Năm 2021, người dân xuất hiện thể làm thủ tục cấp sổ đỏ tận nơi

Năm 2021, người dân xuất hiện thể làm thủ tục cấp sổ đỏ tận nơi | HungThinhReals

Thêm cơ quan được quyền cấp sổ đỏ

Chính phủ phát hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP (Nghị định 148) sửa đổi một vài Nghị triết lý dẫn Luật khu đất đai xuất hiện hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày 8/2/2021, vào đó quy định nhiều điểm mới liên quan tới việc cấp sổ đỏ cho toàn bộ những người dân.

Năm 2021, người dân có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ tại nhà - Ảnh 1.
Ngoài Văn phòng đăng ký khu đất đai sẽ xuất hiện thêm một cơ quan nữa được quyền cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ là Chi nhánh Văn phòng đăng ký khu đất đai. Ảnh IT.

Thứ nhất, Nghị định 148 xuất hiện hiệu lực hiện hành sẽ xuất hiện thêm một cơ quan nữa được quyền cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ là Chi nhánh Văn phòng đăng ký khu đất đai.

rõ ràng, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả làm cho xong thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất (sổ đỏ) được Chính phủ sửa đổi, bổ sung update tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 148.

Theo đó, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả làm cho xong thủ tục đăng ký khu đất đai, tài sản khác tiếp liền với khu đất; cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ là Văn phòng đăng ký khu đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký khu đất đai (ngày này, tại Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP chỉ quy định Văn phòng đăng ký khu đất đai);

Với nơi không xây dựng Văn phòng đăng ký khu đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng khu đất cấp tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở quốc tế tiến hành dự án công trình dự án, tổ chức quốc tế, cá thể quốc tế, doanh nghiệp xuất hiện vốn dự án quốc tế. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng khu đất cấp huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ của hộ mái ấm gia đình, cá thể, hiệp hội người ở, người Việt Nam định cư ở quốc tế được sở hữu nhà ở tiếp liền với quyền sử dụng khu đất ở tại Việt Nam.

Người dân xuất hiện thể làm thủ tục cấp sổ đỏ tận nơi

Thứ hai, Nghị định 148 cho phép người dân xuất hiện thể yêu cầu làm sổ đỏ nhanh gọn, tận nơi theo thị hiếu tuy nhiên phải thỏa mãn nhu cầu nhu yếu thời hạn theo quy định của UBND cấp tỉnh từ 8/2/2021.

Năm 2021, người dân có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ tại nhà - Ảnh 2.
từ thời điểm ngày 8/2/2021, người dân xuất hiện thể yêu cầu làm sổ đỏ nhanh gọn tận nơi. Ảnh minh họa.

Theo đó, liên quan tới việc nộp hồ sơ và trả kết quả tiến hành thủ tục hành chính về khu đất đai, Nghị định 148 sẽ bổ sung update nội dung: khái niệm trường hợp Văn phòng đăng ký khu đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký khu đất đai tiến hành việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả làm cho xong thủ tục đăng ký khu đất đai, tài sản khác tiếp liền với khu đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo thị hiếu của người tiêu dùng khu đất, doanh nghiệp lớn sở hữu tài sản tiếp liền với khu đất thì thời hạn, khu vực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả làm cho xong thủ tục được tiến hành theo thỏa thuận giữa người xuất hiện thị hiếu và Văn phòng đăng ký khu đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký khu đất đai nhưng không thực sự thời hạn tiến hành thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định.

Địa phương sẽ tổ chức tiến độ một cửa thì tiến hành việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trải qua tiến độ một cửa, trừ trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả làm cho xong thủ tục đăng ký khu đất đai, tài sản khác tiếp liền với khu đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận tại khu vực ngoài trụ sở Văn phòng đăng ký khu đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký khu đất đai theo thị hiếu của người tiêu dùng khu đất, doanh nghiệp lớn sở hữu tài sản tiếp liền với khu đất.

Dồn điền đổi thửa không thể được cấp đổi sổ đỏ

Thứ ba, Nghị định 148 quy định một vào những trường hợp được cấp đổi sổ đỏ cũng như cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng xây dựng sẽ cấp là “do đo đạc xác định lại diện tích S, kích thước thửa khu đất”.

Trước đây theo điểm c khoản 1 Điều 76 Nghị định 43 quy định trường hợp trên còn gồm xuất hiện “do dồn điền đổi thửa”.

Nghị định 48 cũng quy định về việc làm sổ đỏ mới khi dồn điền đổi thửa vào trường hợp khu đất bị thế chấp.

Theo đó, khi tiến hành thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng khu đất nông nghiệp của hộ mái ấm gia đình, cá thể để tiến hành dồn điền đổi thửa, vào trường hợp quyền sử dụng khu đất, tài sản tiếp liền với khu đất đang bị thế chấp tại ngân hàng thì người tiêu dùng khu đất phải nộp phiên bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu đất, tài sản tiếp liền với khu đất thay vì sổ đỏ sẽ cấp để làm thủ tục cấp sổ đỏ mới.

Văn phòng đăng ký khu đất đai xuất hiện trách nhiệm thông tin list nhiều trường hợp làm thủ tục cấp sổ đỏ cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp sổ đỏ, xác nhận việc đăng ký thế chấp vào sổ đỏ sau khoản thời hạn được cơ quan xuất hiện thẩm quyền ký cấp.

Việc trao sổ đỏ được tiến hành đồng thời giữa ba bên gồm Văn phòng đăng ký khu đất đai, người tiêu dùng khu đất và tổ chức tín dụng.

vào đó, người tiêu dùng khu đất ký, nhận sổ đỏ mới từ Văn phòng đăng ký khu đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp; tổ chức tín dụng xuất hiện trách nhiệm trao sổ đỏ cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký khu đất đai để quản trị.

Thứ tư, Nghị định 148 sửa đổi khoản 4 và khoản 5 Điều 87 của Nghị định 43 về việc tịch thu sổ đỏ sẽ cấp không đúng quy định. vào đó bổ sung update một quy định như sau:

Cơ quan xuất hiện thẩm quyền tịch thu sổ đỏ vào nhiều trường hợp tịch thu sổ đỏ theo phiên bản án, quyết định của Tòa án; theo Tóm lại thanh tra của cơ quan thanh tra; theo thông tin của người tiêu dùng khu đất, theo quyết định của cơ quan Nhà nước xuất hiện thẩm quyền là cơ quan xuất hiện thẩm quyền cấp sổ đỏ tại thời hạn tịch thu sổ đỏ.

Keyword: Năm 2021, người dân xuất hiện thể làm thủ tục cấp sổ đỏ tận nơi | HungThinhReals
Tham Gia hiệp hội BĐS Hưng Thịnh

💝 nhiều dự án công trình BĐS Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm dự án BĐS Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm Tin Tức BĐS tại : https://hungthinhreals.com/tin-tuc/tin-tuc-thi-truong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline
0937 00 59 68