tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1991 | Hungthinhreals

tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1991 | HungThinhReals

Tư vấn tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1991 (Tân Mùi)

Tư vấn tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1991. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh vào năm 1991 nằm trong vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên. có Thiên Can là “Tân” và Địa Chi là “Mùi” tức là con Dê. Người sinh vào năm 1991 có phiên bạn dạng mệnh ngũ hành là “Lộ  Bàn Thổ” là Đất đường lộ. Tư vấn tử vi & phong thủy nhà đẹp người sinh vào năm 1991 so với Nam có cung mệnh là cung Ly thuộc Đông Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Càn thuộc Tây Tứ Trạch.

thumb (6)
tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi Tân Mùi

Trong tử vi & phong thủy nhà đẹp người tuổi Mùi, khi xây một ngôi nhà nên tránh trong thời khắc Tam Tai, đó là năm: Tỵ, Ngọ, Mùi.Và tránh trong thời khắc kim lâu, những tuổi sau phạm vào kim lâu :12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75 nếu (lấy tuổi dương lịch + 1) nhưng mà trùng với những số trên thì là phạm vào kim lâu.

sinh vào năm 1991 mệnh gì?

tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi Tân Mùi (Nam)  có Cung Ly

phiên bạn dạng mệnh của quả đât phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1991(Tân Mùi)  Nam có cung mệnh là Ly:

– Năm sinh dương lịch: 1991

– Năm âm lịch : Tân Mùi

– Ngũ hành(phiên bạn dạng mệnh): Lộ bàn Thổ tức Đất đường lộ

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Ly Hỏa

– Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)

– Hướng xấu: tây-bắc (Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (Hoạ Hại); tây-nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1991
Thiết kế tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi 1991

tính hướng nhà đẹp cho tuổi Tân Mùi so với phái mạnh nên biết được những hướng tốt và những hướng xấu với phiên bạn dạng Mệnh của tôi. Việc tóm gọn được một phần kiến thức và kỹ năng tử vi & phong thủy, rất có lợi trong việc thiết kế tử vi & phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp…Những vị trí cung tốt nên được đặt phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác làm việc, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được đặt vị trí nhà bếp, vệ sinh và nhìn về phía tố

tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi Tân Mùi (Nữ)  có Cung Càn

phiên bạn dạng mệnh của quả đât phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1991(Tân Mùi)  Nữ có cung mệnh là Càn:

– Năm sinh dương lịch: 1991

– Năm âm lịch : Tân Mùi

– Ngũ hành(phiên bạn dạng mệnh): Lộ bàn Thổ tức Đất đường lộ

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Càn Kim

+ Hướng tốt: tây-nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí); Đông Bắc (Thiên Y); tây-bắc (Phục Vị)

+ Hướng xấu: Nam (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Hoạ Hại); Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ)

Bát trạch cho nhà đẹp hướng Tây Bắc
Bát trạch cho nhà đẹp hướng tây-bắc

Trong việc thiết kế tử vi & phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp… Những vị trí cung tốt nên được đặt phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác làm việc, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được đặt vị trí nhà bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

Tư vấn tử vi & phong thủy cơ phiên bạn dạng về kiểu cách sắp xếp hiệu suất cao chính trong ngôi nhà đẹp

–  Hướng cửa cái: Thiết kế phong cách thiết kế ứng với gia chủ sinh vào năm 1991 thì hướng tốt để sắp xếp cho cửa cái là: Bắc (cung Phước Đức); Đông (cung Sinh Khí); Đông Nam (cung Thiên Y); Nam (cung Phục Vị). trái lại, những hướng xấu là tây-bắc (cung Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (cung Hoạ Hại); tây-nam (cung Lục Sát); Tây (cung Ngũ Quỷ)

–  Hướng ban thờ: hướng tốt để tại vị ban thờ là phía Bắc (cung Phước Đức); Đông (cung Sinh Khí); Đông Nam (cung Thiên Y); Nam (cung Phục Vị)

–  hướng nhà nhà bếp: Đặt tại cung xấu nhìn về phía tốt. nhà bếp nên được đặt tại hướng tây-bắc (cung Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (cung Hoạ Hại); tây-nam (cung Lục Sát); Tây (cung Ngũ Quỷ) để chấn hướng xấu cho ngôi nhà.

–  Vị trí đặt khu vệ sinh: thiết kế phong cách thiết kế nên được đặt vệ sinh tại vị trí hướng xấu trong tổng thể ngôi nhà đó là những hướng như hướng tây-bắc (cung Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (cung Hoạ Hại); tây-nam (cung Lục Sát); Tây (cung Ngũ Quỷ)

Tư vấn tử vi & phong thủy – Phương hướng xây nhà ở đẹp

– Chủ mạng Ly tính hướng Ly (Chính Nam) để quan hệ việc xây nhà ở đẹp : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Phục Vị là quẻ Ly Vi Hoả trong Kinh chu dịch. phía này theo lý thuyết gia chủ sẽ tiến hành thứ cát nhưng thực tiễn kỵ tránh việc sử dụng. Vì Phục Vị thuộc sao Tả Bồ, âm Thuỷ, còn cung Ly thuộc âm Hỏa, hại thiếu nữ thứ.

– Chủ mạng Ly tính hướng Khôn (tây-nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Lục Sát là quẻ Hỏa Địa Tấn trong Kinh chu dịch. gia chủ kỵ vạ miệng (khẩu thiệt), tiền bạc hao hụt. Thứ hung.

– Chủ mạng Ly tính hướng Đoài (Chính Tây) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Ngũ Quỷ là quẻ Hỏa Trạch Khúc trong Kinh chu dịch. gia chủ bị hoả tai, bệnh tật, hao tán. Đại hung.

– Chủ mạng Ly tính hướng Càn (tây-bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Tuyệt Mạng là quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu trong Kinh chu dịch. gia chủ bị mưu hại, tổn thọ. Đại hung.

– Chủ mạng Ly tính hướng Khảm (Chính Bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Diên Niên là quẻ Hỏa Thuỷ Vị Tế trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình vợ ck sống hoà thuận, ui vẻ, tăng phú quý, nhưng cũng không nêm dùng hướng nhà này. Vì Diên Niên thuộc sao Vũ Khúc, Dương Kim. Còn cung Khảm thuộc dương Thuỷ. Có hại cho nam nhi thứ.

– Chủ mạng Ly tính hướng Cấn (hướng đông bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Hoạ Hại là quẻ Sơn Lữ trong Kinh chu dịch. gia chủ bị suy bại, thua kiện. Thứ hung.

– Chủ mạng Ly tính hướng Chấn (Chính Đông) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Sinh Khí là quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp trong Kinh chu dịch. gia chủ đại phú quý, nhiều tài lộc. Thượng cát

– Chủ mạng Ly tính hướng Tốn (Đông Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Thiên Y là quẻ Hỏa Phong Đỉnh trong Kinh chu dịch. gia chủ phú quý, vô bệnh tật, đa tài lộc.  Thượng cát.

Mầu sắc cho tuổi 1991

Tư vấn tử vi & phong thủy , gia chủ sinh vào năm 1991 thuộc phiên bạn dạng mệnh Lộ Bàn Thổ (tức mệnh Thổ) do đó khi thiết kế phong cách thiết kế, mầu sắc cho ngôi nhà nên lựa chọn mầu thiên về mầu nâu tương ứng với mệnh Thổ. Tránh những mầu sắc thiên về gam xanh (xanh lá cây) vì mầu này tương ứng với mệnh Mộc khắc với mệnh Thổ.

Thiết kế nhà đẹp không riêng gì có vì vì đồ thiết kế bên trong nó văn minh hay ngoài thất của nó to hoành tráng nhưng mà nó còn tùy theo thật nhiều những yếu tố và yếu tố quan trọng nhất nhưng mà siêu thị chúng tôi muốn hướng tới người chi tiêu và sử dụng đó là yếu tố tử vi & phong thủy. 

 

Keyword: tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1991 | HungThinhReals
Tham Gia liên minh Bất Động Sản Nhà Đất Hưng Thịnh

💝 những dự án Bất Động Sản Nhà Đất khu công trình xây dựng Bất Động Sản Nhà Đất Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư Bất Động Sản Nhà Đất Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm kiến thức và kỹ năng tử vi & phong thủy tại : https://hungthinhreals.com/phong-thuy/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline
0937 00 59 68