tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1983 | Hungthinhreals

tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1983 | HungThinhReals

Tư vấn tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1983 (Quý Hợi)

Tư vấn tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1983. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh vào năm 1983 nằm trong cuối vận thứ 6 ( 1964-1983 ) Trung Nguyên. có Thiên Can là “Quý” và Địa Chi là “Hợi” tức là con Lợn. Người sinh vào năm 1983 có bạn dạng mệnh ngũ hành là “Đại Hải Thủy” là Nước hồ Lớn. Người sinh vào năm 1983 so với Nam có cung mệnh là cung Cấn thuộc Tây Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Đoài thuộc Tây Tứ Trạch.

Tư vấn thiết kế phong thủy nhà đẹp cho tuổi Hợi
tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi Quý Hợi

Trong tử vi & phong thủy nhà đẹp người tuổi Hợi, khi xây một ngôi nhà nên tránh trong thời gian Tam Tai, đó là năm: Tỵ, Ngọ, Mùi.Và tránh trong thời gian kim lâu, những tuổi sau phạm vào kim lâu :12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75 nếu (lấy tuổi dương lịch + 1) nhưng trùng với những số trên thì là phạm vào kim lâu.

sinh vào năm 1983 mệnh gì?

tính hướng tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi Quý Hợi (Nam)  có Cung Cấn

bạn dạng mệnh của quả đât phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1983 (Quý Hợi)  Nam có cung mệnh là Cấn:

– Năm sinh dương lịch: 1983

– Năm âm lịch : Quý Hợi

– Ngũ hành(bạn dạng mệnh): Đại hải Thủy tức Nước hồ lớn

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Cấn Thổ

– Hướng tốt: tây-bắc (Thiên Y); hướng đông bắc (Phục Vị); tây-nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)

– Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1983
Bát trạch cho nhà đẹp phía hướng đông bắc

tính hướng nhà đẹp cho tuổi Quý Hợi so với phái mạnh nên biết được những hướng tốt và những hướng xấu với bạn dạng Mệnh của tôi. Việc tóm gọn được một phần kỹ năng tử vi & phong thủy, rất có lợi trong việc thiết kế tử vi & phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp…Những vị trí cung tốt nên được đặt phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác làm việc, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được đặt vị trí phòng bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

tính hướng tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi Quý Hợi (Nữ)  có Cung Đoài

bạn dạng mệnh của quả đât phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1983 (Quý Hợi)  Nữ có cung mệnh là Đoài:

– Năm sinh dương lịch: 1983

– Năm âm lịch : Quý Hợi

– Ngũ hành(bạn dạng mệnh): Đại hải Thủy tức Nước hồ lớn

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Đoài Kim

+ Hướng tốt: tây-nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị); tây-bắc (Sinh Khí); hướng đông bắc (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Nam (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Lục Sát); Đông (Tuyệt Mệnh); Bắc (Hoạ Hại)

Bát trạch cho nhà đẹp hướng Tây
Bát trạch cho nhà đẹp hướng Tây

Trong việc thiết kế tử vi & phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp… Những vị trí cung tốt nên được đặt phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác làm việc, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được đặt vị trí phòng bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

Thiết kế phong cách xây dựng – Cách sắp xếp tác dụng chính hợp tử vi & phong thủy trong ngôi nhà đẹp

–  Hướng cửa cái: Thiết kế phong cách xây dựng ứng với gia chủ  là phái mạnh sinh vào năm 1983 thì hướng tốt để sắp xếp cho cửa cái là: tây-bắc (cung Thiên Y); hướng đông bắc (cung Phục Vị); tây-nam (cung Sinh Khí); Tây (cung Phước Đức)

. trái lại, những hướng xấu là: Bắc (cung Ngũ Quỷ); Đông (cung Lục Sát); Đông Nam (cung Tuyệt Mệnh); Nam (cung Hoạ Hại)

–  Hướng ban thờ: hướng tốt để tại vị ban thờ là tây-bắc (cung Thiên Y); hướng đông bắc (cung Phục Vị); tây-nam (cung Sinh Khí); Tây (cung Phước Đức)

–  hướng nhà phòng bếp: Đặt tại cung xấu nhìn về phía tốt. phòng bếp nên được đặt tại hướng phía bắc (cung Ngũ Quỷ); Đông (cung Lục Sát); Đông Nam (cung Tuyệt Mệnh); Nam (cung Hoạ Hại) để chấn hướng xấu cho ngôi nhà.

–  Vị trí đặt khu vệ sinh: thiết kế phong cách xây hình thành đặt vệ sinh tại vị trí hướng xấu trong tổng thể ngôi nhà đó là những hướng như hướng phía bắc (cung Ngũ Quỷ); Đông (cung Lục Sát); Đông Nam (cung Tuyệt Mệnh); Nam (cung Hoạ Hại)

Tư vấn tử vi & phong thủy – Phương hướng xây nhà ở đẹp

– Chủ mạng Cấn tính hướng Cấn (hướng đông bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Phục Vị là quẻ Cấn Vi Sơn trong Kinh chu dịch. phía này theo lý thuyết gia chủ sẽ tiến hành thứ cát nhưng thực tiễn kỵ tránh việc sử dụng. Vì Phục Vị sao Tả Bồ, âm Thuỷ, còn cung Cấn thuộc Dương Thổ ( Thổ khắc Thuỷ ), không tương thích với nam nhi út.

– Chủ mạng Cấn tính hướng Chấn (Chính Đông) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Lục Sát là quẻ Sơn Lôi Di trong Kinh chu dịch. gia chủ tiền tài bị hao hụt, khẩu thiệt. Thứ hung.

– Chủ mạng Cấn tính hướng Tốn (Đông Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Tuyệt Mạng là quẻ Sơn Phong Cổ trong Kinh chu dịch. gia chủ bị mưu hại, tổn thọ, không tồn tại con nối dõi. Đại hung.

– Chủ mạng Cấn tính hướng Ly (Chính Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Hoạ Hại là quẻ Sơn Hoả Bí trong Kinh chu dịch. gia chủ bị thị phi, kiện tụng, thương nhân khẩu. Thứ hung.

– Chủ mạng Cấn tính hướng Khôn (tây-nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Sinh Khí là quẻ Sơn Địa Bác trong Kinh chu dịch. Theo lý thuyết hướng nhà này là thượng cát, nhưng thực tiễn tránh việc sử dụng vì Sinh Khí thuộc sao Tham Lang, Dương Mộc. Còn cung Khôn thuộc âm Thổ. Có hại tới bổn mạng mẹ hoặc vợ.

– Chủ mạng Cấn tính hướng Đoài (Chính Tây) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Diên Niên là quẻ Sơn Trạch Tổn trong Kinh chu dịch. gia chủ no ấm vào hạng bậc trung, có tiền bạc dồi dào, sống thọ. Thứ cát.

– Chủ mạng Cấn tính hướng Càn (tây-bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Thiên Y là quẻ Sơn Thiên Đại Súc trong Kinh chu dịch. gia chủ phú quý, trong nhà ít có người mang bệnh tật. Thượng cát

– Chủ mạng Cấn tính hướng Khảm (Chính Bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Ngũ Qủy là quẻ Sơn Thủy Mông trong Kinh chu dịch. gia chủ bị hỏa tai, bệnh tật, khẩu thiệt. Đại hung.

Mầu sắc cho ngôi nhà đẹp

Tư vấn tử vi & phong thủy, gia chủ sinh vào năm 1983 thuộc bạn dạng mệnh Đại Hải Thủy (tức mệnh Thủy) do đó khi thiết kế phong cách xây dựng, mầu sắc cho ngôi nhà nên lựa chọn mầu thiên về xanh đen hoặc sẫm mầu tương ứng với mệnh Thủy. Tránh những mầu thiên về gam đỏ hoặc nâu đất vì những mầu này tương ứng với mệnh Hỏa, Thổ khắc với mệnh Thủy.

so với mỗi bạn dạng thiết kế phong cách xây dựng nhà đẹp, việc quan tâm không phải chỉ là yếu tố về thiên nhiên và môi trường thiên nhiên sống, về tính chất thẩm mỹ và làm đẹp, nhưng yếu tố về tử vi & phong thủy cũng luôn luôn luôn được quan tâm. Do đó thiết kế kiến thiết Việt xin đưa ra những phân tích cơ bạn dạng nhất về tử vi & phong thủy ứng với từng độ tuổi để quý quý khách xem thêm trước lúc đưa ra quyết định hành động xây dựng tòa nhà đất của tôi.

Keyword: tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1983 | HungThinhReals
Tham Gia đồng đội Nhà Đất BĐS Hưng Thịnh

💝 những Dự Án BĐS khu công trình xây dựng Nhà Đất BĐS Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư Nhà Đất BĐS Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm kỹ năng tử vi & phong thủy tại : https://hungthinhreals.com/phong-thuy/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
0937 00 59 68