nên lựa chọn tuổi nào xông khu đất năm Tân Sửu 2021

[wpseo_breadcrumb]
nên lựa chọn tuổi nào xông khu đất năm Tân Sửu 2021 | HungThinhReals

Tổng hợp rõ ràng nhiều tuổi xông khu đất năm 2021 cho những người tuổi Sửu:

Tân Sửu:

Tuổi của Gia nhà: Tân Sửu

Năm sinh : 1961, 2021

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu

Mệnh: Bích Thượng Thổ

nhiều tuổi xông nhà hợp gia nhà tuổi Tân Sửu năm Tân Sửu 2021:

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 12/12 điểm

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 12/12 điểm

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 10/12 điểm

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 10/12 điểm

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm

nhiều tuổi kỵ xông nhà với gia nhà tuổi Tân Sửu: Giáp Dần (sinh vào năm 1974), Giáp Thân (sinh vào năm 1944), Ất Mão (sinh vào năm 1975), Đinh Sửu (sinh vào năm 1997), Đinh Mùi (sinh vào năm 1967)

Quý Sửu:

Tuổi của Gia nhà: Quý Sửu

Năm sinh : 191, 1973

Mệnh: Tang Đố Mộc

Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu

Mệnh: Bích Thượng Thổ

nhiều tuổi xông nhà hợp gia nhà tuổi Quý Sửu năm Tân Sửu 2021:

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) – 10/12 điểm

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 9/12 điểm

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) – 9/12 điểm

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 8/12 điểm

Năm 1981 (Tuổi Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc) – 8/12 điểm

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – 7/12 điểm

Năm 1945 (Tuổi Ất Dậu – Tuyền Trung Thủy) – 7/12 điểm

nhiều tuổi kỵ xông nhà với gia nhà tuổi Quý Sửu: Nhâm Ngọ (sinh vào năm 2002), Quý Mùi (sinh vào năm 1943), Đinh Sửu (sinh vào năm 1997), Đinh Mùi (sinh vào năm 1967), Đinh Hợi (sinh vào năm 1947)

Kỷ Sửu:

Tuổi của Gia nhà: Kỷ Sửu

Năm sinh : 1949, 2009

Mệnh: Tích Lịch Hỏa

Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu

Mệnh: Bích Thượng Thổ

nhiều tuổi xông nhà hợp gia nhà tuổi Kỷ Sửu năm Tân Sửu 2021:

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 10/12 điểm

Năm 1977 (Tuổi Đinh Tỵ – Sa Trung Thổ) – 9/12 điểm

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – 9/12 điểm

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 9/12 điểm

Năm 1981 (Tuổi Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc) – 9/12 điểm

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 8/12 điểm

Năm 1986 (Tuổi Bính Dần – Lư Trung Hỏa) – 7/12 điểm

nhiều tuổi kỵ xông nhà với gia nhà tuổi Kỷ Sửu: Nhâm Tuất (sinh vào năm 1982), Quý Hợi (sinh vào năm 1983), Ất Mùi (sinh vào năm 1955), Ất Mão (sinh vào năm 1975), Đinh Mùi (sinh vào năm 1967)

Ất Sửu:

Tuổi của Gia nhà: Ất Sửu

Năm sinh : 1925, 1985

Mệnh: Hải Trung Kim

Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu

Mệnh: Bích Thượng Thổ

nhiều tuổi xông nhà hợp gia nhà tuổi Ất Sửu năm Tân Sửu 2021

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 11/12 điểm

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) – 10/12 điểm

Năm 1977 (Tuổi Đinh Tỵ – Sa Trung Thổ) – 9/12 điểm

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 8/12 điểm

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 8/12 điểm

Năm 1976 (Tuổi Bính Thìn – Sa Trung Thổ) – 7/12 điểm

nhiều tuổi kỵ xông nhà với gia nhà tuổi Ất Sửu: Quý Mùi (sinh vào năm 2003), Mậu Thìn (sinh vào năm 1988), Mậu Tuất (sinh vào năm 1958), Kỷ Hợi (sinh vào năm 1959), Tân Mão (sinh vào năm 1951).

Đinh Sửu:

Tuổi của Gia nhà: Đinh Sửu

Năm sinh : 1937, 1997

Mệnh: Giản Hạ Thủy

Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu

Mệnh: Bích Thượng Thổ

nhiều tuổi xông nhà hợp gia nhà tuổi Đinh Sửu năm Tân Sửu 2021:

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – 10/12 điểm

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 10/12 điểm

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 9/12 điểm

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 9/12 điểm

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) – 8/12 điểm

Năm 1962 (Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) – 8/12 điểm

Năm 1992 (Tuổi Nhâm Thân – Kiếm Phong Kim) – 8/12 điểm

Năm 1945 (Tuổi Ất Dậu – Tuyền Trung Thủy) – 7/12 điểm.

nhiều tuổi kỵ xông nhà với gia nhà tuổi Đinh Sửu: Nhâm Tuất (sinh vào năm 1982),Quý Hợi (sinh vào năm 1983),Ất Mùi (sinh vào năm 1955),Ất Mão (sinh vào năm 1975), Đinh Mùi (sinh vào năm 1967).

Keyword: nên lựa chọn tuổi nào xông khu đất năm Tân Sửu 2021 | HungThinhReals
Tham Gia hiệp hội quần chúng BĐS Hưng Thịnh

💝 nhiều dự án công trình BĐS Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm dự án BĐS Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm Tin Tức BĐS tại : https://hungthinhreals.com/tin-tuc/tin-tuc-thi-truong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline
0937 00 59 68