tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1978 | Hungthinhreals

tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1978 | HungThinhReals

tử vi phong thủy nhà đẹp người dân có năm sinh 1978 (Mậu Ngọ)

Tư vấn tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1978. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh vào năm 1978 nằm trong vận thứ 6 ( 1964-1983 ) Trung Nguyên. có Thiên Can là “Mậu” và Địa Chi là “Ngọ” tức là con Nghựa. Người sinh vào năm 1978 có phiên phiên bản mệnh ngũ hành là “Thiên Thượng Hỏa” là Lửa trên Trời. Người sinh vào năm 1978 so với Nam có cung mệnh là cung Tốn thuộc Đông Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Khôn thuộc Tây Tứ Trạch.

thumb (5)
tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Mậu Ngọ

Trong tử vi phong thủy nhà đẹp người tuổi Ngọ, khi xây một ngôi nhà nên tránh trong thời khắc Tam Tai, đó là năm: Thân, Dậu, Tuất.Và tránh trong thời khắc kim lâu, những tuổi sau phạm vào kim lâu :12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75 nếu (lấy tuổi dương lịch + 1) nhưng trùng với những số trên thì là phạm vào kim lâu.

sinh vào năm 1978 mệnh gì?

tính hướng nhà đẹp hợp tử vi phong thủy tuổi Mậu Ngọ (Nam)  có Cung Tốn

phiên phiên bản mệnh của loài người phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên phiên bản mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1978 (Mậu Ngọ)  Nam có cung mệnh là Tốn :

– Năm sinh dương lịch: 1979

– Năm âm lịch : Mậu Ngọ

– Ngũ hành(phiên phiên bản mệnh): Thiên Thượng Hỏa tức Lửa trên Trời

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Tốn Mộc

– Hướng tốt: Bắc (Sinh Khí); Đông (Phước Đức); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y)

– Hướng xấu: tây-bắc (Hoạ Hại); hướng đông bắc (Tuyệt Mệnh); tây-nam (Ngũ Quỷ); Tây (Lục Sát)

ton
Bát trạch cho nhà đẹp phía đông Nam

tính hướng nhà đẹp cho tuổi Mậu Ngọ so với phái nam nên biết được những hướng tốt và những hướng xấu với phiên phiên bản Mệnh của tớ. Việc tóm gọn được một phần kiến thức và kỹ năng tử vi phong thủy, rất có lợi trong việc thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp…Những vị trí cung tốt nên được sắp xếp phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được sắp xếp phòng bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

tính hướng nhà đẹp hợp tử vi phong thủy tuổi Mậu Ngọ (Nữ)  có Cung Khôn

phiên phiên bản mệnh của loài người phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên phiên bản mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1978 (Mậu Ngọ)  Nữ có cung mệnh là Khôn :

– Năm sinh dương lịch: 1979

– Năm âm lịch : Mậu Ngọ

– Ngũ hành(phiên phiên bản mệnh): Thiên Thượng Hỏa tức Lửa trên Trời

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Khôn Thổ

+ Hướng tốt: tây-bắc (Phước Đức); hướng đông bắc (Sinh Khí); tây-nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)

+ Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

khon
Bát Trạch cho mẫu nhà đẹp hướng tây-nam

Trong việc thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp… Những vị trí cung tốt nên được sắp xếp phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được sắp xếp phòng bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

Cách sắp xếp tác dụng chính trong ngôi nhà đẹp hợp tử vi phong thủy 

–  Hướng cửa cái: Thiết kế phong cách thiết kế nhà đẹp ứng với gia chủ là phái nam sinh vào năm 1978 thì hướng tốt để sắp xếp cho cửa cái là: Bắc (cung Sinh Khí); Đông (cung Phước Đức); Đông Nam (cung Phục Vị); Nam (cung Thiên Y). trái lại, những hướng xấu là tây-bắc (cung Hoạ Hại); hướng đông bắc (cung Tuyệt Mệnh); tây-nam (cung Ngũ Quỷ); Tây (cung Lục Sát)

–  Hướng ban thờ: hướng tốt để tại vị ban thờ là phía Bắc (cung Sinh Khí); Đông (cung Phước Đức); Đông Nam (cung Phục Vị); Nam (cung Thiên Y)

–  hướng nhà phòng bếp: Đặt tại cung xấu nhìn về phía tốt. phòng bếp nên được sắp xếp tại hướng tây-bắc (cung Hoạ Hại); hướng đông bắc (cung Tuyệt Mệnh); tây-nam (cung Ngũ Quỷ); Tây (cung Lục Sát) để chấn hướng xấu cho ngôi nhà.

–  Vị trí đặt khu vệ sinh: thiết kế phong cách thiết kế nên được sắp xếp vệ sinh tại vị trí hướng xấu trong tổng thể ngôi nhà đó là những hướng như hướng tây-bắc (cung Hoạ Hại); hướng đông bắc (cung Tuyệt Mệnh); tây-nam (cung Ngũ Quỷ); Tây (cung Lục Sát)

Tư vấn tử vi phong thủy – Phương hướng xây nhà ở đẹp

– Chủ mạng Tốn tính hướng Tốn (Đông Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Phục Vị là quẻ Vi Phong Kinh trong Kinh chu dịch. gia chủ sẽ lợi về của cải, tiền bạc, nhiều con cháu. Thứ cát.

– Chủ mạng Tốn tính hướng Ly (Chính Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Thiên Y là quẻ Phong Hoả Gia Nhân trong Kinh chu dịch. Theo lý thuyết hướng nhà này là thượng cát nhưng thực tiễn kỵ tránh việc sử dụng vì Thiên Y thuộc sao Cự Môn, Dương Thổ, còn cung Ly thuộc âm Hỏa. Có hại cho thanh nữ thứ.

– Chủ mạng Tốn tính hướng Khôn (tây-nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Ngũ Quỷ là quẻ Phong Địa Quán trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình ly tán, từng người tự đi tìm sinh kế, lưu lạc khắp nơi. Đại hung.

– Chủ mạng Tốn tính hướng Càn (tây-bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Họa Hại là quẻ Phong Thiên Tiểu Súc trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình bị nhiều hao tán. Thứ hung.

– Chủ mạng Tốn tính hướng Khảm (Chính Bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Sinh Khí là quẻ Phong Thuỷ Hoán trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình phát đạt tài, phú quý. Thượng cát.

– Chủ mạng Tốn tính hướng Cấn (hướng đông bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Tuyệt Mạng là quẻ Phong Sơn Tiệm trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình mất người, mất của. Đại hung.

– Chủ mạng Tốn tính hướng Chấn (Chính Đông ) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Diên Niên là quẻ Phong Lôi ích trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình giáu sang, thứ cát nhưng cũng lại kỵ vì Diên Niên thuộc sao Vũ Khúc, Dương Kim. Còn cung Chấn thuộc Mộc Kim (Kim khắc Mộc), có hại cho nam nhi lớn.

– Chủ mạng Tốn tính hướng Đoài (Chính Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Lục Sát là qôàiPhng Trạch Trung Phu trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình tiền bạc bị sa sút, mang nhiều lời ăn tiếng nói. Thứ hung.

Mầu sắc cho ngôi nhà đẹp

Tư vấn tử vi phong thủy , gia chủ sinh vào năm 1978 thuộc phiên phiên bản mệnh Thiên thượng Hỏa (tức mệnh Hỏa) do đó khi thiết kế phong cách thiết kế, mầu sắc cho ngôi nhà nên lựa chọn mầu thiên về xanh  hoặc sẫm mầu tương ứng với mệnh Hỏa. Theo quan hệ sinh khắc: Mộc sinh Hỏa và Hỏa Khắc Kim. Người mang mệnh Hỏa nên lựa chọn những mầu: trắng, đỏ, hồng. xanh làm chủ yếu cho mầu sơn thiết kế bên ngoài hay mầu xắc thiết kế bên trong trong tòa nhà đất của tớ. điều này làm cho ngôi nhà đẹp và bạn có 1 tòa nhà hợp tử vi phong thủy hơn

so với mỗi phiên phiên bản thiết kế phong cách thiết kế, việc quan tâm không phải chỉ là yếu tố về môi trường tự nhiên thiên nhiên sống, về tính chất thẩm mỹ và làm đẹp, nhưng yếu tố về tử vi phong thủy cũng luôn luôn luôn được quan tâm. Do đó xây cất Việt xin đưa ra những phân tích cơ phiên phiên bản nhất về tử vi phong thủy ứng với từng độ tuổi để quý người chi tiêu và sử dụng tìm hiểu thêm trước lúc ra quyết định hành động xây dựng tòa nhà đất của tớ.

Keyword: tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1978 | HungThinhReals
Tham Gia đồng chí Bất Động Sản Nhà Đất Hưng Thịnh

💝 những dự án Bất Động Sản Nhà Đất dự án Bất Động Sản Nhà Đất khu công trình Bất Động Sản Nhà Đất Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư Bất Động Sản Nhà Đất Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm kiến thức và kỹ năng tử vi phong thủy tại : https://hungthinhreals.com/phong-thuy/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
0937 00 59 68