tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 2000 | Hungthinhreals

[wpseo_breadcrumb]
tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 2000 | HungThinhReals

Tư vấn tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 2000(Canh Thìn)

Tư vấn tử vi phong thủy, thiết kế phong cách thiết kế cho tuổi 2000. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh vào năm 2000 nằm trong vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên. có Thiên Can là “Canh” và Địa Chi là “Thìn” tức là con Rồng. Người sinh vào năm 2000 có bạn dạng mệnh ngũ hành là “Bạch Lạp Kim” là Vàng chân Đèn. Tư vấn tử vi phong thủy nhà đẹp người sinh vào năm 2000 so với Nam có cung mệnh là cung Ly thuộc Đông Tứ Trạch. Với Nữ thì có cung mệnh là cung Càn thuộc Tây Tứ Trạch

thumb (3)
tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi Canh Thìn

Trong tử vi phong thủy nhà đẹp người tuổi Thìn, khi xây một ngôi nhà nên tránh trong thời khắc Tam Tai, đó là năm: Dần, Mão, Thìn.Và tránh trong thời khắc kim lâu, những tuổi sau phạm vào kim lâu :12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75 nếu (lấy tuổi dương lịch + 1) nhưng trùng với những số trên thì là phạm vào kim lâu.

sinh vào năm 2000 mệnh gì?

Phong thy nhà đPhường tui Canh Thìn (Nam)  có Cung Ly

bạn dạng mệnh của trái đất phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 2000 (Canh Thìn) Nam có mệnh Khảm

– Năm sinh dương lịch: 2000

– Năm âm lịch : Canh Thìn

– Ngũ hành(bạn dạng mệnh): Bạch lạp Kim tức Vàng chân đèn

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Ly Hỏa

– Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)

– Hướng xấu: tây-bắc (Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (Hoạ Hại); tây-nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 2000
Bát trạch nhà đẹp phía nam

tính phía hướng nhà đẹp cho tuổi Canh Thìn so với phái nam nên biết được những hướng tốt và những hướng xấu với bạn dạng Mệnh của tôi. Việc tóm gọn được một phần kỹ năng và kiến thức tử vi phong thủy, rất có lợi trong việc thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp…Những vị trí cung tốt nên được đặt phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được đặt vị trí nhà bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

Phong thy nhà đPhường tui Canh Thìn (Nữ)  có Cung Càn

bạn dạng mệnh của trái đất phân ra Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh. và tòa nhà đẹp cũng chia ra làm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Người Đông Tứ Mệnh nên ở vào những ngôi nhà thuộc Đông Tứ Trạch và người dân có mệnh Tây Tứ Trạch nên ở ngôi nhà Tây Tứ Trạch

so với bạn dạng mệnh của từng người dều có những hướng tốt và những hướng xấu. so với người sinh vào năm 2000 (Canh Thìn) Nữ có mệnh Càn

– Năm sinh dương lịch: 2000

– Năm âm lịch : Canh Thìn

– Ngũ hành(bạn dạng mệnh): Bạch lạp Kim tức Vàng chân đèn

– Quẻ mệnh(trạch mệnh): Càn Kim

+ Hướng tốt: tây-nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí); Đông Bắc (Thiên Y); tây-bắc (Phục Vị)

+ Hướng xấu: Nam (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Hoạ Hại); Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ)

Bát trạch cho nhà đẹp hướng tây-bắc

Trong việc thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp, cũng như xây dựng tòa nhà đẹp… Những vị trí cung tốt nên được đặt phòng tiếp khách, phòng ngủ, ban thờ, cửa chính bàn thao tác, bàn học tập, két đựng tiền. Những vị trí cung xấu nên được đặt vị trí nhà bếp, vệ sinh và nhìn về phía tốt

Thiết kế phong cách thiết kế – Cách sắp xếp kết quả chính trong ngôi nhà  hợp tử vi phong thủy

–  Hướng cửa cái: Thiết kế phong cách thiết kế nhà đẹp ứng với gia chủ sinh vào năm 2000 thì hướng tốt để sắp xếp cho cửa cái là: Bắc (cung Phước Đức); Đông (cung Sinh Khí); Đông Nam (cung Thiên Y); Nam (cung Phục Vị). trái lại, những hướng xấu là tây-bắc (cung Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (cung Hoạ Hại); tây-nam (cung Lục Sát); Tây (cung Ngũ Quỷ)

–  Hướng ban thờ: hướng tốt để tại vị ban thờ là phía Bắc (cung Phước Đức); Đông (cung Sinh Khí); Đông Nam (cung Thiên Y); Nam (cung Phục Vị)

–  hướng phòng nhà bếp: Đặt tại cung xấu nhìn về phía nhà bếp. nhà bếp nên được đặt tại hướng tây-bắc (cung Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (cung Hoạ Hại); tây-nam (cung Lục Sát); Tây (cung Ngũ Quỷ) để chấn hướng xấu cho ngôi nhà.

–  Vị trí đặt khu vệ sinh: thiết kế phong cách thiết kế nên được đặt vệ sinh tại vị trí hướng xấu trong tổng thể ngôi nhà đó là những hướng như hướng tây-bắc (cung Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (cung Hoạ Hại); tây-nam (cung Lục Sát); Tây (cung Ngũ Quỷ)

Thiết kế phong cách thiết kế nhà đẹp – Phương hướng xây nhà ở hợp tử vi phong thủy

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Ly (Chính Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Phục Vị là quẻ Ly Vi Hoả trong Kinh chu dịch. phía này theo lý thuyết gia chủ sẽ tiến hành thứ cát nhưng thực tiễn kỵ tránh việc sử dụng. Vì Phục Vị thuộc sao Tả Bồ, âm Thuỷ, còn cung Ly thuộc âm Hỏa, hại thiếu phụ thứ.

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Khôn (tây-nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Lục Sát là quẻ Hỏa Địa Tấn trong Kinh chu dịch. gia chủ kỵ vạ miệng (khẩu thiệt), tiền bạc hao hụt. Thứ hung.

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Đoài (Chính Tây) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Ngũ Quỷ là quẻ Hỏa Trạch Khúc trong Kinh chu dịch. gia chủ bị hoả tai, bệnh tật, hao tán. Đại hung.

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Càn (tây-bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Tuyệt Mạng là quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu trong Kinh chu dịch. gia chủ bị mưu hại, tổn thọ. Đại hung.

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Khảm (Chính Bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Diên Niên là quẻ Hỏa Thuỷ Vị Tế trong Kinh chu dịch. mái ấm gia đình vợ ông xã sống hoà thuận, ui vẻ, tăng phú quý, nhưng cũng không nêm dùng hướng nhà này. Vì Diên Niên thuộc sao Vũ Khúc, Dương Kim. Còn cung Khảm thuộc dương Thuỷ. Có hại cho nam nhi thứ.

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Cấn (hướng đông bắc) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Hoạ Hại là quẻ Sơn Lữ trong Kinh chu dịch. gia chủ bị suy bại, thua kiện. Thứ hung.

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Chấn (Chính Đông) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Sinh Khí là quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp trong Kinh chu dịch. gia chủ đại phú quý, nhiều tài lộc. Thượng cát

– Chủ mạng Ly tính phía hướng Tốn (Đông Nam) để quan hệ việc xây nhà ở : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Thiên Y là quẻ Hỏa Phong Đỉnh trong Kinh chu dịch. gia chủ no đủ, vô bệnh tật, đa tài lộc.  Thượng cát.

Mầu sắc cho ngôi nhà qua tư vấn tử vi phong thủy 

Tư vấn tử vi phong thủy về sắc tố, gia chủ sinh vào năm 2000 thuộc bạn dạng mệnh Bạch Lạp Kim (tức tính kim) do đó khi thiết kế phong cách thiết kế, mầu sắc cho ngôi nhà nên lựa chọn mầu thiên về mầu trắng hoặc những gam sáng mầu tương ứng với tính kim. Tránh những mầu đổ hoặc thiên về gam đỏ vì đỏ ứng với mệnh Hỏa tương khắc với tính kim.

so với mỗi bạn dạng thiết kế phong cách thiết kế, việc quan tâm không phải chỉ là yếu tố về thiên nhiên và môi trường thiên nhiên sống, về tính chất thẩm mỹ và làm đẹp, nhưng yếu tố về tử vi phong thủy cũng luôn luôn luôn được quan tâm. Do đó thiết kế Việt xin đưa ra những phân tích cơ bạn dạng nhất về tử vi phong thủy ứng với từng độ tuổi để quý quý người mua tìm hiểu thêm trước lúc đưa ra quyết định hành động thiết kế nhà đẹp của tôi để xây dựng.

Keyword: tử vi phong thủy nhà đẹp cho tuổi 2000 | HungThinhReals
Tham Gia bằng hữu Nhà Đất Hưng Thịnh

💝 những dự án Nhà Đất khu công trình xây dựng Nhà Đất Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư Nhà Đất Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm kỹ năng và kiến thức tử vi phong thủy tại : https://hungthinhreals.com/phong-thuy/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline
0937 00 59 68