức)

–  hướng nhà nhà bếp: Đặt tại cung xấu nhìn về phía tốt. nhà bếp nên được sắp xếp tại hướng tây-bắc (cung Lục Sát); hướng đông bắc (cung Ngũ Quỷ); tây-nam (cung Tuyệt Mệnh); Tây (cung Hoạ Hại) để chấn hướng xấu cho ngôi nhà.

–  Vị trí đặt khu vệ sinh: thiết kế phong cách thiết kế nhà đẹp nên được sắp xếp vệ sinh tại vị trí hướng xấu trong tổng thể ngôi nhà đó là những hướng như hướng tây-bắc (cung Lục Sát); hướng đông bắc (cung Ngũ Quỷ); tây-nam (cung Tuyệt Mệnh); Tây (cung Hoạ Hại)

 Phương hướng xây nhà ở đẹp hợp tử vi phong thủy

– Chủ mạng Khảm tính hướng Khảm (Chính Bắc) để quan hệ việc xây nhà ở: Theo Bát quái đồ số thuộc cung Phục Vị là quẻ Khảm Vi Thuỷ trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình có nhiều của, nhiều con cháu.

– Chủ mạng Khảm tính hướng Cấn (hướng đông bắc) để quan hệ việc xây nhà ở: Theo Bát quái đồ số thuộc cung Ngũ Quỉ là quẻ Thuỷ Sơn Kiểu trong Kinh chu dịch.mái ấm gia đình ly tán, từng người một nơi tự mưu sinh. Đại hung.

– Chủ mạng Khảm tính hướng Chấn (Chính Đông) để quan hệ việc xây nhà ở: Theo Bát quái đồ số thuộc cung Thiên Y là quẻ Thuỷ Lôi Truân trong Kinh chu dịch. Theo lý thuyết, hướng nhà này thượng cát nhưng thực tiễn kỵ tránh việc sử dụng. Vì Sao vì Thiên Y thuộc sao Cự Môn. Dương thổ cung Chấn thuộc Mộc. Mộc khắc Thổ có hại cho đại trượng phu trưởng.

– Chủ mạng Khảm tính hướng Tốn (Đông Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Sinh Khí là quẻ Thuỷ Phong Tinh trong Kinh chu dịch. gia chủ phát đạt tài, đại phú qúy. Con cháu đông đúc. Thượng cát.

– Chủ mạng Khảm tính hướng Ly (Chính Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Chân Niêm là quẻ Thuỷ Hoả Tế trong Kinh chu dịch. gia chủ giàu sang, thứ cát.

– Chủ mạng Khảm tính hướng Khôn (tây-nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Tuyệt Mạng là quẻ Thuỷ Địa Tỷ trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình hao tán, thiếu trước hụt sau, Thứ hung.

– Chủ mạng Khảm tính hướng Đoài (Chính Tây) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Hoạ Hại là quẻ Thủy Trạch Tiết trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình hao tán, thiếu trước hụt sau, Thứ hung.

– Chủ mạng Khảm tính hướng Càn (tây-bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Lục Sát là quẻ Thủy Thiên Thu trong Kinh chu dịch. gia chủ bị thất tài, mang tăm tiếng. Thứ hung.

Mầu sắc cho ngôi nhà đẹp

Theo quan hệ sinh khắc: Kim sinh Thủy và Thủy sinh Mộc.  Người mang mệnh Thủy nên lựa chọn những mầu: trấng, xanh nước đại dương, đen,  làm chủ yếu cho mầu sơn thiết kế bên ngoài hay mầu sắc thiết kế bên trong trong tòa nhà đất của tớ. điều này làm cho ngôi nhà đẹp và bạn có 1 tòa nhà hợp tử vi phong thủy hơn.

so với mỗi phiên phiên bản thiết kế phong cách thiết kế, việc quan tâm không phải chỉ là yếu tố về môi trường tự nhiên xung quanh sống, về tính chất thẩm mỹ và làm đẹp, nhưng yếu tố về tử vi phong thủy cũng luôn luôn luôn được quan tâm. Do đó thiết kế Việt xin đưa ra những tư vấn tử vi phong thủy cơ phiên phiên bản nhất về tử vi phong thủy ứng với từng độ tuổi để quý quý người mua tìm hiểu thêm trước lúc đưa ra quyết định hành động xây dựng tòa nhà đất của tớ.

Keyword: tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1974 | HungThinhReals
Tham Gia bằng hữu BĐS Hưng Thịnh

💝 những dự án BĐS dự án BĐS khu công trình BĐS Nhà Đất Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư BĐS Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm kỹ năng và kiến thức tử vi phong thủy tại : https://hungthinhreals.com/phong-thuy/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
0937 00 59 68