HUNG THINH INCONS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

[wpseo_breadcrumb]
Hungthinhreals.com – HUNG THINH INCONS TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018Ngày 22/6 vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Capella Gallery Hall. Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Hung Thinh Incons) . Đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (tt)
Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (tt)
Đến tham dự Đại hội có 121 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 91,29% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tại Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Hung Thinh Incons đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017. Đưa ra phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. Cũng như đệ trình chiến lược kinh doanh năm 2018 và lộ trình niêm yết cổ phiếu. Đồng thời cũng tại sự kiện, bộ nhận diện thương hiệu mới của Hung Thinh Incons đã chính thức được công bố.
Đến tham dự Đại hội
Đến tham dự Đại hội
Các thành viên trong Ban Lãnh đạo Hung Thinh Incons tham dự tại Đại hội
Các thành viên trong Ban Lãnh đạo Hung Thinh Incons tham dự tại Đại hội
Bà Nguyễn Thị Loan Anh – Kiểm soát viên Hung Thinh Incons báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đôn
Bà Nguyễn Thị Loan Anh – Kiểm soát viên Hung Thinh Incons báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông
Trong chương trình, Ban tổ chức đã xin ý kiến biểu quyết của các Cổ đông bằng hình thức dong phiếu biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội như: danh sách đề cử Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Nội dung chương trình và Nội quy làm việc của Đại hội.
Các Cổ đông dong phiếu biểu quyết tại Đại hội
Các Cổ đông dong phiếu biểu quyết tại Đại hội
Các Cổ đông dong phiếu biểu quyết tại Đại hội
Các Cổ đông dong phiếu biểu quyết tại Đại hội
Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội
Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội
Ông Lê Chí Trung – Tổng Giám đốc Hung Thinh Incons báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
Ông Lê Chí Trung – Tổng Giám đốc Hung Thinh Incons báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
Theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Hung Thinh Incons, tổng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2017 đạt 2.700 tỷ đồng và 110 tỷ đồng. Năm 2018, dựa trên những hợp đồng lớn đã được ký kết cùng chiến lược quản trị đúng đắn và định hướng kinh doanh rõ ràng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2018 ước tính đạt 4.054 tỷ đồng và 180 tỷ đồng, tăng lần lượt 50% và 64% so với kết quả năm trước.
Ông Nguyễn Văn Cường – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Văn Cường – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động năm 2017
và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị
Bên cạnh đó, với chiến lược mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đầu tư trực tiếp vào các dự án bất động sản được triển khai từ đầu năm 2018, doanh thu và lợi nhuận của Hung Thinh Incons được dự báo sẽ tăng trưởng 20% mỗi năm trong giai đoạn 2019 – 2021.Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Cường đã chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới của Hung Thinh Incons áp dụng từ 22/6/2018. Với bộ nhận diện thương hiệu mới này, hình ảnh Công ty sẽ được nâng cao hơn nữa trong tâm thức các Cổ đông cũng như khách hàng.
Logo mới của Hung Thinh Incons
Logo mới của Hung Thinh Incons
Ông Võ Văn Thư – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát
Ông Võ Văn Thư – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2017
và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát
Ông Trần Tựu – Thành viên Hội đồng quản trị thông báo kế hoạch niêm yết cổ phiếu Hung Thinh Incons
Ông Trần Tựu – Thành viên Hội đồng quản trị thông báo kế hoạch niêm yết cổ phiếu Hung Thinh Incons
Theo đó, Hung Thinh Incons dự kiến niêm yết 25.000.000 cổ phiếu từ cuối quý III đến đầu quý IV năm 2018 vào thời điểm thích hợp nhất, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các Cổ đông và Công ty.
Các Cổ đông trao đổi ý kiến tại Đại hội
Các Cổ đông trao đổi ý kiến tại Đại hội
Các Cổ đông trao đổi ý kiến tại Đại hội (tt)
Các Cổ đông trao đổi ý kiến tại Đại hội (tt)
 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Hung Thinh Incons kết thúc. vào lúc 17h30 cùng ngày với sự đồng thuận cao của các Cổ đông. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ và bứt phá của Hung Thinh Incons. Với các kế hoạch đã công bố tại Đại hội.Đặc biệt là lộ trình niêm yết cổ phiếu, Hung Thinh Incons đã thật sự bước vào giai đoạn phát triển mới – hiệu quả, minh bạch và bền vững.
Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội
Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội
 

Khách Hàng Cũng Quan Tâm : 

 – Các Dự án Căn Hộ Hưng Thịnh –  Các Dự án Đất Nền Hưng Thịnh –  Phong Thủy  – Tin Tức 24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline
0937 00 59 68