Giấy phép xây dựng xuất hiện thời hạn cũng là một vào những ĐK để cấp “sổ đỏ”

Giấy phép xây dựng xuất hiện thời hạn cũng là một vào những ĐK để cấp “sổ đỏ” | HungThinhReals

Chính phủ vừa phát hành Nghị định 148/2020 sửa đổi, bổ sung update cho một số trong những nghị lý thuyết dẫn ví dụ Luật khu đất đai 2013. Điều nổi bậc là theo quy định mới tại Nghị định 148/2020, Chính phủ sẽ chấp thuận giấy phép xây dựng xuất hiện thời hạn cũng là một vào những ĐK để được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

vào khi đó, Điều 31 Nghị định 43/2014 quy định một vào những ĐK để được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là phải xuất hiện giấy phép xây dựng nhà ở khái niệm trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của luật pháp về xây dựng.

ví dụ, Nghị định 148/2020/CĐ-CP sửa đổi, bổ sung update điểm a khoản 1 Điều 31 như sau: “Giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở xuất hiện thời hạn khái niệm trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của luật pháp về xây dựng. Trường hợp nhà ở sẽ xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải xuất hiện ý kiến bằng văn bạn dạng của cơ quan xuất hiện thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích S xây dựng không đúng giấy phép không tác động tới trong mát công trình xây dựng và nay phù thích hợp với thiết lập xây dựng sẽ được cơ quan xuất hiện thẩm quyền phê duyệt”.

Ngoài ra, khoản 4 Điều 35 của Nghị định 148 đã được bổ sung update thêm nội dung tài sản gắn sát với khu đất không được chứng nhận quyền sở hữu vào những trường hợp sau:

Nhà ở, công trình xây dựng được xây dựng sau thời hạn công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ những công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử dân tộc văn hóa truyền thống sẽ xếp hạng;

Tài sản gắn sát với khu đất được tạo ra lập từ sau thời hạn thiết lập được cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo ra lập đó không phù thích hợp với thiết lập được duyệt tại thời hạn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn sát với khu đất, trừ trường hợp doanh nghiệp sở hữu nhà ở, công trình xây dựng xây dựng không phải là nhà ở theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Nghị định này xuất hiện giấy phép xây dựng xuất hiện thời hạn theo quy định của luật pháp về xây dựng.

Hạ Vy

Theo marketing & Phát triển

Keyword: Giấy phép xây dựng xuất hiện thời hạn cũng là một vào những ĐK để cấp “sổ đỏ” | HungThinhReals
Tham Gia hiệp hội nhà đất Nhà Và khu đất Hưng Thịnh

💝 những dự án công trình BĐS Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm dự án nhà đất Nhà Và khu đất Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm Tin Tức nhà đất Nhà Và khu đất tại : https://hungthinhreals.com/tin-tuc/tin-tuc-thi-truong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
0937 00 59 68