tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1994 | Hungthinhreals

[wpseo_breadcrumb]
tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1994 | HungThinhReals

Tư vấn tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1994 (Giáp Tuất)

Tư vấn tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1994. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh vào năm 1994 nằm trong vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên. có Thiên Can là “Giáp” và Địa Chi là “Tuất” tức là con Chó. Người sinh vào năm 1994 có bạn dạng mệnh ngũ hành là “Sơn Đầu Hỏa” là Lửa Trên Núi. Tư vấn tử vi & phong thủy nhà đẹp người sinh vào năm 1994 so với Nam có cung mệnh là cung Càn thuộc Tây Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Ly thuộc Đông Tứ Trạch

thumb (9)
tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi Giáp Tuất

Trong tử vi & phong thủy nhà đẹp người tuổi Tuất, khi xây một ngôi nhà nên tránh trong những năm Tam Tai, đó là năm: Thân, Dậu, Tuất.Và tránh trong những năm kim lâu, những tuổi sau phạm vào kim lâu :12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75 nếu (lấy tuổi dương lịch + 1) nhưng mà trùng với những số trên thì là phạm vào kim lâu.

sinh vào năm 1994 mệnh gì?

tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi Giáp Tuất (Nam)  có Cung Càn

bạn dạng mệnh của toàn thế giới phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1994(Giáp Tuất)  Nam có cung mệnh là Càn:

– Năm dương lịch : 1994.

– Năm âm lịch : Giáp Tuất

– Ngũ hành(bạn dạng mệnh): Sơn dầu Hỏa tức Lửa trên núi

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Càn Kim

– Hướng tốt: tây-bắc (Phục Vị); hướng đông bắc (Thiên Y); tây-nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí)

– Hướng xấu: Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Hoạ Hại); Nam (Tuyệt Mệnh)

Bát trạch cho nhà đẹp hướng Tây Bắc
Bát trạch cho nhà đẹp hướng tây-bắc

tính hướng nhà đẹp cho tuổi Giáp Tuất so với phái nam rất nên phải ghi nhận được những hướng tốt và những hướng xấu với bạn dạng Mệnh của tớ. Việc tóm gọn được một phần kỹ năng tử vi & phong thủy, rất có lợi trong việc thiết kế tử vi & phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp…Những vị trí cung tốt nên được sắp xếp phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được sắp xếp phòng bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

tử vi & phong thủy nhà đẹp tuổi Giáp Tuất (Nữ)  có Cung Ly

bạn dạng mệnh của toàn thế giới phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1994(Giáp Tuất)  Nam có cung mệnh là Ly:

– Năm dương lịch : 1994.

– Năm âm lịch : Giáp Tuất

– Ngũ hành(bạn dạng mệnh): Sơn dầu Hỏa tức Lửa trên núi

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Ly Hỏa

+Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)

+ Hướng xấu: tây-bắc (Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (Hoạ Hại); tây-nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

ly
Bát trạch nhà đẹp hướng phía nam

Trong việc thiết kế tử vi & phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp… Những vị trí cung tốt nên được sắp xếp phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được sắp xếp phòng bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

Thiết kế nhà đẹp – cách sắp xếp tác dụng chính trong ngôi nhà hợp tử vi & phong thủy

–  Hướng cửa cái: Thiết kế phong cách thiết kế ứng với gia chủ sinh vào năm 1994 thì hướng tốt để sắp xếp cho cửa cái là: tây-bắc (cung Phục Vị); hướng đông bắc (cung Thiên Y); tây-nam (cung Phước Đức); Tây (cung Sinh Khí). trái lại, những hướng xấu là Bắc (cung Hoạ Hại); Đông (cung Tuyệt Mệnh); Đông Nam (cung Lục Sát); Nam (cung Ngũ Quỷ)

–  Hướng ban thờ: hướng tốt để tại vị ban thờ là phía tây-bắc (cung Phục Vị); hướng đông bắc (cung Thiên Y); tây-nam (cung Phước Đức); Tây (cung Sinh Khí)

–  hướng phòng phòng bếp: Đặt tại cung xấu nhìn về phía tốt. phòng bếp nên được sắp xếp tại hướng phía bắc (cung Lục Sát); Đông (cung Ngũ Quỷ); Đông Nam (cung Hoạ Hại); Nam (cung Tuyệt Mệnh) để chấn hướng xấu cho ngôi nhà.

–  Vị trí đặt khu vệ sinh: thiết kế nhà đẹp nên được sắp xếp vệ sinh tại vị trí hướng xấu trong tổng thể ngôi nhà đó là những hướng như hướng phía bắc (cung Lục Sát); Đông (cung Ngũ Quỷ); Đông Nam (cung Hoạ Hại); Nam (cung Tuyệt Mệnh)

Tư vấn tử vi & phong thủy – Phương hướng xây nhà ở đẹp

– Tư vấn tử vi & phong thủy Chủ mạng Càn tính hướng Càn (tây-bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Phục Vị là quẻ Kiều Vi Thiên trong Kinh chu dịch. gia chủ tiểu phú ( khá giả ), trung thọ. Thứ cát.

– Chủ mạng Càn tính hướng Khảm (Chính Bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Lục Sát là quẻ Thiên Thủy Tụng trong Kinh chu dịch. gia chủ mang lời ăn tiếng nói, tiền bạc hao hụt, thất bại về việc trồng trọt, chăn nuôi, thương nhân khẩu. Thứ hung.

– Chủ mạng Càn tính hướng Cấn (hướng đông bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Thiên Y là quẻ Thiên Sơn Độn trong Kinh chu dịch. gia chủ giàu sang tột bậc, tiền của chất đống, chi tiêu và sử dụng không hết, trong nhà mọi người không bệnh tật. Thượng cát.

– Chủ mạng Càn tính hướng Chấn (Chính Đông) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Ngũ Quỷ là quẻ Thiên Lôi Vô Vong trong Kinh chu dịch. gia chủ bị khẩu thiệt ( mang lời ăn tiếng nói ), tán tài ( tiền bạc hao hụt ), tổn thương nhân khẩu, hoả tai. Đại hung.

– Chủ mạng Càn tính hướng Tốn (Đông Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Hoạ Hại là quẻ Thiên Phong Câu trong Kinh chu dịch. gia chủ bị tán tài ( tiền bạc hao hụt ), thị phi, kiện tụng. Thứ hung.

– Chủ mạng Càn tính hướng Ly (Chính Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Tuyệt Mạng là quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân trong Kinh chu dịch. gia chủ bị nhiều bệnh tật, tiền bạc hao hụt, không sống lâu. Đại hung.

– Chủ mạng Càn tính hướng Khôn (tây-nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Diên Niên là quẻ Thiên Địa Bỉ trong Kinh chu dịch. gia chủ khá giả, sống lâu, nhiều của cải. Thứ cát.

– Chủ mạng Càn tính hướng Đoài (Chính Tây) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Sinh Khí là quẻ Thiên Trạch Lý trong Kinh chu dịch. Theo lý thuyết thì hướng nhà này la thượng cát nhưng thực tiễn kỵ tránh việc sử dụng. Vì Sinh Khí thuộc sao Tham Lang, Dương Mộc, cung Đoài thuộc âm Kim ( Dương Tinh khắc âm cung, Kim khắc Mộc ), bất lợi cho thanh nữ út.

Mầu sắc cho tuổi 1994

gia chủ sinh vào năm 1994 thuộc bạn dạng mệnh Sơn Dầu Hỏa (tức mệnh Hỏa) do đó khi thiết kế phong cách thiết kế, mầu sắc cho ngôi nhà nên lựa chọn mầu thiên về đỏ hoặc những mầu nóng ứng với mệnh Hỏa. Tránh những mầu thiên về gam xanh đen hoặc sẫm mầu vì những mầu đen, xanh đậm thuộc mệnh Thủy khắc với Hỏa.

so với mỗi bạn dạng thiết kế phong cách thiết kế, việc quan tâm không phải chỉ là yếu tố về môi trường tự nhiên xung quanh sống, về tính chất thẩm mỹ và làm đẹp, nhưng mà yếu tố về tử vi & phong thủy cũng luôn luôn luôn được quan tâm. Do đó thiết kế kiến thiết Việt xin đưa ra những phân tích cơ bạn dạng nhất về tử vi & phong thủy ứng với từng độ tuổi để quý quý khách tìm hiểu thêm trước lúc đưa ra quyết định hành động xây dựng tòa nhà đất của tớ.

Keyword: tử vi & phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1994 | HungThinhReals
Tham Gia bè cánh Bất Động Sản Nhà Đất Hưng Thịnh

💝 những dự án Bất Động Sản Nhà Đất dự án Bất Động Sản Nhà Đất khu công trình BĐS Nhà Đất Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư Bất Động Sản Nhà Đất Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm kỹ năng tử vi & phong thủy tại : https://hungthinhreals.com/phong-thuy/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline
0937 00 59 68