khu đất nông nghiệp xuất hiện được chuyển sang khu đất thổ cư không?

khu đất nông nghiệp xuất hiện được chuyển sang khu đất thổ cư không? | HungThinhReals

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 57 Luật khu đất đai 2013, hộ mái ấm gia đình, cá thể muốn chuyển khu đất nông nghiệp sang khu đất ở phải xin phép UBND cấp huyện (huyện, quận, thị xã, TP. TP sài thành thuộc tỉnh, TP. TP sài thành thuộc TP. TP sài thành trực thuộc trung ương).

tuy vậy xuất hiện đơn xin chuyển tiềm năng sử dụng khu đất nhưng không phải khi nào đã được chuyển, vì UBND cấp huyện chỉ đồng ý chuyển khi kế hoạch sử dụng khu đất hàng năm cho phép chuyển. Căn cứ cho phép chuyển tiềm năng sử dụng khu đất được quy định rõ tại Điều 52 Luật khu đất đai 2013. ví dụ, thứ nhất: Kế hoạch sử dụng khu đất hàng năm của cấp huyện sẽ được cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền phê duyệt. Thứ hai: thị hiếu sử dụng khu đất thể hiện vào dự án công trình dự án, đơn xin giao khu đất, thuê khu đất, chuyển tiềm năng sử dụng khu đất.

Như vậy, hộ mái ấm gia đình, cá thể chỉ được chuyển khu đất nông nghiệp sang khu đất ở nếu xuất hiện quyết định “cho phép chuyển tiềm năng sử dụng khu đất” của UBND cấp huyện nơi xuất hiện khu đất.

 Đất nông nghiệp có được chuyển sang đất thổ cư không? - Ảnh 1.

Hộ mái ấm gia đình, cá thể chỉ được chuyển khu đất nông nghiệp sang khu đất ở nếu xuất hiện quyết định “cho phép chuyển tiềm năng sử dụng khu đất” của UBND cấp huyện nơi xuất hiện khu đất

Hồ sơ, thủ tục chuyển khu đất nông nghiệp sang khu đất ở gồm:

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT , hộ mái ấm gia đình, cá thể sắp 01 bộ hồ sơ xin chuyển tiềm năng sử dụng khu đất như sau:

– Đơn xin chuyển tiềm năng sử dụng khu đất theo Mẫu số 01 .

– Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng).

– Nếu địa phương sẽ xây dựng tiến độ một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thì nộp tại tiến độ một cửa.

– Nếu địa phương không xây dựng tiến độ một cửa thì nộp tại Phòng Tài nguyên và môi trường xung quanh cấp huyện nơi xuất hiện khu đất.

thời hạn tiến hành: không thật 15 ngày Tính từ lúc ngày tiếp nhận hồ sơ tổng cộng; không thật 25 ngày khái niệm những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng xuất hiện ĐK tài chính – xã hội khó khăn.

thời hạn trên không tính thời hạn những ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của luật pháp; không tính thời hạn tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời hạn tiến hành nhiệm vụ ngân sách của người tiêu dùng khu đất; không tính thời hạn xem xét xử lý khái niệm trường hợp sử dụng khu đất xuất hiện vi phạm luật pháp, thời hạn trưng cầu giám định.

Tiền sử dụng khu đất khi chuyển khu đất nông nghiệp sang khu đất ở

Theo đó, 02 trường hợp tại đây sẽ nộp tiền sử dụng khu đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng khu đất tính theo giá chỉ khu đất ở với tiền sử dụng khu đất tính theo giá chỉ khu đất nông nghiệp tại thời hạn xuất hiện quyết định chuyển tiềm năng:

– Chuyển từ khu đất vườn, ao vào cùng thửa khu đất xuất hiện nhà ở thuộc khu dân sinh sống không được công nhận là khu đất ở sang làm khu đất ở.

 Đất nông nghiệp có được chuyển sang đất thổ cư không? - Ảnh 2.

Tiền sử dụng khu đất khi chuyển khu đất nông nghiệp sang khu đất ở

– khu đất xuất hiện nguồn gốc là khu đất vườn, ao nối sát nhà ở nhưng người tiêu dùng khu đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ sơ đồ địa chính từ trước ngày 01/7/2004 sẽ tự đo đạc tách thành những thửa riêng sang khu đất ở.

Tiền sử dụng khu đất phải nộp = 50% x (Tiền sử dụng khu đất tính theo giá chỉ khu đất ở – Tiền sử dụng khu đất tính theo giá chỉ khu đất nông nghiệp)

khái niệm trường hợp chuyển từ khu đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng khu đất sang khu đất ở

Điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định như sau: Chuyển từ khu đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng khu đất sang khu đất ở thì thu tiền sử dụng khu đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng khu đất tính theo giá chỉ khu đất ở với tiền sử dụng khu đất tính theo giá chỉ khu đất nông nghiệp tại thời hạn xuất hiện quyết định chuyển tiềm năng của cơ quan nhà nước xuất hiện thẩm quyền.

Tiền sử dụng khu đất phải nộp = (Tiền sử dụng khu đất tính theo giá chỉ khu đất ở – Tiền sử dụng khu đất tính theo giá chỉ khu đất nông nghiệp)

Riêng khái niệm khu đất xuất hiện nguồn gốc từ nhận sang nhượng vốn hợp pháp thì căn cứ vào nguồn gốc khu đất đó để thu tiền sử dụng khu đất, ví dụ:

– khu đất xuất hiện nguồn gốc là khu đất vườn, ao vào cùng thửa khu đất xuất hiện nhà ở thuộc khu dân sinh sống không được công nhận là khu đất ở thì thu tiền sử dụng khu đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng khu đất tính theo giá chỉ khu đất ở với tiền sử dụng khu đất tính theo giá chỉ khu đất nông nghiệp.

– khu đất nhận sang nhượng vốn xuất hiện nguồn gốc là khu đất nông nghiệp được giao vào hạn mức sử dụng khu đất nông nghiệp của hộ mái ấm gia đình, cá thể thì thu tiền sử dụng khu đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng khu đất tính theo giá chỉ khu đất ở với tiền sử dụng khu đất tính theo giá chỉ khu đất nông nghiệp.

Keyword: khu đất nông nghiệp xuất hiện được chuyển sang khu đất thổ cư không? | HungThinhReals
Tham Gia hiệp hội BDS Nhà Và khu đất Hưng Thịnh

💝 những dự án công trình BĐS Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm dự án BDS Nhà Và khu đất Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm Tin Tức BDS Nhà Và khu đất tại : https://hungthinhreals.com/tin-tuc/tin-tuc-thi-truong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline
0937 00 59 68