Sửa quy định đơn giá chỉ hợp đồng xây dựng

Sửa quy định đơn giá chỉ hợp đồng xây dựng | HungThinhReals

Theo đó, Theo điểm b khoản 2 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định điều hòa đơn giá chỉ hợp đồng xây dựng, trường hợp trọng lượng công việc trong thực tiễn triển khai tăng hoặc giảm to ra nhiều thêm 20% trọng lượng công việc tương ứng ghi vào hợp đồng hoặc trọng lượng phát sinh không xuất hiện đơn giá chỉ vào hợp đồng thì những bên thống nhất xác định đơn giá chỉ mới theo nguyên tắc sẽ thỏa thuận vào hợp đồng về đơn giá chỉ cho những trọng lượng này để thanh toán.

Tại Nghị định 50/2021/NĐ-CP, quy định tại điểm b khoản 2 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung update như sau: Trường hợp trọng lượng công việc trong thực tiễn triển khai tăng hoặc giảm to ra nhiều thêm 20% trọng lượng công việc tương ứng ghi vào hợp đồng, đồng thời làm thay đổi trên 0,25% tiện ích hợp đồng và trên 1% đơn giá chỉ của công việc đó hoặc trọng lượng phát sinh không xuất hiện đơn giá chỉ vào hợp đồng thì những bên thống nhất xác định đơn giá chỉ mới theo nguyên tắc sẽ thỏa thuận vào hợp đồng về đơn giá chỉ cho những trọng lượng này để thanh toán.

Trường hợp trọng lượng công việc trong thực tiễn triển khai tăng to ra nhiều thêm 20% trọng lượng công việc tương ứng ghi vào hợp đồng, đơn giá chỉ mới chỉ được vận dụng cho phần trọng lượng trong thực tiễn triển khai vượt quá 120% trọng lượng ghi vào hợp đồng.

Trường hợp trọng lượng công việc trong thực tiễn triển khai giảm to ra nhiều thêm 20% trọng lượng công việc tương ứng ghi vào hợp đồng, đơn giá chỉ mới được vận dụng cho toàn cảnh trọng lượng công việc trong thực tiễn hoàn thiện được nghiệm thu.

Bảo Anh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Keyword: Sửa quy định đơn giá chỉ hợp đồng xây dựng | HungThinhReals
Tham Gia hiệp hội quần chúng BĐS Hưng Thịnh

💝 những dự án công trình BĐS Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm dự án BĐS Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm Tin Tức BĐS tại : https://hungthinhreals.com/tin-tuc/tin-tuc-thi-truong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
0937 00 59 68