Tp.HCM nghiên cứu và phân tích xây dựng không khí ngầm để tiếp tuyến metro

Tp.HCM nghiên cứu và phân tích xây dựng không khí ngầm để tiếp tuyến metro | HungThinhReals

Sở Quy hoạch phong cách xây dựng Tp.HCM có văn bạn dạng số 4044/SQHKT-HTKT ngày 17/11 gửi Ủy Ban Nhân Dân Tp.HCM về công tác lập quy hoạch không khí xây dựng ngầm thị trấn trung tâm hiện hữu không ngừng nghỉ mở rộng (930 ha) và khu thị trấn thế hệ Thủ Thiêm.

Theo Sở Quy hoạch phong cách xây dựng Tp.HCM năm 2019, Ủy Ban Nhân Dân TP có chủ kiến triển khai, tổ chức triển khai tiến hành công tác lập quy hoạch không khí ngầm thị trấn và quy định quản trị và vận hành không khí xây dựng ngầm chung. 

Năm 2020, Sở Quy hoạch phong cách xây dựng có đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác lập quy hoạch không khí ngầm thị trấn Tp.HCM. Bộ Xây dựng nhận định rằng, quy hoạch không khí xây dựng ngầm thị trấn là một trong nội dung của đồ án quy hoạch thị trấn (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch rõ ràng) cho nên vì vậy việc lập quy hoạch chung hoặc quy hoạch rõ ràng không khí ngầm do Ủy Ban Nhân Dân TP xem xét, đưa ra quyết định hành động trên cơ sở yêu cầu góp vốn đầu tư xây dựng.

Nhưng khuyến nghị lập quy hoạch không khí ngầm thị trấn khu 930ha và khu thị trấn thế hệ Thủ Thiêm khi chưa lập quy hoạch chung không khí ngầm sẽ chưa đủ cơ sở xác lập được những ĐK liên kết khối mạng lưới hệ thống dự án BĐS khu công trình ngầm toàn thị trấn. Vì vậy, cần nghiên cứu và phân tích triển khai lập quy hoạch chung không khí ngầm Tp.HCM hoặc lồng ghép vào đồ án trấn áp và điều chỉnh quy hoạch chung Tp.HCM đang rất được triển khai, làm cơ sở triển khai nội dung quy hoạch xây dựng ngầm thị trấn trong mỗi đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch rõ ràng.

Theo Sở Quy hoạch phong cách xây dựng, do quy hoạch không khí ngầm là nội dung thế hệ, nên nội dung này trong 2 đồ án quy hoạch phân khu tỷ trọng 1/2000 đã được phê duyệt chỉ nghiên cứu và phân tích sơ bộ, chưa phục vụ toàn vẹn những yêu cầu về hiệu suất cao, mối liên kết, giá trị khai quật sử dụng… để lôi kéo góp vốn đầu tư theo triết lý giao thông vận tải công cộng.

lúc bấy giờ, Tp.HCM đang xây dựng, sẵn sàng đưa vào sử dụng tuyến metro số 1 và sẵn sàng góp vốn đầu tư những tuyến còn sót lại, Sở đang nghiên cứu và phân tích bổ trợ update những vị trí quy hoạch không khí ngầm thế hệ để phát huy hiệu suất cao khai quật của những tuyến metro, vận tải lối đi bộ hành khách công cộng, tập trung chuyên sâu ở hai đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 của khu 930ha và khu thị trấn thế hệ Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, nếu lập riêng 1 đồ án quy hoạch phân khu không khí ngầm thị trấn của 2 phân khu như dự kiến thì lúc bấy giờ chưa đủ cơ sở pháp luật theo chủ kiến của cục Xây dựng. Ngoài ra, lúc bấy giờ, việc trấn áp và điều chỉnh quy hoạch chung của TP tới năm 2040, tầm nhìn tới năm 2060 đang rất được triển khai tiến hành ở bước thanh tra rà soát, trình làng tin tức.

Do đó, nhằm mục tiêu phục vụ yêu cầu của TP và thích hợp cơ sở pháp luật hiện hành, Sở khuyến nghị tổ chức triển khai thi tuyển ý tưởng phát minh quy hoạch không khí xây dựng ngầm cho khu 930ha và khu thị trấn thế hệ Thủ Thiêm.

Giao Sở QHTK chủ trì tổ chức triển khai lập đề cương, kế hoạch tiến hành và nhiệm vụ đầu bài thi tuyển; trường hợp quan trọng để tham mưu, mời Bộ Xây dựng tham gia để được hướng dẫn rõ ràng, đảm bảo quy định pháp luật. Sở Tài chính, Kế hoạch góp vốn đầu tư phối hợp, sẵn sàng sắp xếp vốn theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Keyword: Tp.HCM nghiên cứu và phân tích xây dựng không khí ngầm để tiếp tuyến metro | HungThinhReals
Tham Gia bạn hữu BĐS Hưng Thịnh

💝 những dự án BĐS dự án BĐS khu công trình BĐS Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư BĐS Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm Tin Tức BĐS tại : https://hungthinhreals.com/tin-tuc/tin-tuc-thi-truong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
0937 00 59 68