tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1982 | Hungthinhreals

tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1982 | HungThinhReals

Tư vấn tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1982 (Nhâm Tuất)

Tư vấn tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1982. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh vào năm 1982 nằm trong vận thứ 6 ( 1964-1983 ) Trung Nguyên. có Thiên Can là “Nhâm” và Địa Chi là “Tuất” tức là con Chó. Người sinh vào năm 1982 có phiên phiên bản mệnh ngũ hành là “Đại Hải Thủy” là Nước hồ Lớn. Người sinh vào năm 1982 so với Nam có cung mệnh là cung Ly thuộc Đông Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Càn thuộc Tây Tứ Trạch.

thumb (9)
tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi Nhâm Tuất

Trong tử vi & phong thủy nhà đẹp người tuổi Tuất, khi xây một ngôi nhà nên tránh trong thời gian Tam Tai, đó là năm: Thân, Dậu, Tuất.Và tránh trong thời gian kim lâu, những tuổi sau phạm vào kim lâu :12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75 nếu (lấy tuổi dương lịch + 1) nhưng mà trùng với những số trên thì là phạm vào kim lâu.

sinh vào năm 1982 mệnh gì?

tính hướng tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi Nhâm Tuất (Nam)  có Cung Ly

phiên phiên bản mệnh của trái đất phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên phiên bản mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1982 (Nhâm Tuất)  Nam có cung mệnh là Ly:

– Năm sinh dương lịch: 1982

– Năm âm lịch : Nhâm Tuất

– Ngũ hành(phiên phiên bản mệnh): Đại hải Thủy tức Nước hồ lớn

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Ly Hỏa

– Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)

– Hướng xấu: tây-bắc (Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (Hoạ Hại); tây-nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1982
Bát trạch cho nhà đẹp hướng phía nam

tính hướng nhà đẹp cho tuổi Nhâm Tuất so với phái mạnh nên biết được những hướng tốt và những hướng xấu với phiên phiên bản Mệnh của tớ. Việc tóm gọn được một phần kỹ năng tử vi & phong thủy, rất có lợi trong việc thiết kế tử vi & phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp…Những vị trí cung tốt nên được sắp xếp phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác làm việc, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được sắp xếp nhà bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

tính hướng tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi Nhâm Tuất (Nữ)  có Cung Càn

phiên phiên bản mệnh của trái đất phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên phiên bản mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1982 (Nhâm Tuất)  Nữ có cung mệnh là Càn:

– Năm sinh dương lịch: 1982

– Năm âm lịch : Nhâm Tuất

– Ngũ hành(phiên phiên bản mệnh): Đại hải Thủy tức Nước hồ lớn

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Càn Kim

+ Hướng tốt: tây-nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí); Đông Bắc (Thiên Y); tây-bắc (Phục Vị)

+ Hướng xấu: Nam (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Hoạ Hại); Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ)

Bát trạch cho nhà đẹp hướng Tây Bắc
Bát trạch cho nhà đẹp hướng tây-bắc

Trong việc thiết kế tử vi & phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp… Những vị trí cung tốt nên được sắp xếp phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác làm việc, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được sắp xếp nhà bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

Thiết kế phong cách thiết kế – cách xếp đặt tính năng chính hợp tử vi & phong thủy trong ngôi nhà đẹp

–  Hướng cửa cái: Thiết kế phong cách thiết kế ứng với gia chủ là phái mạnh sinh vào năm 1982 thì hướng tốt để xếp đặt cho cửa cái là: Bắc (cung Phước Đức); Đông (cung Sinh Khí); Đông Nam (cung Thiên Y); Nam (cung Phục Vị)

. trái lại, những hướng xấu là: tây-bắc (cung Lục Sát); hướng đông bắc (cung Ngũ Quỷ); tây-nam (cung Tuyệt Mệnh); Tây (cung Hoạ Hại)

–  Hướng ban thờ: hướng tốt để tại vị ban thờ là Bắc (cung Phước Đức); Đông (cung Sinh Khí); Đông Nam (cung Thiên Y); Nam (cung Phục Vị)

–  hướng nhà nhà bếp: Đặt tại cung xấu nhìn về phía tốt. nhà bếp nên được sắp xếp tại hướng tây-bắc (cung Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (cung Hoạ Hại); tây-nam (cung Lục Sát); Tây (cung Ngũ Quỷ) để chấn hướng xấu cho ngôi nhà.

–  Vị trí đặt khu vệ sinh: thiết kế phong cách thiết kế nên được sắp xếp vệ sinh tại vị trí hướng xấu trong tổng thể ngôi nhà đó là những hướng như hướng tây-bắc (cung Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (cung Hoạ Hại); tây-nam (cung Lục Sát); Tây (cung Ngũ Quỷ)

Tư vấn tử vi & phong thủy – Phương hướng xây nhà ở đẹp 

– Chủ mạng Ly tính hướng Ly (Chính Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Phục Vị là quẻ Ly Vi Hoả trong Kinh chu dịch. phía này theo lý thuyết gia chủ sẽ tiến hành thứ cát nhưng thực tiễn kỵ tránh việc sử dụng. Vì Phục Vị thuộc sao Tả Bồ, âm Thuỷ, còn cung Ly thuộc âm Hỏa, hại phụ nữ thứ.

– Chủ mạng Ly tính hướng Khôn (tây-nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Lục Sát là quẻ Hỏa Địa Tấn trong Kinh chu dịch. gia chủ kỵ vạ miệng (khẩu thiệt), tiền bạc hao hụt. Thứ hung.

– Chủ mạng Ly tính hướng Đoài (Chính Tây) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Ngũ Quỷ là quẻ Hỏa Trạch Khúc trong Kinh chu dịch. gia chủ bị hoả tai, bệnh tật, hao tán. Đại hung.

– Chủ mạng Ly tính hướng Càn (tây-bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Tuyệt Mạng là quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu trong Kinh chu dịch. gia chủ bị mưu hại, tổn thọ. Đại hung.

– Chủ mạng Ly tính hướng Khảm (Chính Bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Diên Niên là quẻ Hỏa Thuỷ Vị Tế trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình vợ ông chồng sống hoà thuận, ui vẻ, tăng phú quý, nhưng cũng không nêm dùng hướng nhà này. Vì Diên Niên thuộc sao Vũ Khúc, Dương Kim. Còn cung Khảm thuộc dương Thuỷ. Có hại cho đại trượng phu thứ.

– Chủ mạng Ly tính hướng Cấn (hướng đông bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Hoạ Hại là quẻ Sơn Lữ trong Kinh chu dịch. gia chủ bị suy bại, thua kiện. Thứ hung.

– Chủ mạng Ly tính hướng Chấn (Chính Đông) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Sinh Khí là quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp trong Kinh chu dịch. gia chủ đại phú quý, nhiều tài lộc. Thượng cát

– Chủ mạng Ly tính hướng Tốn (Đông Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Thiên Y là quẻ Hỏa Phong Đỉnh trong Kinh chu dịch. gia chủ phong túc, vô bệnh tật, đa tài lộc.  Thượng cát.

Mầu sắc cho ngôi nhà

gia chủ sinh vào năm 1982 thuộc phiên phiên bản mệnh Đại Hải Thủy (tức mệnh Thủy) do đó khi tư vấn tử vi & phong thủy để thiết kế phong cách thiết kế, mầu sắc cho ngôi nhà nên lựa chọn mầu thiên về xanh đen hoặc sẫm mầu tương ứng với mệnh Thủy. Tránh những mầu thiên về gam đỏ hoặc nâu đất vì những mầu này tương ứng với mệnh Hỏa, Thổ khắc với mệnh Thủy.

so với mỗi phiên phiên bản thiết kế phong cách thiết kế nhà đẹp, việc quan tâm không phải chỉ là yếu tố về thiên nhiên môi trường thiên nhiên sống, về tính chất thẩm mỹ và làm đẹp, nhưng mà yếu tố về tử vi & phong thủy cũng luôn luôn luôn được quan tâm. Do đó xây đắp Việt xin đưa ra những phân tích cơ phiên phiên bản nhất về tử vi & phong thủy ứng với từng độ tuổi để quý người chi tiêu và sử dụng xem thêm trước lúc ra quyết định hành động xây dựng tòa nhà đất của tớ.

Keyword: tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1982 | HungThinhReals
Tham Gia bạn hữu Bất Động Sản Nhà Đất Hưng Thịnh

💝 những Dự Án BĐS khu công trình xây dựng BĐS Nhà Đất Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư Bất Động Sản Nhà Đất Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm kỹ năng tử vi & phong thủy tại : https://hungthinhreals.com/phong-thuy/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
0937 00 59 68