tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1985 | Hungthinhreals

tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1985 | HungThinhReals

Tư vấn tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1985 ( Ất Sửu )

Tư vấn tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1985. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh vào năm 1985 đã bắt nguồn vào vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên. có Thiên Can là “Ất” và Địa Chi là “Sửu” tức là con Trâu. Người sinh vào năm 1985 có phiên bạn dạng mệnh ngũ hành là “Hải Trung Kim” là Vàng trong hồ. Tư vấn tử vi phong thủy nhà đẹp người sinh vào năm 1985 so với Nam có cung mệnh là cung Càn thuộc Tây Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Ly thuộc Đông Tứ Trạch.

Phong thủy nhà đẹp tuổi Ất Sửu
tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Ất Sửu

Trong tử vi phong thủy nhà đẹp người tuổi Sửu, khi xây một ngôi nhà nên tránh trong thời gian Tam Tai, đó là năm: Hợi, Tý, Sửu.Và tránh trong thời gian kim lâu, những tuổi sau phạm vào kim lâu :12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75 nếu (lấy tuổi dương lịch + 1) nhưng trùng với những số trên thì là phạm vào kim lâu.

sinh vào năm 1985 mệnh gì?

tính phía hướng tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Ất Sửu (Nam)  có Cung Càn

phiên bạn dạng mệnh của trái đất phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1985(Ất Sửu)  Nam có cung mệnh là Đoài:

– Năm sinh dương lịch: 1985

– Năm âm lịch : Ất Sửu

– Ngũ hành(phiên bạn dạng mệnh): Hải trung Kim tức Vàng trong hồ

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Càn Kim

– Hướng tốt: tây-bắc (Phục Vị); hướng đông bắc (Thiên Y); tây-nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí)

– Hướng xấu: Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Hoạ Hại); Nam (Tuyệt Mệnh)

tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1985 | Hungthinhreals 10
Bát trạch cho nhà đẹp hướng Rây Bắc

tính phía hướng nhà đẹp cho tuổi Ất Sửu so với phái nam nên biết được những hướng tốt và những hướng xấu với phiên bạn dạng Mệnh của tôi. Việc tóm gọn được một phần kiến thức và kỹ năng tử vi phong thủy, rất có lợi trong việc thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp…Những vị trí cung tốt nên được đặt phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác làm việc, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được đặt vị trí nhà bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

tính phía hướng tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Ất Sửu (Nữ)  có Cung Ly

phiên bạn dạng mệnh của trái đất phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1985(Ất Sửu)  Nữ có cung mệnh là ly:

– Năm sinh dương lịch: 1985

– Năm âm lịch : Ất Sửu

– Ngũ hành(phiên bạn dạng mệnh): Hải trung Kim tức Vàng trong hồ

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Ly Hỏa

+Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)

+ Hướng xấu: tây-bắc (Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (Hoạ Hại); tây-nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

ly
bát trạch cho nhà đẹp phía nam

Trong việc thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp… Những vị trí cung tốt nên được đặt phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác làm việc, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được đặt vị trí nhà bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

Thiết kế bản vẽ xây dựng – cách xếp đặt hiệu suất cao chính hợp tử vi phong thủy trong ngôi nhà đẹp

–  Hướng cửa cái: Thiết kế nhà đẹp ứng với gia chủ  là phái nam sinh vào năm 1985 thì hướng tốt để xếp đặt cho cửa cái là: tây-bắc (cung Phục Vị); hướng đông bắc (cung Thiên Y); tây-nam (cung Phước Đức); Tây (cung Sinh Khí)

. trái lại, những hướng xấu là Bắc (cung Lục Sát); Đông (cung Ngũ Quỷ); Đông Nam (cung Hoạ Hại); Nam (cung Tuyệt Mệnh)

–  Hướng ban thờ: hướng tốt để tại vị ban thờ là tây-bắc (cung Phục Vị); hướng đông bắc (cung Thiên Y); tây-nam (cung Phước Đức); Tây (cung Sinh Khí)

–  hướng nhà nhà bếp: Đặt tại cung xấu nhìn về phía tốt. nhà bếp nên được đặt tại phía bắc (cung Lục Sát); Đông (cung Ngũ Quỷ); Đông Nam (cung Hoạ Hại); Nam (cung Tuyệt Mệnh) để chấn hướng xấu cho ngôi nhà.

–  Vị trí đặt khu vệ sinh: thiết kế bản vẽ xây hình thành đặt vệ sinh tại vị trí hướng xấu trong tổng thể ngôi nhà đó là những hướng như phía bắc (cung Lục Sát); Đông (cung Ngũ Quỷ); Đông Nam (cung Hoạ Hại); Nam (cung Tuyệt Mệnh)

Tư vấn tử vi phong thủy – Phương hướng xây nhà ở đẹp

– Tư vấn tử vi phong thủy , chủ mạng Càn tính phía hướng Càn (tây-bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Phục Vị là quẻ Kiều Vi Thiên trong Kinh chu dịch. gia chủ tiểu phú ( khá giả ), trung thọ. Thứ cát.

– Chủ mạng Càn tính phía hướng Khảm (Chính Bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Lục Sát là quẻ Thiên Thủy Tụng trong Kinh chu dịch. gia chủ mang lời ăn tiếng nói, tiền bạc hao hụt, thất bại về việc trồng trọt, chăn nuôi, thương nhân khẩu. Thứ hung.

– Chủ mạng Càn tính phía hướng Cấn (hướng đông bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Thiên Y là quẻ Thiên Sơn Độn trong Kinh chu dịch. gia chủ giàu sang tột bậc, tiền của chất đống, chi tiêu và sử dụng không hết, trong nhà mọi người không bệnh tật. Thượng cát.

– Chủ mạng Càn tính phía hướng Chấn (Chính Đông) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Ngũ Quỷ là quẻ Thiên Lôi Vô Vong trong Kinh chu dịch. gia chủ bị khẩu thiệt ( mang lời ăn tiếng nói ), tán tài ( tiền bạc hao hụt ), tổn thương nhân khẩu, hoả tai. Đại hung.

– Chủ mạng Càn tính phía hướng Tốn (Đông Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Hoạ Hại là quẻ Thiên Phong Câu trong Kinh chu dịch. gia chủ bị tán tài ( tiền bạc hao hụt ), thị phi, kiện tụng. Thứ hung.

– Chủ mạng Càn tính phía hướng Ly (Chính Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Tuyệt Mạng là quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân trong Kinh chu dịch. gia chủ bị nhiều bệnh tật, tiền bạc hao hụt, không sống lâu. Đại hung.

– Chủ mạng Càn tính phía hướng Khôn (tây-nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Diên Niên là quẻ Thiên Địa Bỉ trong Kinh chu dịch. gia chủ khá giả, sống lâu, nhiều của cải. Thứ cát.

– Chủ mạng Càn tính phía hướng Đoài (Chính Tây) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Sinh Khí là quẻ Thiên Trạch Lý trong Kinh chu dịch. Theo lý thuyết thì hướng nhà này la thượng cát nhưng thực tiễn kỵ tránh việc sử dụng. Vì Sinh Khí thuộc sao Tham Lang, Dương Mộc, cung Đoài thuộc âm Kim ( Dương Tinh khắc âm cung, Kim khắc Mộc ), bất lợi cho phụ nữ út.

Mầu sắc cho ngôi nhà đẹp

gia chủ sinh vào năm 1985 thuộc phiên bạn dạng mệnh Hải Trung Kim (tức tính kim) do đó khi thiết kế bản vẽ xây dựng, mầu sắc cho ngôi nhà nên lựa chọn mầu thiên về mầu trắng hoặc những gam sáng mầu tương ứng với tính kim. Tránh những mầu đổ hoặc thiên về gam đỏ vì đỏ ứng với mệnh Hỏa tương khắc với tính kim.

so với mỗi phiên bạn dạng thiết kế nhà đẹp , việc quan tâm không phải chỉ là yếu tố về thiên nhiên và môi trường xung quanh sống, về tính chất thẩm mỹ và làm đẹp, nhưng yếu tố về tử vi phong thủy cũng luôn luôn luôn được quan tâm. Do đó xây đắp Việt xin đưa ra những phân tích cơ phiên bạn dạng nhất về tử vi phong thủy ứng với từng độ tuổi để quý người chi tiêu và sử dụng tìm hiểu thêm trước lúc đưa ra quyết định hành động xây dựng tòa nhà đất của tôi.

Keyword: tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1985 | HungThinhReals
Tham Gia bè bạn Bất Động Sản Nhà Đất Hưng Thịnh

💝 những Dự Án BĐS Dự Án BĐS khu công trình BĐS Nhà Đất Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư Bất Động Sản Nhà Đất Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm kiến thức và kỹ năng tử vi phong thủy tại : https://hungthinhreals.com/phong-thuy/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
0937 00 59 68