Thay đổi hoặc không thay đổi?

[wpseo_breadcrumb]
Thay đổi hoặc không thay đổi? | HungThinhReals

Theo đó, Cục Thuế TP khuyến cáo không thay đổi giá chỉ khu đất những tuyến đường của ba đơn vị cũ (những quận 2, 9 và Thủ Đức) trên bảng giá chỉ cũ vận dụng cho những tuyến đường của thành phố thành phố sài gòn Thủ Đức (Tp.HCM). Bảng giá chỉ khu đất thời kỳ 2020-2024 được UBND TP phát hành theo Quyết định số 02/2020 xuất hiện hiệu lực thực thi hiện hành ngày 26/1/2020. Cục Thuế TP viện dẫn tại khoản 3 Điều 4 Quyết định 02 quy định bảng giá chỉ những loại khu đất phi nông nghiệp, vào đó xuất hiện bảng giá chỉ khu đất ở vị trí 1.

vào đó, phụ lục bảng 6 gồm bảng giá chỉ khu đất ở của 19 quận, năm huyện trên địa phận Tp.HCM. Việc xây dựng thành phố thành phố sài gòn Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập ba quận gồm những quận 2, 9 và Thủ Đức nên khẩn cấp phải sớm phát hành quyết định điều tiết sửa đổi Quyết định số 02 (bổ sung update bảng giá chỉ khu đất của TP Thủ Đức).

Để tránh biến động, bảo vệ tính thường xuyên, không tác động tới việc xác định nhiệm vụ ngân sách, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất – quyền sở hữu tài sản, thanh toán mua bán BĐS… Cục Thuế TP khuyến cáo: Hiện tại vẫn không thay đổi giá chỉ khu đất những tuyến đường của ba đơn vị cũ (những quận 2, 9 và Thủ Đức) trên bảng giá chỉ cũ vận dụng cho những tuyến đường của TP Thủ Đức vào quyết định điều tiết sửa đổi Quyết định số 02.

Bảng giá đất Thành phố Thủ Đức: Thay đổi hay giữ nguyên? - Ảnh 1.

thời đại này, UBND TP.HCM không phát hành hệ số điều tiết giá chỉ khu đất năm 2021. Sở Tài là một cơ quan doanh nghiệp lớn lớn trì xây dựng và trình UBND TP phát hành hệ số này để tính tiền sử dụng khu đất, tiền thuê khu đất phải nộp hằng năm.

Theo Cục Thuế TP, Nghị định số 123/2017 (về sửa đổi, bổ sung update một trong những điều những nghị định quy định về thu tiền sử dụng khu đất, thu tiền thuê khu đất, thuê mặt nước) quy định xuất hiện hai trường hợp như sau:

Trường hợp một, căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 123 (sửa đổi, bổ sung update Nghị định 45/2014) thì tại thời hạn xác định tiền sử dụng khu đất mà UBND cấp tỉnh không phát hành hệ số điều tiết giá chỉ khu đất theo quy định thì vận dụng hệ số điều tiết giá chỉ khu đất sẽ phát hành của trước kia đó để xác định tiền sử dụng khu đất phải nộp. UBND cấp tỉnh phụ trách về việc thất thu ngân sách do chậm phát hành hệ số điều tiết giá chỉ khu đất (nếu xuất hiện).

Trường hợp hai, nếu tại thời hạn xác định đơn giá chỉ thuê khu đất hoặc điều tiết đơn giá chỉ thuê khu đất mà UBND cấp tỉnh không phát hành hệ số điều tiết giá chỉ khu đất theo quy định thì vận dụng hệ số điều tiết giá chỉ khu đất sẽ phát hành của trước kia đó để xác định số tiền thuê khu đất phải nộp. UBND cấp tỉnh phụ trách về việc thất thu ngân sách do chậm phát hành hệ số điều tiết giá chỉ khu đất (nếu xuất hiện).

Hạ Vy

Theo Nhịp sống kinh tế tài chính

Keyword: Thay đổi hoặc không thay đổi? | HungThinhReals
Tham Gia hiệp hội BĐS Hưng Thịnh

💝 những dự án công trình BĐS Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm dự án BĐS Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm Tin Tức BĐS tại : https://hungthinhreals.com/tin-tuc/tin-tuc-thi-truong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline
0937 00 59 68