tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1999 | Hungthinhreals

tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1999 | HungThinhReals

Tư vấn tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1999 (Kỷ Mão)

Tư vấn tử vi phong thủy, thiết kế phong cách xây dựng cho tuổi 1999. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh vào năm 1999 nằm trong vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên. có Thiên Can là “Kỷ” và Địa Chi là “Mão” tức là con Mèo. Người sinh vào năm 1999 có phiên bạn dạng mệnh ngũ hành là “Thành Đầu Thổ” là Đất Trên Thành. Tư vấn tử vi phong thủy nhà đẹp người sinh vào năm 1999 so với Nam có cung mệnh là cung Khảm thuộc Đông Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Cấn thuộc Tây Tứ Trạch

thumb (2)
tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Kỷ Mão

Trong tử vi phong thủy nhà đẹp người tuổi Mão, khi xây một ngôi nhà nên tránh trong những năm Tam Tai, đó là năm: Tỵ, Ngọ, Mùi.Và tránh trong những năm kim lâu, những tuổi sau phạm vào kim lâu :12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75 nếu (lấy tuổi dương lịch + 1) nhưng trùng với những số trên thì là phạm vào kim lâu.

Phong thy nhà đPhường tui K Mão (Nam)  có Cung Khm

phiên bạn dạng mệnh của trái đất phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 1999 (Kỷ Mão) Nam có mệnh Khảm

– Năm sinh dương lịch: 1999

– Năm âm lịch : Kỷ Mão

– Ngũ hành(phiên bạn dạng mệnh): Thanh dầu Thổ tức Đất dầu Thánh

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Khảm Thủy

– Hướng tốt: Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y); Đông Nam (Sinh Khí); Nam (Phước Đức)

– Hướng xấu: tây-bắc (Lục Sát); phía đông bắc (Ngũ Quỷ); tây-nam (Tuyệt Mệnh); Tây (Hoạ Hại)

Bát trạch cho hà đẹp hướng Bắc
Bát trạch cho hà đẹp phía bắc

tính hướng nhà đẹp cho tuổi Kỷ Mão so với phái nam nên biết được những hướng tốt và những hướng xấu với phiên bạn dạng Mệnh của tớ. Việc tóm gọn được một phần kiến thức và kỹ năng tử vi phong thủy, rất có lợi trong việc thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp…Những vị trí cung tốt nên được sắp xếp phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được sắp xếp nhà bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

Phong thy nhà đPhường tui K Mão (N)  có Cung Cn

phiên bạn dạng mệnh của trái đất phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với phiên bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 19959 (Đinh Mão) Nữ có mệnh Cấn

– Năm sinh dương lịch: 1999

– Năm âm lịch : Kỷ Mão

– Ngũ hành(phiên bạn dạng mệnh): Thanh dầu Thổ tức Đất dầu Thánh

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Cấn Thổ

+ Hướng tốt: tây-bắc (Thiên Y); phía đông bắc (Phục Vị); tây-nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)

Bát trạch cho nhà đẹp hướng Đông Bắc
Bát trạch cho nhà đẹp hướng phía phía đông bắc

Trong việc thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp… Những vị trí cung tốt nên được sắp xếp phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được sắp xếp nhà bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

 Tư vn phong thy – Cách b trí chc năng chính trong ngôi nhà đPhường

–  Hướng cửa cái: Thiết kế kiến trúc ứng với gia chủ sinh vào năm 1999 thì hướng tốt để sắp xếp cho cửa cái là: Bắc (cung Phước Đức); Đông (cung sinh khí); Đông Nam (cung thiên y); Nam (cung Phục vị). trái lại, những hướng xấu là tây-bắc (cung tuyệt mạng); phía đông bắc (cung họa hại); tây-nam (cung lục xát); Tây (cung ngũ quỉ)

–  Hướng ban thờ: hướng tốt để tại vị ban thờ là phía Bắc (cung Phước Đức); Đông (cung sinh khí); Đông Nam (cung thiên y); Nam (cung Phục vị)

–  hướng phòng nhà bếp: Đặt tại cung xấu nhìn về phía tốt. nhà bếp nên được sắp xếp tại hướng tây-bắc (cung tuyệt mạng); phía đông bắc (cung họa hại); tây-nam (cung lục xát); Tây (cung ngũ quỉ) để chấn hướng xấu cho ngôi nhà – cảnh báo nhắc nhở tay bật nhà bếp nhìn về phía tốt.

–  Vị trí đặt khu vệ sinh: thiết kế phong cách xây hình thành đặt vệ sinh tại vị trí hướng xấu trong tổng thể ngôi nhà đó là những hướng như hướng tây-bắc (cung tuyệt mạng); phía đông bắc (cung họa hại); tây-nam (cung lục xát); Tây (cung ngũ quỉ)

Nhà đPhường – Phương hướng xây nhà ở hPhường phong thy

– Chủ mạng Khảm tính hướng Khảm (Chính Bắc) để quan hệ việc xây nhà ở: Theo Bát quái đồ số thuộc cung Phục Vị là quẻ Khảm Vi Thuỷ trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình có nhiều của, nhiều con cháu.

– Chủ mạng Khảm tính hướng Cấn (phía đông bắc) để quan hệ việc xây nhà ở: Theo Bát quái đồ số thuộc cung Ngũ Quỉ là quẻ Thuỷ Sơn Kiểu trong Kinh chu dịch.mái ấm gia đình ly tán, từng người một nơi tự mưu sinh. Đại hung.

– Chủ mạng Khảm tính hướng Chấn (Chính Đông) để quan hệ việc xây nhà ở: Theo Bát quái đồ số thuộc cung Thiên Y là quẻ Thuỷ Lôi Truân trong Kinh chu dịch. Theo lý thuyết, hướng nhà này thượng cát nhưng thực tiễn kỵ tránh việc sử dụng. Vì Sao vì Thiên Y thuộc sao Cự Môn. Dương thổ cung Chấn thuộc Mộc. Mộc khắc Thổ có hại cho nam nhi trưởng.

– Chủ mạng Khảm tính hướng Tốn (Đông Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Sinh Khí là quẻ Thuỷ Phong Tinh trong Kinh chu dịch. gia chủ phát đạt tài, đại phú qúy. Con cháu đông đúc. Thượng cát.

– Chủ mạng Khảm tính hướng Ly (Chính Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Chân Niêm là quẻ Thuỷ Hoả Tế trong Kinh chu dịch. gia chủ giàu sang, thứ cát.

– Chủ mạng Khảm tính hướng Khôn (tây-nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Tuyệt Mạng là quẻ Thuỷ Địa Tỷ trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình hao tán, thiếu trước hụt sau, Thứ hung.

– Chủ mạng Khảm tính hướng Đoài (Chính Tây) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Hoạ Hại là quẻ Thủy Trạch Tiết trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình hao tán, thiếu trước hụt sau, Thứ hung.

– Chủ mạng Khảm tính hướng Càn (tây-bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Lục Sát là quẻ Thủy Thiên Thu trong Kinh chu dịch. gia chủ bị thất tài, mang tăm tiếng. Thứ hung.

Mu sc cho ngôi nhà đPhường

gia chủ sinh vào năm 1999 thuộc phiên bạn dạng mệnh Thanh Dầu Thổ (tức mệnh Thổ) do đó khi thiết kế phong cách xây dựng, mầu sắc cho ngôi nhà nên lựa chọn mầu thiên về mầu nâu tương ứng với mệnh Thổ. Tránh những mầu sắc thiên về gam xanh (xanh lá cây) vì mầu này tương ứng với mệnh Mộc khắc với mệnh Thổ.

Đi vi mi bn thiết kế phong cách xây dựng nhà đẹp , vic quan tâm không phi ch là yếu t v môi trường sng, v tính thm m, nhưng vn đ v phong thy cũng luôn luôn được quan tâm. Do đó Kiến To Vit xin đưa ra nhng phân tích cơ bn nht v phong thy ng vi tng đ tui đ quý người chi tiêu và sử dụng tham kho trước khi quyết đnh xây dng tòa nhà ca mình.

Keyword: tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1999 | HungThinhReals
Tham Gia bạn hữu Nhà Đất Hưng Thịnh

💝 những Dự Án BĐS khu công trình xây dựng BĐS Nhà Đất Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư Nhà Đất Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm kiến thức và kỹ năng tử vi phong thủy tại : https://hungthinhreals.com/phong-thuy/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline
0937 00 59 68