tử vi phong thủy tuổi 2001-2020 | Hungthinhreals

[wpseo_breadcrumb]
tử vi phong thủy tuổi 2001-2020 | HungThinhReals

tử vi phong thủy tuổi 2001-2020, thiết kế nhà theo tử vi phong thủy

tử vi phong thủy không thể hiện rõ những tác động tốt hay xấu tới sự vật để tổng thể chúng ta trọn vẹn có thể cảm nhận ngay được nhưng nó vẫn là một trong những yếu tố rất là rất quan trọng và có tác động lớn tới môi trường sống đời thường sinh hoạt hằng ngày của mỗi tổng thể chúng ta, khác lạ là trong thiết kế phong cách thiết kế cho ngôi nhà. Việc xác lập được đúng hướng tốt xấu sẽ tương hỗ KTS sắp xếp hiệu suất được tốt hơn và thích hợp hơn về mặt tử vi phong thủy, góp thêm phần tạo môi trường tự nhiên xung quanh tốt trong sinh hoạt hằng ngày của trái đất.

nội dung bài viết dưới chỉ nêu ra : Ngũ hành bạn dạng mệnh, Quẻ mệnh ( của cả Nam và Nữ ), năm sinh Âm lịch cũng như Dương lịch của một tuổi. và chỉ xây dựng đồ hình Bát trạch cho trường hợp người Nam.

 Phong thy cho tui 2001
– Năm sinh dương lịch: 2001
– Năm âm lịch : Tân Tỵ
– Ngũ hành (bạn dạng mệnh): Bạch lạp Kim tức Vàng chân đèn
– so với những người dân là Nam sinh vào năm 2001 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Cấn Thổ

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1965
Bát trạch cho nhà đẹp hướng phía hướng đông bắc

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nam sinh vào năm 2001

+ Hướng tốt: tây-bắc (Thiên Y); hướng đông bắc (Phục Vị); tây-nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)

– so với những người dân là Nữ sinh vào năm 2001 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Đoài Kim

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1966
Bát trạch cho nhà đẹp hướng Tây

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nữ sinh vào năm 2001

+ Hướng tốt: tây-nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị); tây-bắc (Sinh Khí); hướng đông bắc (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Nam (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Lục Sát); Đông (Tuyệt Mệnh); Bắc (Hoạ Hại)

Phong thy cho tui 2002

– Năm sinh dương lịch: 2002
– Năm âm lịch : Nhâm Ngọ
– Ngũ hành (bạn dạng mệnh): Dương liễu Mộc tức Cây dương liễu

– so với những người dân là Nam sinh vào năm 2002 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Đoài Kim

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1966
Bát trạch cho nhà đẹp hướng Tây

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nam sinh vào năm 2002

+ Hướng tốt: tây-nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị); tây-bắc (Sinh Khí); hướng đông bắc (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Nam (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Lục Sát); Đông (Tuyệt Mệnh); Bắc (Hoạ Hại)

– so với những người dân là Nữ sinh vào năm 2002 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Cấn Thổ

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1965
Bát trạch cho nhà đẹp hướng phía hướng đông bắc

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nữ sinh vào năm 2002

+ Hướng tốt: tây-nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị); tây-bắc (Sinh Khí); hướng đông bắc (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Nam (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Lục Sát); Đông (Tuyệt Mệnh); Bắc (Hoạ Hại)

Phong thy cho tui 2003

– Năm sinh dương lịch: 2003
– Năm âm lịch : Quý Mùi
– Ngũ hành (bạn dạng mệnh): Dương liễu Mộc tức Cây dương liễu

– so với những người dân là Nam sinh vào năm 2003 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Ly Hỏa

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1964
Bát trạch nhà đẹp phía nam

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nam sinh vào năm 2003

+Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)

+ Hướng xấu: tây-bắc (Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (Hoạ Hại); tây-nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

– so với những người dân là Nữ sinh vào năm 2003 có quẻ mệnh (trạch mệnh):Càn Kim

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1967
Bát trạch nhà đẹp hướng tây-bắc

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nữ sinh vào năm 2003

 – Hướng tốt: tây-bắc (Phục Vị); hướng đông bắc (Thiên Y); tây-nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí)
– Hướng xấu: Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Hoạ Hại); Nam (Tuyệt Mệnh)

Phong thy cho tui 2004

– Năm sinh dương lịch: 2004
– Năm âm lịch : Giáp Thân
– Ngũ hành (bạn dạng mệnh): Tuyền lưu Thủy tức Nước mạch

– so với những người dân là Nam sinh vào năm 2004 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Khôn Thổ

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1962
Bát trạch nhà đẹp hướng tây-nam

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nam sinh vào năm 2004

+ Hướng tốt: tây-bắc (Phước Đức); hướng đông bắc (Sinh Khí); tây-nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)

+Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

– so với những người dân là Nữ sinh vào năm 2004 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Khảm Thủy

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1981
Bát trạch nhà đẹp hướng phía bắc

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nữ sinh vào năm 2004

– Hướng tốt: Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y); Đông Nam (Sinh Khí); Nam (Phước Đức)

– Hướng xấu: tây-bắc (Lục Sát); hướng đông bắc (Ngũ Quỷ); tây-nam (Tuyệt Mệnh); Tây (Hoạ Hại)

Phong thy cho tui 2005

– Năm sinh dương lịch: 2005
– Năm âm lịch : Ất Dậu
– Ngũ hành (bạn dạng mệnh): Tuyền lưu Thủy tức Nước mạch

– so với những người dân là Nam sinh vào năm 2005 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Tốn Mộc

phong thuy nha dep tuoi 1960
Bát trạch nhà đẹp hướng phía đông Nam

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nam sinh vào năm 2005

– Hướng tốt: Bắc (Sinh Khí); Đông (Phước Đức); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y)

– Hướng xấu: tây-bắc (Hoạ Hại); hướng đông bắc (Tuyệt Mệnh); tây-nam (Ngũ Quỷ); Tây  (Lục Sát)

– so với những người dân là Nữ sinh vào năm 2005 có  quẻ mệnh (trạch mệnh): Khôn Thổ

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1962
Bát trạch nhà đẹp hướng tây-nam

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nữ sinh vào năm 2005

+ Hướng tốt: tây-bắc (Phước Đức); hướng đông bắc (Sinh Khí); tây-nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)

+Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

Phong thy cho tui 2006

– Năm sinh dương lịch: 2006
– Năm âm lịch : Bính Tuất
– Ngũ hành (bạn dạng mệnh): Ốc thượng Thổ tức Đất nóc nhà

– so với những người dân là Nam sinh vào năm 2006 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Chấn Mộc

– so với những người dân là Nữ sinh vào năm 2006 cũng đều phải có quẻ mệnh (trạch mệnh): Chấn Mộc

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1961
Bát trạch nhà đẹp hướng phía đông

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi 2006

 – Hướng tốt: Bắc (Thiên Y); Đông (Phục Vị); Đông Nam (Phước Đức); Nam (Sinh Khí)
– Hướng xấu: tây-bắc (Ngũ Quỷ); hướng đông bắc (Lục Sát); tây-nam (Hoạ Hại); Tây (Tuyệt Mệnh)

Phong thy cho tui 2007

– Năm sinh dương lịch: 2007
– Năm âm lịch : Đinh Hợi
– Ngũ hành (bạn dạng mệnh): Ốc thượng Thổ tức Đất nóc nhà

– so với những người dân là Nam sinh vào trong năm 2007 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Khôn Thổ

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1962
Bát trạch nhà đẹp hướng tây-nam

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nam sinh vào trong năm 2007

+ Hướng tốt: tây-bắc (Phước Đức); hướng đông bắc (Sinh Khí); tây-nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)

+Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Họa Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

– so với  những người dân là Nữ sinh vào trong năm 2007 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Tốn Mộc

phong thuy nha dep tuoi 1960
Bát trạch nhà đẹp hướng phía đông Nam

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nữ sinh vào trong năm 2007

– Hướng tốt: Bắc (Sinh Khí); Đông (Phước Đức); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y)

– Hướng xấu: tây-bắc (Họa Hại); hướng đông bắc (Tuyệt Mệnh); tây-nam (Ngũ Quỷ); Tây  (Lục Sát)

Phong thy cho tui 2008

– Năm sinh dương lịch: 2008
– Năm âm lịch : Mậu Tý
– Ngũ hành (bạn dạng mệnh): Tịch lịch Hỏa tức Lửa sấm chớp

– so với những người dân là Nam sinh vào năm 2008 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Khảm Thủy

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1981
Bát trạch nhà đẹp hướng phía bắc

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nam sinh vào năm 2008

– Hướng tốt: Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y); Đông Nam (Sinh Khí); Nam (Phước Đức)

– Hướng xấu: tây-bắc (Lục Sát); hướng đông bắc (Ngũ Quỷ); tây-nam (Tuyệt Mệnh); Tây (Họa Hại)

– so với những người dân là Nữ sinh vào năm 2008 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Cấn Thổ

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1965
Bát trạch cho nhà đẹp hướng phía hướng đông bắc

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nữ sinh vào năm 2008

+ Hướng tốt: tây-bắc (Thiên Y); hướng đông bắc (Phục Vị); tây-nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Họa Hại)

Phong thy cho tui 2009

– Năm sinh dương lịch: 2009
– Năm âm lịch : Kỷ Sửu
– Ngũ hành (bạn dạng mệnh): Tịch lịch Hỏa tức Lửa sấm chớp

– so với những người dân là Nam sinh vào năm 2009 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Ly Hỏa

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1964
Bát trạch nhà đẹp phía nam

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nam sinh vào năm 2009

+Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)

+ Hướng xấu: tây-bắc (Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (Họa Hại); tây-nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

– so với những người dân là Nữ sinh vào năm 2009 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Càn Kim

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1967
Bát trạch nhà đẹp hướng tây-bắc

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nữ sinh vào năm 2009

 – Hướng tốt: tây-bắc (Phục Vị); hướng đông bắc (Thiên Y); tây-nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí)
– Hướng xấu: Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Họa Hại); Nam (Tuyệt Mệnh)

Phong thy cho tui 2010

– Năm sinh dương lịch: 2010
– Năm âm lịch : Canh Dần
– Ngũ hành (bạn dạng mệnh): Tòng bách Mộc tức Cây tùng

– so với những người dân là Nam sinh vào năm 2010 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Cấn Thổ

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1965
Bát trạch cho nhà đẹp hướng phía hướng đông bắc

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nam sinh vào năm 2010

+ Hướng tốt: tây-bắc (Thiên Y); hướng đông bắc (Phục Vị); tây-nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)

– so với những người dân là Nữ sinh vào năm 2010 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Đoài Kim

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1966
Bát trạch cho nhà đẹp hướng Tây

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nữ sinh vào năm 2010

 – Hướng tốt: tây-bắc (Sinh Khí); hướng đông bắc (Phước Đức); tây-nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị)
– Hướng xấu: Bắc (Hoạ Hại); Đông (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Lục Sát); Nam (Ngũ Quỷ)

Phong thy cho tui 2011

– Năm sinh dương lịch: 2011
– Năm âm lịch : Tân Mão
– Ngũ hành (bạn dạng mệnh): Tòng bách Mộc tức Cây tùng

– so với những người dân Nam sinh vào năm 2011 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Đoài Kim

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1966
Bát trạch cho nhà đẹp hướng Tây

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nam sinh vào năm 2011

 – Hướng tốt: tây-bắc (Sinh Khí); hướng đông bắc (Phước Đức); tây-nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị)
– Hướng xấu: Bắc (Hoạ Hại); Đông (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Lục Sát); Nam (Ngũ Quỷ)

– so với những người dân là Nữ sinh vào năm 2011 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Cấn Thổ

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1965
Bát trạch cho nhà đẹp hướng phía hướng đông bắc

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nữ sinh vào năm 2011

+ Hướng tốt: tây-bắc (Thiên Y); hướng đông bắc (Phục Vị); tây-nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Họa Hại)

Phong thy cho tui 2012

– Năm sinh dương lịch: 2012
– Năm âm lịch : Nhâm Thìn
– Ngũ hành (bạn dạng mệnh): Trường lưu Thủy tức Nước sông lớn

– so với những người dân là Nam sinh vào thời điểm năm 2012 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Càn Kim

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1967
Bát trạch cho nhà đẹp hướng tây-bắc

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nam sinh vào thời điểm năm 2012

 – Hướng tốt: tây-bắc (Phục Vị); hướng đông bắc (Thiên Y); tây-nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí)
– Hướng xấu: Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Hoạ Hại); Nam (Tuyệt Mệnh)

– so với những người dân là Nữ sinh vào thời điểm năm 2012 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Ly Hỏa

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1964
Bát trạch nhà đẹp phía nam

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nữ sinh vào thời điểm năm 2012

+Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)

+ Hướng xấu: tây-bắc (Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (Họa Hại); tây-nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

Phong thy cho tui 2013

– Năm sinh dương lịch: 2013
– Năm âm lịch : Quý Tỵ
– Ngũ hành (bạn dạng mệnh): Trường lưu Thủy tức Nước sông lớn

– so với những người dân là Nam sinh vào năm trước đó có quẻ mệnh (trạch mệnh): Khôn Thổ

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1962
Bát trạch nhà đẹp hướng tây-nam

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nam sinh vào năm trước đó

 – Hướng tốt: tây-bắc (Phước Đức); hướng đông bắc (Sinh Khí); tây-nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)
– Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

– so với những người dân là Nữ sinh vào năm trước đó có quẻ mệnh (trạch mệnh):Khảm Thủy

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1981
Bát trạch nhà đẹp hướng phía bắc

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nữ sinh vào năm trước đó

 – Hướng tốt: Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y); Đông Nam (Sinh Khí); Nam (Phước Đức)
– Hướng xấu: tây-bắc (Lục Sát); hướng đông bắc (Ngũ Quỷ); tây-nam (Tuyệt Mệnh); Tây (Hoạ Hại)

Phong thy cho tui năm trước

– Năm sinh dương lịch: năm trước
– Năm âm lịch : Giáp Ngọ
– Ngũ hành (bạn dạng mệnh): Sa trung Kim tức Vàng trong cát

– so với những người dân là Nam sinh vào năm năm trước có quẻ mệnh (trạch mệnh): Tốn Mộc

phong thuy nha dep tuoi 1960
Bát trạch nhà đẹp hướng phía đông Nam

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nam sinh vào năm năm trước

 – Hướng tốt: Bắc (Sinh Khí); Đông (Phước Đức); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y)
– Hướng xấu: tây-bắc (Hoạ Hại); hướng đông bắc (Tuyệt Mệnh); tây-nam (Ngũ Quỷ); Tây (Lục Sát)

– so với những người dân là Nữ sinh vào năm năm trước có  quẻ mệnh (trạch mệnh): Khôn Thổ

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1962
Bát trạch nhà đẹp hướng tây-nam

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nữ sinh vào năm năm trước

 – Hướng tốt: tây-bắc (Phước Đức); hướng đông bắc (Sinh Khí); tây-nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)
– Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

Phong thy cho tui năm ngoái

– Năm sinh dương lịch: năm ngoái
– Năm âm lịch : Ất Mùi
– Ngũ hành (bạn dạng mệnh): Sa trung Kim tức Vàng trong cát

– so với những người dân là Nam sinh vào năm năm ngoái có quẻ mệnh (trạch mệnh): Chấn Mộc

– so với những người dân là Nữ sinh vào năm năm ngoái cũng đều phải có quẻ mệnh (trạch mệnh): Chấn Mộc

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1961
Bát trạch nhà đẹp hướng phía đông

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp tuổi năm ngoái

 – Hướng tốt: Bắc (Thiên Y); Đông (Phục Vị); Đông Nam (Phước Đức); Nam (Sinh Khí)
– Hướng xấu: tây-bắc (Ngũ Quỷ); hướng đông bắc (Lục Sát); tây-nam (Hoạ Hại); Tây (Tuyệt Mệnh

Phong thy cho tui năm năm nay

– Năm sinh dương lịch: năm năm nay
– Năm âm lịch : Bính Thân
– Ngũ hành (bạn dạng mệnh): Sơn hạ Hỏa tức Lửa dưới núi

– so với những người dân là Nam sinh vào năm năm năm nay có quẻ mệnh (trạch mệnh): Khôn Thổ

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1962
Bát trạch nhà đẹp hướng tây-nam

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nam sinh vào năm năm năm nay

 – Hướng tốt: tây-bắc (Phước Đức); hướng đông bắc (Sinh Khí); tây-nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)
– Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

– so với những người dân là Nữ sinh vào năm năm năm nay có quẻ mệnh (trạch mệnh): Tốn Mộc

phong thuy nha dep tuoi 1960
Bát trạch nhà đẹp hướng phía đông Nam

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nữ sinh vào năm năm năm nay

 – Hướng tốt: Bắc (Sinh Khí); Đông (Phước Đức); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y)
– Hướng xấu: tây-bắc (Hoạ Hại); hướng đông bắc (Tuyệt Mệnh); tây-nam (Ngũ Quỷ); Tây (Lục Sát)

Phong thy cho tui 2017

– Năm sinh dương lịch: 2017
– Năm âm lịch : Đinh Dậu
– Ngũ hành (bạn dạng mệnh): Sơn hạ Hỏa tức Lửa dưới núi

– so với những người dân là Nam sinh vào năm 2017 có  quẻ mệnh (trạch mệnh): Khảm Thủy

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1981
Bát trạch nhà đẹp hướng phía bắc

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nam sinh vào năm 2017

 – Hướng tốt: Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y); Đông Nam (Sinh Khí); Nam (Phước Đức)
– Hướng xấu: tây-bắc (Lục Sát); hướng đông bắc (Ngũ Quỷ); tây-nam (Tuyệt Mệnh); Tây (Hoạ Hại)

– so với những người dân là Nữ sinh vào năm 2017 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Cấn Thổ

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1965
Bát trạch cho nhà đẹp hướng phía hướng đông bắc

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nữ sinh vào năm 2017

+ Hướng tốt: tây-bắc (Thiên Y); hướng đông bắc (Phục Vị); tây-nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Họa Hại)

Phong thy cho tui 2018

– Năm sinh dương lịch: 2018
– Năm âm lịch : Mậu Tuất
– Ngũ hành (bạn dạng mệnh): Binh địa Mộc tức Cây đất bằng

– so với những người dân là Nam sinh vào năm 2018 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Ly Hỏa

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1964
Bát trạch cho nhà đẹp phía nam

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nam sinh vào năm 2018

 – Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)
– Hướng xấu: tây-bắc (Tuyệt Mệnh); hướng đông bắc (Hoạ Hại); tây-nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

– so với những người dân là Nữ sinh vào năm 2018 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Càn Kim

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1967
Bát trạch cho nhà đẹp hướng tây-bắc

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nam sinh vào năm 2018

 – Hướng tốt: tây-bắc (Phục Vị); hướng đông bắc (Thiên Y); tây-nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí)
– Hướng xấu: Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Hoạ Hại); Nam (Tuyệt Mệnh)

Phong thy cho tui 2019

– Năm sinh dương lịch: 2019
– Năm âm lịch : Kỷ Hợi
– Ngũ hành (bạn dạng mệnh): Bình địa Mộc tức Cây đất bằng

– so với những người dân là Nam sinh vào năm 2019 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Cấn Thổ

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1965
Bát trạch cho nhà đẹp hướng phía hướng đông bắc

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nam sinh vào năm 2019

 – Hướng tốt: tây-bắc (Thiên Y); hướng đông bắc (Phục Vị); tây-nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)
– Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)

– so với những người dân là Nữ sinh vào năm 2019 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Đoài Kim

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1966
Bát trạch cho nhà đẹp hướng Tây

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nữ sinh vào năm 2019

 – Hướng tốt: tây-bắc (Sinh Khí); hướng đông bắc (Phước Đức); tây-nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị)
– Hướng xấu: Bắc (Hoạ Hại); Đông (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Lục Sát); Nam (Ngũ Quỷ)

Phong thy cho tui 2020

– Năm sinh dương lịch: 2020
– Năm âm lịch : Canh Tý
– Ngũ hành (bạn dạng mệnh): Bích thượng Thổ tức Đất vách nhà

– so với những người dân là Nam sinh vào năm 2020 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Đoài Kim

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1966
Bát trạch cho nhà đẹp hướng Tây

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nữ sinh vào năm 2020

 – Hướng tốt: tây-bắc (Sinh Khí); hướng đông bắc (Phước Đức); tây-nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị)
– Hướng xấu: Bắc (Hoạ Hại); Đông (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Lục Sát); Nam (Ngũ Quỷ)

– so với những người dân là Nữ sinh vào năm 2020 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Cấn Thổ

Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 1965
Bát trạch cho nhà đẹp hướng phía hướng đông bắc

Thiết kế tử vi phong thủy nhà đẹp Nam sinh vào năm 2020

 – Hướng tốt: tây-bắc (Thiên Y); hướng đông bắc (Phục Vị); tây-nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)
– Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)

so với mỗi bạn dạng thiết kế phong cách thiết kế, việc quan tâm không phải chỉ là yếu tố về môi trường tự nhiên xung quanh sống, về tính chất thẩm mỹ và làm đẹp, nhưng mà yếu tố về tử vi phong thủy cũng luôn luôn luôn được quan tâm. Do đó xây cất Việt xin đưa ra những tư vấn tử vi phong thủy cơ bạn dạng nhất về tử vi phong thủy ứng với từng độ tuổi để quý quý người mua xem thêm trước lúc đưa ra quyết định hành động xây dựng tòa nhà đất của tớ.

tổ chức triển khai c phn XD & TM Kiến To Vit

Keyword: tử vi phong thủy tuổi 2001-2020 | HungThinhReals
Tham Gia bằng hữu Nhà Đất BĐS Hưng Thịnh

💝 những Dự Án BĐS khu công trình xây dựng Nhà Đất BĐS Nhà Đất Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư Nhà Đất BĐS Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm kỹ năng tử vi phong thủy tại : https://hungthinhreals.com/phong-thuy/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline
0937 00 59 68