tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1975 | Hungthinhreals

tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1975 | HungThinhReals

tử vi phong thủy nhà đẹp cho những người dân có năm sinh 1975 (Ất Mão)

Tư vấn tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1975. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh vào năm 1975 nằm trong vận thứ 6 ( 1964-1983 ) Trung Nguyên. có Thiên Can là “Ất” và Địa Chi là “Mão” tức là con Mèo. Tư vấn tử vi phong thủy nhà đẹp người sinh vào năm 1975 có bạn dạng mệnh ngũ hành là “Đại Khê Thủy” là Nước khe lớn. Người sinh vào năm 1975 so với Nam có cung mệnh là cung Đoài thuộc Tây Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Cấn thuộc Tây Tứ Trạch.

thumb (2)
tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Ất Mão

Trong tử vi phong thủy nhà đẹp người tuổi Mão, khi xây một ngôi nhà nên tránh trong năm Tam Tai, đó là năm: Tỵ, Ngọ, Mùi.Và tránh trong năm kim lâu, những tuổi sau phạm vào kim lâu :12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75 nếu (lấy tuổi dương lịch + 1) nhưng trùng với những số trên thì là phạm vào kim lâu.

sinh vào năm 1975 mệnh gì?

tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Ất Mão (Nam)  có Cung Đoài

bạn dạng mệnh của toàn thị trường quốc tế phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1975 (Ất Mão)  NAm có cung mệnh là Đoài :

– Năm sinh dương lịch: 1975

– Năm âm lịch : Ất Mão

– Ngũ hành(bạn dạng mệnh): Đại khê Thủy tức Nước khe lớn

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Đoài Kim

+ Hướng tốt: tây-nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị); tây-bắc (Sinh Khí); hướng đông bắc (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Nam (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Lục Sát); Đông (Tuyệt Mệnh); Bắc (Hoạ Hại)

doai
Bát Trạch cho mẫu nhà đẹp hướng Tây

tính phía hướng nhà đẹp cho tuổ Ất Mão so với phái mạnh cần Theo tin tức được biết được những hướng tốt và những hướng xấu với bạn dạng Mệnh của tôi. Việc tóm gọn được một phần kỹ năng và kiến thức tử vi phong thủy, rất có lợi trong việc thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp…Những vị trí cung tốt nên được sắp xếp phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác làm việc, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được sắp xếp phòng bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Ất Mão (Nữ)  có Cung Cấn

bạn dạng mệnh của toàn thị trường quốc tế phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1975 (Ất Mão)  Nữ có cung mệnh là Cấn :

– Năm sinh dương lịch: 1975

– Năm âm lịch : Ất Mão

– Ngũ hành(bạn dạng mệnh): Đại khê Thủy tức Nước khe lớn

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Cấn Thổ

+ Hướng tốt: tây-bắc (Thiên Y); hướng đông bắc (Phục Vị); tây-nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)

caan
Bát Trạch cho mẫu nhà đẹp hướng phía hướng đông bắc

Trong việc thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp… Những vị trí cung tốt nên được sắp xếp phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác làm việc, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được sắp xếp phòng bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

phong cách xây dựng nhà đẹp về phong thái xếp đặt tác dụng chính trong ngôi nhà hợp tử vi phong thủy

–  Hướng cửa cái: Thiết kế nhà đẹp ứng với gia chủ là phái mạnh sinh vào năm 1975 thì hướng tốt để xếp đặt cho cửa cái là: tây-bắc (cung Sinh Khí); hướng đông bắc (cung Phước Đức); tây-nam (cung Thiên Y); Tây (cung Phục Vị)

. trái lại, những hướng xấu là Bắc (cung Hoạ Hại); Đông (cung Tuyệt Mệnh); Đông Nam (cung Lục Sát); Nam (cung Ngũ Quỷ)

–  Hướng ban thờ: hướng tốt để tại vị ban thờ là tây-bắc (cung Sinh Khí); hướng đông bắc (cung Phước Đức); tây-nam (cung Thiên Y); Tây (cung Phục Vị)

–  hướng nhà phòng bếp: Đặt tại cung xấu nhìn về phía tốt. phòng bếp nên được sắp xếp tại hướng phía bắc (cung Hoạ Hại); Đông (cung Tuyệt Mệnh); Đông Nam (cung Lục Sát); Nam (cung Ngũ Quỷ) để chấn hướng xấu cho ngôi nhà.

–  Vị trí đặt khu vệ sinh: thiết kế phong cách xây hình thành đặt vệ sinh tại vị trí hướng xấu trong tổng thể ngôi nhà đó là những hướng như hướng phía bắc (cung Hoạ Hại); Đông (cung Tuyệt Mệnh); Đông Nam (cung Lục Sát); Nam (cung Ngũ Quỷ)

Tư vấn tử vi phong thủy – Phương hướng xây nhà ở đẹp

– Chủ mạng Đoài tính phía hướng Đoài (Chính Tây ) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Phục Vị là quẻ Đoài Vi Trạch trong Kinh chu dịch. phía này gia chủ tăng tuổi thọ, tăng phú quý. Thứ cát.

– Chủ mạng Đoài tính phía hướng Càn (tây-bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Sinh Khí là quẻ Trạch Thiên Quải trong Kinh chu dịch. phía này theo lý thuyết gia chủ sẽ tiến hành thượng cát (tốt) nhưng tránh việc sử dụng. Vì Sinh Khí thuộc sao Tam Lang, Dương Mộc. Còn cung Càn thuộc Dương Kim ( Kim khắc Mộc ). Có hại cho gia chủ.

– Chủ mạng Đoài tính phía hướng Khảm (Chính Bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Hoạ Hại là quẻ Thuỷ Khốn trong Kinh chu dịch. gia chủ bị nhiều chuyện thị phi, kiện tụng ( quân sự ), tổn thương nhân khẩu.

– Chủ mạng Đoài tính phía hướng Cấn (hướng đông bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Diên Niên là Sơn Hàm trong Kinh chu dịch. gia chủ được ban tong phú ( giàu sang không bình thường), sống lâu, đắc tài. Thứ cát.

– Chủ mạng Đoài tính phía hướng Chấn (Chính Đông) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Tuyệt mạng là quẻ Trạch Tuỳ trong Kinh chu dịch. gia chủ tuyệt tự (không tồn tại con nối dõi), chết yểu, bệnh tật liên miên. Đại hung.

– Chủ mạng Đoài tính phía hướng Tốn (Đông Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Lục Sát là quẻ Trạch Phong Địa trong Kinh chu dịch. gia chủ bị thất tài (không nhiều nếu không thích nói là rất ít tiền bạc), khẩu thiệt, mang tăm tiếng. Đại hung.

– Chủ mạng Đoài tính phía hướng Ly (Chính Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Ngũ Quỷ là quẻ Trạch Hoả Cách trong Kinh chu dịch. gia chủ hoả tai (tai nạn về lửa, cháy nhà…), khẩu thiệt (mang lời ăn tiếng nói). Đại hung.

– Chủ mạng Đoài tính phía hướng Khôn (tây-nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Thiên Y là quẻ Trạch Địa Tụng trong Kinh chu dịch. gia chủ ấm no, trong nhà không bệnh tật, môi trường sống thường ngày yên lành. Thượng cát.

Mầu sắc cho ngôi nhà đẹp hợp tử vi phong thủy

Tư vấn tử vi phong thủy , gia chủ sinh vào năm 1975 thuộc bạn dạng mệnh Đại Khê Thủy tức (Nước khe lớn) do đó khi thiết kế phong cách xây dựng, mầu sắc cho ngôi nhà nên lựa chọn mầu thiên về mầu trắng hoặc những gam sáng mầu tương ứng với mệnh Thủy. Theo quan hệ sinh khắc: Kim sinh Thủy và Thủy sinh Mộc.  Người mang mệnh Thủy nên lựa chọn những mầu: trấng, xanh nước hồ, đen,  làm chủ yếu cho mầu sơn thiết kế bên ngoài hay mầu sắc thiết kế bên trong trong tòa nhà đất của tôi. điều này làm cho ngôi nhà đẹp và bạn có 1 tòa nhà hợp tử vi phong thủy hơn.

so với mỗi bạn dạng thiết kế phong cách xây dựng, việc quan tâm không phải chỉ là yếu tố về môi trường tự nhiên xung quanh sống, về tính chất thẩm mỹ và làm đẹp, nhưng yếu tố về tử vi phong thủy cũng luôn luôn luôn được quan tâm. Do đó thiết kế kiến thiết Việt xin đưa ra những phân tích cơ bạn dạng nhất về tử vi phong thủy ứng với từng độ tuổi để quý quý khách tìm hiểu thêm trước lúc ra quyết định hành động thiết kế phong cách xây dựng để xây dựng tòa nhà đất của tôi.

Keyword: tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1975 | HungThinhReals
Tham Gia bọn Nhà Đất Bất Động Sản Hưng Thịnh

💝 những dự án Nhà Đất Bất Động Sản khu công trình xây dựng BĐS Nhà Đất Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư Nhà Đất Bất Động Sản Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm kỹ năng và kiến thức tử vi phong thủy tại : https://hungthinhreals.com/phong-thuy/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
0937 00 59 68