Vi phạm của Khu Liên hợp thể thao vương quốc khiến cho thất thoát gần 800 tỷ VNĐ

[wpseo_breadcrumb]
Vi phạm của Khu Liên hợp thể thao vương quốc khiến cho thất thoát gần 800 tỷ VNĐ | HungThinhReals

Theo Tóm lại của Thanh tra Chính phủ, vào công tác quản trị khu đất đai, năm 2002 Khu Liên hợp thể thao vương quốc sẽ chuyển giao 94.417,5m2 (khu đất công – ký hiệu P1, P2) cho doanh nghiệp Khai thác điểm đỗ xe. doanh nghiệp này sẽ khai thác sử dụng bãi đỗ xe P1, P2 từ 2003 tới nay nhưng không xuất hiện quyết định của cơ quan xuất hiện thẩm quyền về việc giao khu đất cho doanh nghiệp, đồng thời không phát sinh nhiệm vụ ngân sách về khu đất khái niệm Nhà nước.

KHÔNG xuất hiện tiềm năng NỘP 658 tỷ VNĐ VI PHẠM

Về nghành nghề dịch vụ sử dụng khu đất, Khu Liên hợp thể thao vương quốc đang tiến hành 05 dự án công trình link sale, link, liên minh sale với tổng quy hoạch S khu đất sử dụng để tiến hành nhiều dự án công trình là 16.835 mét vuông. Theo quy định của luật pháp, khu đất Khu Liên hợp thể thao vương quốc sử dụng để tiến hành link sale, link (từ thời hạn cuối năm 2011) thuộc đối tượng người tiêu dùng phải nộp tiền thuê khu đất. tuy vậy, dự án công trình này rất chậm vào việc nộp tiền thuê khu đất cho cơ quan thuế, dẫn tới tổng số tiền thuê khu đất còn phải nộp và số tiền chậm nộp tới hết ngày 31/12/2018 là 46.383,022 triệu đồng;

gần kề đó, thời kỳ Khu Liên hợp thể thao vương quốc cho thuê mặt bằng nhiều khu khu đất sẽ giải phóng mặt bằng đang chờ tiến hành dự án công trình xuất hiện một số trong những vi phạm, sai phạm xuất hiện dấu hiệu bất thường. Tổng số tiền thuê khu đất mà Khu Liên hợp thể thao vương quốc phải nộp ngân sách nhà nước nhưng không nộp (tạm tính) tầm 658.321,552 triệu đồng. Số tiền này, theo Tóm lại của Thanh tra: Khu Liên hợp thể thao vương quốc không xuất hiện tiềm năng nộp, xuất hiện dấu hiệu khiến cho thất thu ngân sách Nhà nước.

vào việc khai thác cơ sở vật chất, tổng cộng nhiều hợp đồng cho thuê tài sản Khu Liên hợp này không xác xác định bán khởi điểm cho thuê theo cơ chế thị trường, không tiến hành theo phương thức đấu giá cả, không đúng quy định tại Điều 25 Thông tư số 245/2009/TT-BTC, Điều 14 Thông tư số 23/năm 2016/TT-BTC của Bộ ngân sách, Điều 43 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP, Điều 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Vi phạm của Khu Liên hợp thể thao quốc gia gây thất thoát gần 800 tỷ đồng - Ảnh 1.

một số trong những hợp đồng cho thuê tài sản xuất hiện nội dung sử dụng tài sản không đúng tiềm năng, tính năng của tài sản khi dự án xây dựng, sắm sửa, không phù thích hợp với công suất, trách nhiệm được giao như cho đơn vị khác thuê làm nhà hàng quán ăn, kho đựng vật liệu, chợ tối…, không đúng quy định tại Điều 32 Luật quản trị sử dụng tài sản Nhà nước và Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 23/năm 2016/TT-BTC a Bộ ngân sách.

không những có thế, Tóm lại Thanh tra còn chỉ rõ: Giám đốc Khu Liên hợp ký hợp đồng cho thuê với giá cả thấp hơn so với giá cả vào quy chế quản trị, sử dụng, khai thác cơ sở vật chất sẽ phát hành; ký 09 quyết định ưu đãi bán khái niệm 09 hợp đồng cho thuê sân với Nguyên Nhân ý kiến khuyến cáo ưu đãi bán thiếu thuyết phục, không quý khách hàng quan, không được trải qua Ban Giám đốc, Đảng ủy, công đoàn Khu Liên hợp, làm giảm nguồn thu 3.824,686 triệu đồng.

Lãnh đạo Khu Liên hợp còn xuất hiện doanh nghiệp chương cho phép, tạo thành ĐK cho công đoàn cơ quan sử dụng mặt bằng khu vực sân vận động trung tâm tư sale một số trong những phục vụ; phòng quản trị cung Thể thao dưới nước sử dụng mặt bằng tự tổ chức vận hành phục vụ, số tiền thu được là 2.876,128 triệu đồng nhưng không nộp và hạch toán vào sổ sách kế toán của Khu Liên hợp là vi phạm quy định, khiến cho thiệt hại nguồn thu số tiền tương ứng…

Ở công tác dự án xây dựng cơ sở vật chất, thay thế sửa chữa, cải tạo thành: một số trong những nội dung xây dựng được doanh nghiệp dự án, nhà thầu xây dựng, tư vấn giám sát (Trung tâm Kiểm định tiện nghi xây dựng – Sở Xây dựng) nghiệm thu sai trọng lượng, nghiệm thu khống trọng lượng, nghiệm thu không đúng với thiết lập dẫn tới tiện ích quyết toán sai tăng 264,397 triệu đồng. do vậy phải giảm trừ quyết toán và tịch thu số tiền 264,397 triệu đồng.

ý kiến khuyến cáo CHUYỂN HỒ SƠ CHO BỘ CÔNG AN

Về việc quản trị, sử dụng nguồn lực có sẵn ngân sách từ tài sản công, Khu Liên hợp thể thao vương quốc tiến hành một số trong những nội dung chi không đúng quy định, sẽ hạch toán nhiều Ngân sách đầu tư với tổng số tiền 45.561,192 triệu đồng vào Ngân sách đầu tư được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp làm giảm số thuế phải nộp ngân sách nhà nước là 10.196,60 triệu đồng; không tiến hành nộp ngay 15.690,011 triệu đồng tiền thuê khu đất vào ngân sách nhà nước mà chuyển nhiều khoản tiền này vào tài khoản tại ngân hàng thương mại là không đúng quy định tại Thông tư số 81/2006/TT-BTC của Bộ ngân sách.

Vi phạm của Khu Liên hợp thể thao quốc gia gây thất thoát gần 800 tỷ đồng - Ảnh 2.

vào tính, trích hao mòn, khấu hao tài sản công thì việc phân chia Ngân sách đầu tư khấu hao tài sản cố định và thắt chặt tham gia vận hành sản xuất sale trên phương án tính, trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt sử dụng cho vận hành sản xuất sale hằng năm của Khu Liên hợp thể thao vương quốc không đúng trong thực tiễn, dẫn tới tăng Ngân sách đầu tư được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khoản thuế này tăng thêm phải truy thu nộp ngân sách Nhà nước là 3.261,792 triệu đồng; Khu không trích quỹ phát triển vận hành sự nghiệp số tiền 48.861,773 triệu đồng mà sử dụng để chi thu nhập tăng thêm, trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ ổn định thu nhập không đúng quy định tại Điều 43 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP, Điều 19 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ…

Qua thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo và xử lý số tiền vi phạm của Khi Liên hợp thể thao vương quốc là 776.945,962 triệu đồng. Đồng thời ý kiến khuyến cáo lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao phượt kiểm điểm làm rõ và xử lý trách nhiệm xuất hiện liên quan tới nhiều sai phạm, vi phạm của Khu được nêu vào Tóm lại thanh tra; tổ chức kiểm điểm làm rõ và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá thể (theo từng thời kỳ) xuất hiện liên quan tới nhiều sai phạm, vi phạm của Khu Liên hợp thể thao vương quốc.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho chuyển tài liệu hồ sơ, chứng cứ cho cơ quan Cảnh sát khảo sát Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để thụ lý, xem xét theo quy định của luật pháp khái niệm việc cho thuê mặt bằng một số trong những khu khu đất và sử dụng khu đất tiến hành hợp đồng liên minh dự án vi phạm quy định của luật pháp về khu đất đai, luật pháp về quản trị sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, xuất hiện dấu hiệu khiến cho thất thu tiền ngân sách nhà nước…

Khu Liên hợp thể thao vương quốc được UBND TP. thành phố sài thành thủ đô thành phố Thành Phố Hà Nội phê duyệt điều tiết xây dựng tổng thể xây dựng rõ ràng tỷ trọng 1/2000 theo Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 04/3/2013 với diện tích S khu đất 170,55 héc-ta. vào đó, đơn vị này trực tiếp quản trị và sử dụng khu đất sẽ đền bù giải phóng mặt bằng, sẽ dự án xây dựng công trình xây dựng xuất hiện diện tích S tầm 63,61 héc-ta; khu đất sẽ đền bù, đang chờ tiến hành dự án công trình tầm 23,41 héc-ta; khu đất nhiều đơn vị khác dự án xây dựng công trình xây dựng khai thác, sử dụng khu đất sẽ đền bù giải phóng mặt bằng với diện tích S 19,52 héc-ta; khu đất không đền bù giải phóng mặt bằng tầm 64,01 héc-ta.

Keyword: Vi phạm của Khu Liên hợp thể thao vương quốc khiến cho thất thoát gần 800 tỷ VNĐ | HungThinhReals
Tham Gia hiệp hội quần chúng nhà đất Nhà Và khu đất Hưng Thịnh

💝 nhiều dự án công trình BĐS Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm dự án nhà đất Nhà Và khu đất Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm Tin Tức nhà đất Nhà Và khu đất tại : https://hungthinhreals.com/tin-tuc/tin-tuc-thi-truong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline
0937 00 59 68